Hướng dẫn sử dụng của Blaupunkt ACR 3230

(1)
  • Số lượng trang: 1
  • Loại tập tin: PDF
9

ACR 3230

DEUTSCH
ENGLISH
ITALIANO
PORTUGUES
NEDERLAND
ESPAGÑOL
SVENSKA
FRANÇAIS

Blaupunkt-Werke GmbH

Bosch Telecom

10/93 MC/VKD-Hi 3 D93 162 017 PM
ILLUSTRATIONEN ILLUSTRATIONS ILUSTRACIONES ILLUSTRAZIONI ILLUSTRATIONER AFBEELDINGEN
5A
R
R
LF
R
F
LR
L
R
R
L
53
182
165
8 601 310 742
5,2-6,3
150
50
188
58,5
Amplifier
Equalizer
LR
RR
RF
LF
5A
R
R
L
F
R
F
L
R
L
R
Fader
+12V
+12V
+12V
P
O
W
E
R
A
N
T
E
N
N
A
+
AC
C
.
+
(
1
2
V
)
(
I
G
N
I
T
I
O
N
)
+12V
G
R
O
U
N
D
+12V
+12V
+12V
5A
1
2
V
K
l.
30
8 908 603 223
8 601 910 002
2
1
2
1

Bạn có câu hỏi nào về Blaupunkt ACR 3230 không?

Số câu hỏi: 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Blaupunkt ACR 3230 cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Blaupunkt ACR 3230 sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của Blaupunkt ACR 3230 miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Blaupunkt ACR 3230 khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Chung
Thương hiệu Blaupunkt
Mẫu ACR 3230
Sản phẩm Radio trên xe hơi
Ngôn ngữ -
Loại tập tin PDF

Các câu hỏi thường gặp

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy những câu hỏi thường gặp nhất về Blaupunkt ACR 3230.

Câu hỏi của bạn không có trong danh sách? Đặt câu hỏi của bạn tại đây