Hướng dẫn sử dụng của JVC KD-R431

(19)
  • Số lượng trang: 38
  • Loại tập tin: PDF

CD RECEIVER / RÉCEPTEUR CD

For canceling the display demonstration, see page 4. /
Pour annuler la démonstration des affichages, référez-vous à la page 4.
ENGLISH
FRANÇAIS

INSTRUCTIONS

MANUEL D’INSTRUCTIONS
GET0767-003A
[E/EU]

KD-R531/KD-R432/KD-R431

For installation and connections, refer to the separate manual.
Pour l’installation et les raccordements, se référer au manuel séparé.

Bạn có câu hỏi nào về JVC KD-R431 không?

Số câu hỏi: 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về JVC KD-R431 cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của JVC KD-R431 sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của JVC KD-R431 miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của JVC KD-R431 khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Chung
Thương hiệu JVC
Mẫu KD-R431
Sản phẩm Radio trên xe hơi
4975769394263
Ngôn ngữ Anh
Loại tập tin PDF

Các câu hỏi thường gặp

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy những câu hỏi thường gặp nhất về JVC KD-R431.

Câu hỏi của bạn không có trong danh sách? Đặt câu hỏi của bạn tại đây