Hướng dẫn sử dụng của American Audio PXW 15 P

(1)
  • Số lượng trang: 11
  • Loại tập tin: PDF

AmericAn Audio

6122 S. Eastern Ave.
Los Angeles, Ca. 90040
www.americanaudio.us
11/07

User Guide

and Reference Manual

PXW 15P

15” Powered Subwoofer

Bạn có câu hỏi nào về American Audio PXW 15 P không?

Số câu hỏi: 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về American Audio PXW 15 P cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của American Audio PXW 15 P sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của American Audio PXW 15 P miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của American Audio PXW 15 P khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Chung
Thương hiệu American Audio
Mẫu PXW 15 P
Sản phẩm Loa
640282041638
Ngôn ngữ Anh
Loại tập tin PDF

Các câu hỏi thường gặp

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy những câu hỏi thường gặp nhất về American Audio PXW 15 P.

Câu hỏi của bạn không có trong danh sách? Đặt câu hỏi của bạn tại đây