Hướng dẫn sử dụng của Bosch DWZ0AK0U0

(1)
 • *9001423232*  
  
  Ø 0RQWDJHDQOHLWXQJ
  Ò Οωινανγπρανζίλνμρίε
  Ö 0RQWiçQtQiYRG
  × 0RQWHULQJVYHMOHGQLQJ
  Ù ̲͉͇͓͆́ͅ͇͕͔͕͔͉͓͌̓̾̓ͅ
  Ú ,QVWDOODWLRQLQVWUXFWLRQV
  Û ,QVWUXFFLRQHVGHPRQWDMH
  Ü 3DLJDOGXVMXKHQG
  Ý $VHQQXVRKMH
  Þ 1RWLFHGHPRQWDJH
  à 8SXWH]DPRQWDçX
  á 6]HUHOpVL~WPXWDWy
  â ,VWUX]LRQLSHULOPRQWDJJLR
  ä 0RQWDYLPRLQVWUXNFLMD
  å 0RQWąçDVLQVWUXNFLMD
  æ ΢ξίρπρανζίλνμρίεί
  é ,QVWDOODWLHYRRUVFKULIW
  ê 0RQWHULQJVYHLOHGQLQJ
  ë ,QVWUXNFMDPRQWDŰX
  ì ,QVWUXo}HVGHPRQWDJHP
  í ,QVWUXFŘLXQLGHPRQWDM
  î Ημπροςιυηώξνλνμρίες
  ï 0RQWiçQ\QiYRG
  ð 1DYRGLOD]DPRQWDçR
  ñ 8GKs]LPSsUPRQWLP
  ò 8SXWVWYRRSRVWDYOMDQMX
  ó 0RQWHULQJVDQYLVQLQJ
  ô 0RQWDMN×ODYX]X

Bạn có câu hỏi nào về Bosch DWZ0AK0U0 không?

Số câu hỏi: 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Bosch DWZ0AK0U0 cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Bosch DWZ0AK0U0 sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Thương hiệu Bosch
Mẫu DWZ0AK0U0
Sản phẩm Máy hút mùi
4242002966502
Ngôn ngữ Tiếng Việt, Rumani, Người Hy Lạp
Loại tập tin PDF
Thiết kế
Kiểu/Loại Bộ dụng cụ tái sử dụng
Màu sắc sản phẩm Màu đen
Thông số đóng gói
Chiều cao của kiện hàng 260
Chiều sâu của kiện hàng 460
Trọng lượng thùng hàng 3090
Chiều rộng của kiện hàng 350
Số lượng mỗi gói -
Các số liệu kích thước
Số lượng cho mỗi tấm nâng hàng 24
Trọng lượng & Kích thước
Trọng lượng 1990
Điện
Công suất tiêu thụ (tối đa) -

Các sản phẩm liên quan

Máy hút mùi Bosch