Hướng dẫn sử dụng của AKG C516-ML

(1)
  • Số lượng trang: 76
  • Loại tập tin: PDF

BEDIENUNGSANLEITUNG ..........S. 2

Bitte vor Inbetriebnahme des Gerätes lesen!

USER INSTRUCTIONS ...............p. 14

Please read the manual before using the equipment!

MODE D’EMPLOI .....................p. 26

Veuillez lire cette notice avant d’utiliser le système!

ISTRUZIONI PER L’USO .............p. 38

Prima di utilizzare l’apparecchio, leggere il manuale!

MODO DE EMPLEO ...................p. 50

¡Sirvase leer el manual antes de utilizar el equipo!

INSTRUÇÕES DE USO ...............S. 62

Favor leia este manual antes de usar o equipamento!

C516 ML

Bạn có câu hỏi nào về AKG C516-ML không?

Số câu hỏi: 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về AKG C516-ML cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của AKG C516-ML sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của AKG C516-ML miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của AKG C516-ML khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Chung
Thương hiệu AKG
Mẫu C516-ML
Sản phẩm Microphone
9002761019780
Ngôn ngữ Anh
Loại tập tin PDF

Các câu hỏi thường gặp

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy những câu hỏi thường gặp nhất về AKG C516-ML.

Câu hỏi của bạn không có trong danh sách? Đặt câu hỏi của bạn tại đây