Hướng dẫn sử dụng của Hasbro Monopoly junior

8.4 · 49
PDF hướng dẫn sử dụng
 · 4 trang
Anh
hướng dẫn sử dụngHasbro Monopoly junior
c
Fast-Dealing Property Trading Game c
BRAND
®

My First

Monopoly

GAME

My First

Monopoly

GAME
CONTENTS
1 Gameboard
4 Tokens
20 Chance Cards
48 Sold Signs
90 x A1 Banknotes
4 Who’s Your Token?
Character Cards
1 Die
The HASBRO GAMING and MONOPOLY names and logos, the distinctive design of the gameboard, the four corner squares, the
MR. MONOPOLY name and character, as well as each of the distinctive elements of the board and playing pieces are trademarks
of Hasbro for its property trading game and game equipment. All Rights Reserved. TM & ® denote U.S. Trademarks.
© 1935, 2013 Hasbro, Pawtucket, RI 02861-1059 USA.
Consumer contact:
Hasbro Games, Consumer Aairs Dept., P.O. Box 200, Pawtucket, RI 02861-1059 USA. Tel: 888-836-7025.
HASBRO CANADA, LONGUEUIL, QC, CANADA J4G 1G2.
Colors and parts may vary from those pictured. Please retain this information for future reference.
Les couleurs et les pces peuvent diérer de celles illustrées. Conservez cette information pour rérence ultérieure.
MADE IN USA WITH TOKENS AND DIE MADE IN CHINA.
FABRIQUÉ AUX É-U. PIONS ET DÉ FABRIQUÉS EN CHINE.
www.hasbro.com 101A698400
AIM OF THE GAME!
• Zoomaroundtheboard,buy every property you land on, collect money and pick up Chance cards.• Whenoneplayerrunsoutof money, the others count their cash.• Theplayerwiththemostmoney wins!

THE BOARD SPACES

GO
Every time you pass or land on GO, collect A2 from the Bank.
CHANCE
•TakethetopChancecard,readitoutloudandfollowtheinstructions.
•Returnusedcardstothebottomofthepile.
GO TO JAIL
Go straight to jail! Do not pass GO. Do not collect A2. At the start of your next turn,
pay A1 or use the Get Out of Jail Free card if you have it. Then roll and move as
normal. You can collect rent while In Jail.
JUST VISITING
You are Just Visiting if you land here on your roll!
FREE PARKING
Do nothing, just take a break.
5. That’s it! Now it’s the next player’s turn.
WIN!
1. If you don’t have enough money to pay rent, buy a property you land on, or pay
a Chance card fee, you’re bankrupt! And thats the end of the game.
2. The other players all count their money, and the player with the most money
WINS!
3. Tie? Count how much your properties are worth and add it on to your wealth!

ADVANCED!

Once you’ve mastered the standard rules, try playing the following way and see who wins!
1. If you don’t have enough money to pay rent or a Chance card fine, complete the debt
with property you own.
2. If you owe another player, your property becomes theirs. If you owe the Bank, your property
goes back on the market.
3. If you still can’t pay, then you are bankrupt and the game ends. Everybody counts their
cash to see who has won!
®
ADULT ASSEMBLY REQUIRED WARNING:CHOKING HAZARD – Small parts. Not for children under 3 years.
AGES 5+
2-4 PLAYERSA6984A69840000 13 I MN JR.indd 4-1 9/12/13 3:11 PM

Hướng dẫn sử dụng

Xem hướng dẫn sử dụng của Hasbro Monopoly junior miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Hasbro Monopoly junior khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Bạn có câu hỏi nào về Hasbro Monopoly junior không?

Bạn có câu hỏi về Hasbro Monopoly junior và câu trả lời không có trong cẩm nang này? Đặt câu hỏi của bạn tại đây. Cung cấp mô tả rõ ràng và toàn diện về vấn đề và câu hỏi của bạn. Vấn đề và câu hỏi của bạn được mô tả càng kỹ càng thì các chủ sở hữu Hasbro Monopoly junior khác càng dễ dàng cung cấp cho bạn câu trả lời xác đáng.

Số câu hỏi: 0

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy thông số kỹ thuật sản phẩm và thông số kỹ thuật hướng dẫn sử dụng của Hasbro Monopoly junior.

Chung
Thương hiệu Hasbro
Mẫu Monopoly junior | 5850219
Sản phẩm Trò chơi cờ bàn
5010994777845, 5010994783006
Ngôn ngữ Anh
Loại tập tin Hướng dẫn sử dụng (PDF)
Tính năng
Nhóm lứa tuổi được khuyến nghị Trẻ em
Giới tính đề xuất Bất cứ giới tính nào
Độ tuổi khuyên dùng (tối đa) 5 năm
Số lượng người chơi tối đa 4
Số lượng người chơi tối thiểu 2
Màu sắc sản phẩm Đa màu sắc
Số lượng thẻ 20 pc(s)
Thể loại Mô phỏng kinh tế
Sản Phẩm Trò chơi dạng bảng
Nội dung đóng gói
Đi kèm bàn chơi
Luật chơi
Số nhân vật đồ chơi 4 pc(s)
Cảnh báo an toàn
Không dành cho trẻ em 0-3 tuổi
hiển thị thêm

Các câu hỏi thường gặp

Không thể tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của bạn trong cẩm nang? Bạn có thể tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của mình trong phần Câu hỏi thường gặp về Hasbro Monopoly junior phía dưới.

Câu hỏi của bạn không có trong danh sách? Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Không có kết quả