Hướng dẫn sử dụng của Casio WK-220

(5)
  • Số lượng trang: 77
  • Loại tập tin: PDF

GUÍA DEL USUARIO

USER’S GUIDE

ES

CTK4200/WK220-ES1B

Guarde toda la información para futuras consultas.
Please keep all information for future reference.
Precauciones de seguridad
Antes de intentar usar el teclado digital, asegúrese de
leer las “Precauciones de seguridad” separadas.
Safety Precautions
Before trying to use the Digital Keyboard, be sure to
read the separate “Safety Precautions”.
EnglishEspañol

Bạn có câu hỏi nào về Casio WK-220 không?

Số câu hỏi: 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Casio WK-220 cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Casio WK-220 sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của Casio WK-220 miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Casio WK-220 khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Chung
Thương hiệu Casio
Mẫu WK-220
Sản phẩm Bàn phím
4971850314035
Ngôn ngữ Anh
Loại tập tin PDF

Các câu hỏi thường gặp

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy những câu hỏi thường gặp nhất về Casio WK-220.

Câu hỏi của bạn không có trong danh sách? Đặt câu hỏi của bạn tại đây