Hướng dẫn sử dụng của Bosch GCM 8 SJL

(1)
 • Robert Bosch Power Tools GmbH
  70538 Stuttgart
  GERMANY
  www.bosch-pt.com
  1 609 92A 5U7 (2020.09) PS / 469
  de Originalbetriebsanleitung
  en Original instructions
  fr Notice originale
  es Manual original
  pt Manual original
  it Istruzioni originali
  nl Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
  da Original brugsanvisning
  sv Bruksanvisning i original
  no Original driftsinstruks
  fi Alkuperäiset ohjeet
  el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
  tr Orijinal işletme talimatı
  pl Instrukcja oryginalna
  cs Původní návod k používání
  sk Pôvodný návod na použitie
  hu Eredeti használati utasítás
  ru Оригинальное руководство по
  эксплуатации
  uk Оригінальна інструкція з
  експлуатації
  kk Пайдалану нұсқаулығының
  түпнұсқасы
  ro Instrucțiuni originale
  bg Оригинална инструкция
  mk Оригинално упатство за работа
  sr Originalno uputstvo za rad
  sl Izvirna navodila
  hr Originalne upute za rad
  et Algupärane kasutusjuhend
  lv Instrukcijas oriģinālvalodā
  lt Originali instrukcija
  zh 正本使用
  zh 原始使用說明書
  ko 사용 설명서 원본
  th หนังสือคู่มือการใช้งานฉบับ
  ต้นแบบ
  id Petunjuk-Petunjuk untuk
  Penggunaan Orisinal
  vi Bn gc hướng dn s dng
  ar   
  fa   
  1 609 92A 5U7
  GCM 8 SJL Professional

Bạn có câu hỏi nào về Bosch GCM 8 SJL không?

Số câu hỏi: 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Bosch GCM 8 SJL cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Bosch GCM 8 SJL sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của Bosch GCM 8 SJL miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Bosch GCM 8 SJL khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Chung
Thương hiệu Bosch
Mẫu GCM 8 SJL
Sản phẩm Cái cưa
3165140654319
Ngôn ngữ Vietnamees, Arabisch, Bulgaars, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Frans, Kroatisch, Hongaars, Indonesisch, Italiaans, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Turks, Oekraïens, Chinees
Loại tập tin PDF
Hiệu suất
Tốc độ không tải (tối đa) 5500 RPM
Đường kính đĩa 216 mm
Lỗ khoan lưỡi cưa 30 mm
Độ sâu vết cắt (góc 90) - mm
Tốc độ không tải (tối đa) 5500 RPM
Khả năng cắt ghép (45° x 45°) 70 x 214 mm
Nội dung đóng gói
Kèm thêm lưỡi cưa
Kèm thêm lưỡi cưa
Đường kính đĩa 216 mm
Điện
Năng lượng đầu vào 1600 W
Năng lượng đầu vào 1600 W
Nguồn điện Dòng điện xoay chiều
Trọng lượng & Kích thước
Trọng lượng 17300 g
Độ dày 910 mm
Chiều cao 410 mm
Chiều rộng 460 mm
Trọng lượng 17300 g
Độ dày 910 mm
Chiều cao 410 mm
Chiều rộng 460 mm
Các đặc điểm khác
Cắt vát chéo 51 - 60 °
Phạm vi góc nghiêng chéo 47 - 2 °
Lưỡi kim cương -
Phát ra độ rung 2.5 m/s²
Tính bất định K (Uncertainty K) 1.5 m/s²
Chiều rộng cắt góc 45° x 45° 70 x 214 mm
Tính năng
Lỗ loại bỏ bụi bẩn
Hút bụi