Hướng dẫn sử dụng của Bosch PMF 190 E

(4)
  • Số lượng trang: 92
  • Loại tập tin: PDF
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
2 609 007 126 (2013.04) T / 93 WEU

WEU WEU

PMF 190 E

de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
tr Orijinal işletme talimatı
OBJ_BUCH-345-009.book Page 1 Friday, April 12, 2013 11:37 AM

Bạn có câu hỏi nào về Bosch PMF 190 E không?

Số câu hỏi: 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Bosch PMF 190 E cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Bosch PMF 190 E sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của Bosch PMF 190 E miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Bosch PMF 190 E khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Chung
Thương hiệu Bosch
Mẫu PMF 190 E
Sản phẩm Đa dụng cụ
Ngôn ngữ Anh
Loại tập tin PDF
Điện
Năng lượng đầu vào 190 W
Nguồn điện Dòng điện xoay chiều
Tính năng
Dụng cụ đa dụng Cutting,Grinding,Sawing,Scraping
Thay đổi phụ kiện không cần dụng cụ
Màu sắc sản phẩm Black,Green
Hiệu suất
Vận tốc dao động không tải (tối đa) 21000 OPM
Vận tốc dao động không tải (tối thiểu) 15000 OPM
Góc dao động 1.4 °
hiển thị thêm

Các câu hỏi thường gặp

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy những câu hỏi thường gặp nhất về Bosch PMF 190 E.

Câu hỏi của bạn không có trong danh sách? Đặt câu hỏi của bạn tại đây