Hướng dẫn sử dụng của Black & Decker GR3000

(1)
  • Số lượng trang: 20
  • Loại tập tin: PDF
C
C
o
o
r
r
t
t
a
a
C
C
é
é
s
s
p
p
e
e
d
d
E
E
l
l
é
é
c
c
t
t
r
r
i
i
c
c
o
o
C
C
o
o
r
r
t
t
a
a
d
d
o
o
r
r
d
d
e
e
G
G
r
r
a
a
m
m
a
a
s
s
E
E
l
l
é
é
c
c
t
t
r
r
i
i
c
c
o
o
E
E
l
l
e
e
c
c
t
t
r
r
i
i
c
c
L
L
a
a
w
w
n
n
M
M
o
o
w
w
e
e
r
r

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MANUAL DE INSTRUÇÕES

INSTRUCTION MANUAL

Cat. N° GR3000
Español 4
Portugs 10
English 15
ADVERTENCIA: LEASE ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
ADVERTÊNCIA: LEIA ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR O PRODUTO.
WARNING: READ INSTRUCTION MANUAL BEFORE USING PRODUCT.

Bạn có câu hỏi nào về Black & Decker GR3000 không?

Số câu hỏi: 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Black & Decker GR3000 cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Black & Decker GR3000 sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của Black & Decker GR3000 miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Black & Decker GR3000 khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Chung
Thương hiệu Black & Decker
Mẫu GR3000
Sản phẩm Máy cắt cỏ
Ngôn ngữ Anh
Loại tập tin PDF
Tính năng
Phạm vi cỏ được đề xuất - m²
Hệ thống cắt -
Chiều cao cắt 3 mm
Khối lượng cỏ thu thập 35 L
Kiểu/Loại Máy cắt cỏ
Điện
Công suất 1000 W
Nguồn điện Dòng điện xoay chiều
hiển thị thêm

Các câu hỏi thường gặp

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy những câu hỏi thường gặp nhất về Black & Decker GR3000.

Câu hỏi của bạn không có trong danh sách? Đặt câu hỏi của bạn tại đây