Hướng dẫn sử dụng của Fagor TTE-320

(1)
  • Số lượng trang: 42
  • Loại tập tin: PDF

ES - MANUAL DE INSTRUCCIONES

PT - MANUAL DE INSTRUÇÕES

EN - INSTRUCTIONS FOR USE

FR - MANUEL D’UTILISATION

DE - GEBRAUCHSANWEISUNG

IT - MANUALE DI ISTRUZIONI

EL - ENTYÐÏ ÏÄÇÃÉÙN

HU - 

CZ - 

SK - 

PL - 

BG - ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

RU -

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

NL - GEBRUIKSHANDLEIDING

N.I.F. F-20.020.517 - Bº. San Andrés, nº 18 • Apartado 49 - 20500 MONDRAGON (Guipúzcoa) ESPAÑA
N.I.F. F-20.020.517 - Bº. San Andrés, nº 18 •
Apartado 49 - 20500 MONDRAGON (Guipúzcoa) ESPAÑA
El fabricante se reserva los derechos de modificar los modelos descritos en este Manual de Instrucciones.
O fabricante, reserva-se os direitos de modificar os modelos descritos neste Manual de Instruções.
The manufacturer reserves the right to modify the models described in this User’s Manual.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles décrit dans le présente notice.
Der Hersteller behält sich das Recht vor, die in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben Modelle zu verändern.
Il fabbricante si riserva il diritto a modificare i modelli descritti in questo Manuale d’Istruzioni.
OÛÛt‹çÈ·p› ·oÂÈÛtÈk¿ toÈk·›ˆÌ· tpoooÈ‹Û› ÌovÏ·ouÂpÈyp¿ºovÈ Ûto ·pv Evtuo O‰ËÒv
.




Производителя си запазва правото променя моделите описани в този наръчник.
Производитель оставляет за собой право замены модели, описанные в данном Руководстве пользователя.
De fabrikant behoudt zich het recht voor de modellen die in deze Gebruikshandleiding worden beschreven te wijzigen.

MOD.: TTE-300 TTE-310 TTE-320

TOSTADOR / TORRADEIRA / TOASTER / GRILLE-PAIN / TOSTAPANE /

ıPY°ANIEPA / KENYÉRPIRÍTÓ / TOPINKOVAČ /

HRIANKOVAČ / OPIEKACZ DO CHLEBA / ТОСТЕР /

РУКОВОДСТВО ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ / BROODROOSTER

Septiembre 2008

Bạn có câu hỏi nào về Fagor TTE-320 không?

Số câu hỏi: 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Fagor TTE-320 cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Fagor TTE-320 sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của Fagor TTE-320 miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Fagor TTE-320 khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Chung
Thương hiệu Fagor
Mẫu TTE-320
Sản phẩm Máy nướng bánh mì
8412788018887
Ngôn ngữ Anh
Loại tập tin PDF
Tính năng
Số lượng lát bánh mỳ 2 lát
Giá để bánh kẹp Không
Tự động tắt máy
Cơ chế bật lên tự động
Chức năng làm nóng lại
Chức năng rã đông
Điều khiển độ nâu hóa của vỏ bánh thay đổi được
Màu sắc sản phẩm Blue,White
Vật liệu vỏ bọc Nhựa
Trọng lượng & Kích thước
Chiều dài dây 0.9 m
Chiều rộng 403 mm
Độ dày 180 mm
Chiều cao 210 mm
Trọng lượng 2460 g
Điện
Công suất 1700 W
Tần số AC đầu vào 50 Hz
Điện áp AC đầu vào 230 V
hiển thị thêm

Các câu hỏi thường gặp

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy những câu hỏi thường gặp nhất về Fagor TTE-320.

Câu hỏi của bạn không có trong danh sách? Đặt câu hỏi của bạn tại đây