Hướng dẫn sử dụng của Innosol Mesa Mega

Xem hướng dẫn sử dụng của Innosol Mesa Mega miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Innosol Mesa Mega khác.

MESA
Innojok Oy • Sirrikuja 3 L, 00940 Helsinki, Finland • p. +358 (0)9 4789 2200 • f. +358 (0)9 4789 2220 • www.innojok.fi
2500 lx / 120 cm / 140 cm
2x80 W, TC-L
2G11
4000 k
1
Kirkasvalolaite - Bright Light Therapy Lamp - Lampe de Luminothérapie
Lichtbak voor lichtterapie - Lichtterapielampe - Ljusterapiarmatur
Ereda Valguse Teraapia Lamp - Lampade per Luminoterapia -
Лампа для терапии ярким светом
2
1
2x80 W, TC-L
2G11, Mega bright
4000 k
10 000 lx / 60 cm / 70 cm
3
4
2
2

Bạn có câu hỏi nào về Innosol Mesa Mega không?

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Innosol Mesa Mega cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Innosol Mesa Mega sẽ trả lời càng chính xác.