Hướng dẫn sử dụng của Apple iMac 27" Core i5-3.2

(1)
  • Số lượng trang: 287
  • Loại tập tin: PDF
 Apple Technician Guide
iMac (27-inch, Mid 2010)
2010-09-09

Bạn có câu hỏi nào về Apple iMac 27" Core i5-3.2 không?

Số câu hỏi: 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Apple iMac 27" Core i5-3.2 cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Apple iMac 27" Core i5-3.2 sẽ trả lời càng chính xác.

Mục lục

Xem hướng dẫn sử dụng của Apple iMac 27" Core i5-3.2 miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Apple iMac 27" Core i5-3.2 khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Chung
Thương hiệu Apple
Mẫu iMac 27" Core i5-3.2
Sản phẩm Máy tính để bàn
885909586332
Ngôn ngữ Anh
Loại tập tin PDF

Các câu hỏi thường gặp

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy những câu hỏi thường gặp nhất về Apple iMac 27" Core i5-3.2.

Câu hỏi của bạn không có trong danh sách? Đặt câu hỏi của bạn tại đây