Hướng dẫn sử dụng của Antari Z-1200 MKII

(1)
  • Số lượng trang: 40
  • Loại tập tin: PDF

Z-1200II, Z-1500II & Z-3000II USER MANUAL

Z-1200II, Z-1500II & Z-3000II BEDIENUNGSANLEITUNG

MODE D’EMPLOI des Z-1200II, Z-1500II & Z-3000II

Z-1200II, Z-1500II Z-3000II 煙霧機使用手冊
Congratulations on the purchase of your new
ANTARI Z-SERIES II FOG MACHINE.
Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen ANTARI Z-SERIES NEBELGERÄTES.
Nous vous félicitons pour l’achat de votre nouvelle
Z-SERIES machine à fumée d’ANTARI.
歡迎您成為 Antari Z 系列煙霧機愛用者
Read and save these instructions
Bitte lesen Sie diese Anweisungen und bewahren Sie sie gut auf
Lisez et Gardez ces instructions
請妥善保存此說明書
© 2007 Antari Lighting and Effects Ltd.

Bạn có câu hỏi nào về Antari Z-1200 MKII không?

Số câu hỏi: 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Antari Z-1200 MKII cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Antari Z-1200 MKII sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của Antari Z-1200 MKII miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Antari Z-1200 MKII khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Chung
Thương hiệu Antari
Mẫu Z-1200 MKII
Sản phẩm Máy hiệu ứng
8717748019820
Ngôn ngữ Anh
Loại tập tin PDF

Các câu hỏi thường gặp

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy những câu hỏi thường gặp nhất về Antari Z-1200 MKII.

Câu hỏi của bạn không có trong danh sách? Đặt câu hỏi của bạn tại đây