Hướng dẫn sử dụng của American DJ LED Beacon

(1)
  • Số lượng trang: 2
  • Loại tập tin: PDF
Thank you for purchasing the LED Beacon by American DJ®. You have either purchased the B6R LED (Red Beacon) or B6B LED (Blue Beacon). Please read the user instructions before using your new LED Beacon.

American DJ

®

LED Beacon

American DJ

®
los angeles, ca. 90058
Specications:
Power Supply: 120V
Power Consumption: 25W Max
Weight: 1.85 lbs/0.84Kgs
Dimensions: 7.2” x 6.85” x 6.85”
For single bar clockwise rotation put dipswitches 8 & 9 in the On positions and dipswitch 10 in the Off position.
For single bar counter clockwise rotation put dipswitches 8 & 10 in the On positions and dipswitch 9 in the Off position.
For two opposite rows clockwise rotation put dipswitch 8 in the On position and dipswitches 9 & 10 in the Off positions.
For two opposite rows counter clockwise rotation put dipswitches 9 & 10 in the On positions and dipswitch 8 in the Off
position.
For four opposite rows clockwise rotation put dipswitch 9 in the On position and dipswitches 8 & 10 in the Off position.
To turn all LED’s full on put dipswitch 10 in the On positions and dipswitches 8 & 9 in the Off position.To turn all LED’s off dipswitches 8, 9, & 10 must be either in the On or Off positions.
Dipswitches 8 - 10 allow you to select a program and the rotation direction.
Dipswitches 1 - 7 allow you to control the rotation speed.
When dipswitches 1-6 are in the Off position and dipswitch
7 is in the On position, the rotation speed will be at the
maximum speed
When dipswitches 1-7 are all in the On position, the
rotation speed will be at the slowest.
When dipswitches 1-3 are all in the Off position,
and dipswitches 4-7 are in the On position, the
rotation speed will be at medium speed.
8 Rows of LED’s

Bạn có câu hỏi nào về American DJ LED Beacon không?

Số câu hỏi: 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về American DJ LED Beacon cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của American DJ LED Beacon sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của American DJ LED Beacon miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của American DJ LED Beacon khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Chung
Thương hiệu American DJ
Mẫu LED Beacon
Sản phẩm Đèn led
640282011280
Ngôn ngữ Anh
Loại tập tin PDF

Các câu hỏi thường gặp

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy những câu hỏi thường gặp nhất về American DJ LED Beacon.

Câu hỏi của bạn không có trong danh sách? Đặt câu hỏi của bạn tại đây