Hướng dẫn sử dụng của Antares Vocal Express

(1)
  • Số lượng trang: 34
  • Loại tập tin: PDF
®

Vocal Express

5
Five easy-to-use plug-ins give you everything
you need for recording great vocal tracks.
Optimized for GarageBand and other leading
Mac and Windows recording software.

Production Tools for Vocalists

Owner’s Manual

Auto-Tune EFX 2
Real-time pitch correction and Auto-Tune Vocal Eect
PUNCH Evo
Vocal Impact Enhancer
DUO Evo
Stereo Vocal Modeling Auto-Doubler
WARM
Tube Saturation Generator
MUTATOR Evo
Extreme Vocal Designer
From the makers of Auto-Tune
®
pitch correction

Bạn có câu hỏi nào về Antares Vocal Express không?

Số câu hỏi: 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Antares Vocal Express cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Antares Vocal Express sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của Antares Vocal Express miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Antares Vocal Express khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Chung
Thương hiệu Antares
Mẫu Vocal Express
Sản phẩm Phần mềm âm thanh
692075381018
Ngôn ngữ Anh
Loại tập tin PDF

Các câu hỏi thường gặp

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy những câu hỏi thường gặp nhất về Antares Vocal Express.

Câu hỏi của bạn không có trong danh sách? Đặt câu hỏi của bạn tại đây