Hướng dẫn sử dụng của JVC KD-R441

(7)
  • Số lượng trang: 52
  • Loại tập tin: PDF

KD-R647 / KD-R641 / KD-R547 / KD-R541 / KD-R449 /

KD-R447 / KD-R443 / KD-R442 / KD-R441

GET0832-002A [E]
NEDERLANDS
ESPAÑOL
ITALIANO
PORTUGUÊS

CD-RECEIVER

GEBRUIKSAANWIJZING

RECEPTOR CON CD

MANUAL DE INSTRUCCIONES

SINTOAMPLIFICATORE CON RIPRODUTTORE DI CD

ISTRUZIONI PER L’USO

RECEPTOR CD

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Lees alvorens gebruik alle aanwijzingen goed door voor een
optimale werking van het toestel.
Por favor lea detenidamente este manual para comprender a fondo
todas las instrucciones y obtener un máximo disfrute de esta unidad.
Per ottenere dall’apparecchio le maggiori prestazioni possibile, prima
di usarlo si raccomanda di leggere a fondo tutte le istruzioni qui
fornite.
Leia atentamente todas as instruções antes de operar para obter o
melhor desempenho posição do aparelho.
Cover_KD-R647[E]002A_f.indd 1Cover_KD-R647[E]002A_f.indd 1 9/5/12 9:00:35 AM9/5/12 9:00:35 AM

Bạn có câu hỏi nào về JVC KD-R441 không?

Số câu hỏi: 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về JVC KD-R441 cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của JVC KD-R441 sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của JVC KD-R441 miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của JVC KD-R441 khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Chung
Thương hiệu JVC
Mẫu KD-R441
Sản phẩm Radio trên xe hơi
4975769403651
Ngôn ngữ Anh
Loại tập tin PDF

Các câu hỏi thường gặp

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy những câu hỏi thường gặp nhất về JVC KD-R441.

Câu hỏi của bạn không có trong danh sách? Đặt câu hỏi của bạn tại đây