Hướng dẫn sử dụng của Bosch AHS 54-20 Li

(1)
  • Số lượng trang: 306
  • Loại tập tin: PDF
Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY
www.bosch-garden.com
F 016 L81 730 (2017.05) O / 307

AdvancedHedgeCut 36

AHS 54-20 LI

de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
tr Orijinal işletme talimatı
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Оригинальное руководство по
эксплуатации
uk Оригінальна інструкція з
експлуатації
kk Пайдалану нұсқаулығының
түпнұсқасы
ro Instrucţiuni originale
bg Оригинална инструкция
mk Оригинално упатство за работа
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
ar
fa
ςТЎϩХʉ ЌТϾϦφЍʉ ʌμВТЎϺυ
ΖЎϩʉ ˒μВЖЙʉʓ ИͳϞφЁʑ
OBJ_DOKU-16809-008.fm Page 1 Tuesday, May 23, 2017 3:50 PM

Bạn có câu hỏi nào về Bosch AHS 54-20 Li không?

Số câu hỏi: 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Bosch AHS 54-20 Li cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Bosch AHS 54-20 Li sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của Bosch AHS 54-20 Li miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Bosch AHS 54-20 Li khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Chung
Thương hiệu Bosch
Mẫu AHS 54-20 Li
Sản phẩm Máy Tỉa Hàng Rào
3165140513883, 3165140623490, 3610170804079
Ngôn ngữ Anh
Loại tập tin PDF
Điện
Điện áp pin 36 V
Chi tiết kỹ thuật
Tốc độ hành trình không tải 2000 spm
Màu sắc sản phẩm Black,Green
Khoảng cách lưỡi dao 20 mm
Trọng lượng & Kích thước
Trọng lượng 3500 g
hiển thị thêm

Các câu hỏi thường gặp

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy những câu hỏi thường gặp nhất về Bosch AHS 54-20 Li.

Câu hỏi của bạn không có trong danh sách? Đặt câu hỏi của bạn tại đây