Hướng dẫn sử dụng của DeLonghi Magnifica ESAM 3200.S EX1

(3)
 • Any questions, please call our Customer Service Department at
  1-800-322-3848 (Us Only)
  Monday – Friday: 8:30 – 5:00 (EST) or visit our Magnifica-dedicated web site at
  www.delonghi-espresso.com
  Des questions? Veuillez appeler notre service à la clientèle au
  1-888-335-6644
  ou visitez notre site Web consacré à Magnifica à
  www.delonghi-espresso.com.
  Para cualquier información, le rogamos que se ponga en contacto con nuestro departamento de
  Atención al Cliente al + 1-800-322-3848 (U.S. Solamente)
  De Lunes a Viernes: 8:30 – 5:00 (Hora del ESTE) o visite nuestro sitio dedicado a Magnifica en
  www.delonghi-espresso.com.
  Per qualunque domanda, contattare il nostro Ufficio assistenza clienti al numero 1-800-322-3848
  (Solo Negli Stati Uniti) lunedì – venerdì: 8:30 – 5:00 (EST), o visitare il nostro sito dedicato
  a Magnifica all'indirizzo
  www.delonghi-espresso.com.
  Super Automatic Espresso Maker
  Instruction Manual
  EAM3200 Series
  Máquina de Espresso Súper
  Automática
  Manual de instrucciones
  Series EAM3200
  Cafetière à espresso super
  automatique
  Mode d’emploi
  Série EAM3200
  Macchina per caf
  Superautomatica
  Manuale d'istruzioni
  Serie EAM3200
  EAM3200_manual_final 5/19/04 11:50 AM Page 1

Bạn có câu hỏi nào về DeLonghi Magnifica ESAM 3200.S EX1 không?

manual_questions_numberofquestions 1

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về DeLonghi Magnifica ESAM 3200.S EX1 cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của DeLonghi Magnifica ESAM 3200.S EX1 sẽ trả lời càng chính xác.

Khanh, 2020-03-08 11:50:55 manual_reactions_numberofreactions

Cách su dung may moi mua ve

Câu hỏi/trả lời

Xem hướng dẫn sử dụng của miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của khác. manual_question_cta

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Thương hiệu DeLonghi
Mẫu Magnifica ESAM 3200.S EX1
Sản phẩm Máy pha cà phê
Ngôn ngữ Anh, Người Pháp, Người Tây Ban Nha, Người Ý
Loại tập tin PDF

Các sản phẩm liên quan

Máy pha cà phê DeLonghi