Hướng dẫn sử dụng của Dymo CardScan Personal

(1)
  • Số lượng trang: 9
  • Loại tập tin: PDF

CardScan

*
Personal

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

Erste schritte

Beknopte handleiding

Guida rapida

Guía rápida de inicio

Guia de início rápido

Calibration Card
Carte d’étalonnage
Kalibrierungskarte
Kalibratiekaart
Biglietto di calibratura
á Tajeta de calibración
Cartão de calibracao
W006493
Distributed by/Distribué par/Distribuido por:
DYMO, Atlanta, GA 30328 © 2010 Sanford, L.P. www.dymo.com
Imported into Canada by/Importé au Canada par Sanford Canada L.P., Oakville, ON L6J 3J3
En Mexico importado y distribuido por: Newell Rubbermaid de México S de R.L. de C.V.
Av. Vasco de Quiroga 3000 P. Plaza 1, Col. Santa Fe, Del. Alvaro Obregón C.P. 01210, Mexico, D.F.
Distributed by: DYMO bvba, Industriepark-Noord 30, B-9100 Sint-Niklaas, Belgium
*DYMO, CardScan and LabelWriter are registered marks in the United States and other countries.
*DYMO, CardScan et LabelWriter sont des marques déposées aux États-Unis d’Amérique et dans d’autres pays.
*DYMO, CardScan und LabelWriter sind eingetragene Marken in den USA und anderen Ländern.
*DYMO, CardScan en LabelWriter zijn gedeponeerde handelsmerken in de Verenigde Staten en andere landen.
*DYMO, CardScan e LabelWriter sono marchi depositati negli Stati Uniti e in altri paesi.
*DYMO, CardScan y LabelWriter son marcas registradas en los Estados Unidos y en otros países.
*DYMO, CardScan e LabelWriter são marcas registradas nos Estados Unidos e em outros países.
21

Bạn có câu hỏi nào về Dymo CardScan Personal không?

Số câu hỏi: 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Dymo CardScan Personal cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Dymo CardScan Personal sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của Dymo CardScan Personal miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Dymo CardScan Personal khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Chung
Thương hiệu Dymo
Mẫu CardScan Personal
Sản phẩm Máy quét
3501170929131
Ngôn ngữ Anh
Loại tập tin PDF
Scanning
Kích cỡ quét tối đa 86 x 60 mm
Tốc độ quét hình phẳng (đen trắng, A4) 5 giây/trang
Độ sâu màu đầu vào - bit
Quét phim Không
Scan màu Không
Thiết kế
Kiểu quét Máy scan danh thiếp
Hiệu suất
Loại cảm biến CCD
null
Các yêu cầu dành cho hệ thống
Không gian ổ đĩa cứng tối thiểu 120 MB
Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (RAM) tối thiểu 64 MB
Khả năng tương thích Mac Không
Cổng giao tiếp
Giao diện chuẩn USB 1.1
Cổng USB
Phiên bản USB 1.1
hiển thị thêm

Các câu hỏi thường gặp

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy những câu hỏi thường gặp nhất về Dymo CardScan Personal.

Câu hỏi của bạn không có trong danh sách? Đặt câu hỏi của bạn tại đây