Hướng dẫn sử dụng của Fellowes Powershred MS-460Cs Micro-Cut

(1)
  • Số lượng trang: 2
  • Loại tập tin: PDF
Please read these instructions before use.Please read these instructions before use.

MS-460Cs

MS-460Cs

He
lp

Line

Austra
l
ia + 1-800-33-11-77
Cana
d
a + 1-800-665-433
9
M
éxico + 1-800-234-1185
U
nite
d
States + 1-800-955-095
9
F
e
ll
owe
s
Australia + 61-3-8336-9700
B
enelux + 31-
(
0
)
-76-523-2090
Canada + 1-905-475-6320
D
eutschland + 49-
(
0
)
-5131-49770
F
rance + 33-
(
0
)
-1-30-06-86-80
Italia + 39-071-73004
1
J
a
p
an + 81-(0)-3-5496-240
1
orea + 82-2-3462-2884
M
ala
y
sia + 60-(0)-35122-1231
P
olska + 48-
(
0
)
-22-771-47-40
E
s
p
aña + 34-91-748-05-0
1
S
ingapore + 65-6221-3811
U
nited Kingdom + 44-(0)-1302-836836
U
nited States + 1-630-893-1600
w
ww
.f

ellowes

.
com
© 2008 Fe
ll
owes
,
Inc. Part No. 402763 REV E

Bạn có câu hỏi nào về Fellowes Powershred MS-460Cs Micro-Cut không?

Số câu hỏi: 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Fellowes Powershred MS-460Cs Micro-Cut cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Fellowes Powershred MS-460Cs Micro-Cut sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của Fellowes Powershred MS-460Cs Micro-Cut miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Fellowes Powershred MS-460Cs Micro-Cut khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Chung
Thương hiệu Fellowes
Mẫu Powershred MS-460Cs Micro-Cut
Sản phẩm Máy hủy giấy
43859508259
Ngôn ngữ Anh
Loại tập tin PDF

Các câu hỏi thường gặp

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy những câu hỏi thường gặp nhất về Fellowes Powershred MS-460Cs Micro-Cut.

Câu hỏi của bạn không có trong danh sách? Đặt câu hỏi của bạn tại đây