Hướng dẫn sử dụng của Bosch Indego

(20)
  • Số lượng trang: 309
  • Loại tập tin: PDF
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-garden.com
F 016 L70 825 (2012.11) O / 310 UNI

Indego

de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
tr Orijinal işletme talimatı
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Оригинальное руководство по
эксплуатации
uk Оригінальна інструкція з
експлуатації
ro Instrucţiuni originale
bg Оригинална инструкция
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
OBJ_DOKU-27378-003.fm Page 1 Friday, November 23, 2012 9:08 AM

Bạn có câu hỏi nào về Bosch Indego không?

Số câu hỏi: 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Bosch Indego cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Bosch Indego sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của Bosch Indego miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Bosch Indego khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Khi hiệu suất là ưu tiên của bạn, hãy dựa vào công nghệ đã được chứng minh và đáng tin cậy. Với tế bào pin lithium-ion h...
Chung
Thương hiệu Bosch
Mẫu Indego
Sản phẩm Robot cắt cỏ
3165140644303
Ngôn ngữ Anh
Loại tập tin PDF
Tính năng
Kiểu/Loại Robot cắt cỏ
Phạm vi cỏ được đề xuất 1000 m²
Chiều rộng cắt 260 mm
Hệ thống cắt -
Chiều cao cắt 20 - 60 mm
Khối lượng cỏ thu thập - L
Điều chỉnh độ hở khi cắt 10
Chiều cao cắt tối thiểu 20 mm
Chiều cao cắt tối đa 60 mm
Điện
Nguồn điện Pin
Điện áp pin 32 V
Công nghệ pin Lithium-Ion (Li-Ion)
Công suất - W
Dung lượng pin 3 Ah
Thời gian sạc 0.85 h
Các đặc điểm khác
Không dây
Trọng lượng & Kích thước
Trọng lượng 11100 g
hiển thị thêm

Các câu hỏi thường gặp

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy những câu hỏi thường gặp nhất về Bosch Indego.

Câu hỏi của bạn không có trong danh sách? Đặt câu hỏi của bạn tại đây