Hướng dẫn sử dụng của Kyocera Gratina KYF39

7.5 · 1
PDF hướng dẫn sử dụng
 · 138 trang
Anh
hướng dẫn sử dụngKyocera Gratina KYF39

Camera User Guide

This guide explains camera features and procedures in detail.
Before Using the Camera
Shooting
Playback/Erasing
Print/Transfer Settings
Viewing Images on a TV set
Troubleshooting
List of Messages
Appendix

Advanced

ENGLISH

Xem hướng dẫn sử dụng của Kyocera Gratina KYF39 miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Kyocera Gratina KYF39 khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Bạn có câu hỏi nào về Kyocera Gratina KYF39 không?

Bạn có câu hỏi về Kyocera và câu trả lời không có trong cẩm nang này? Đặt câu hỏi của bạn tại đây. Cung cấp mô tả rõ ràng và toàn diện về vấn đề và câu hỏi của bạn. Vấn đề và câu hỏi của bạn được mô tả càng kỹ càng thì các chủ sở hữu Kyocera khác càng dễ dàng cung cấp cho bạn câu trả lời xác đáng.

Số câu hỏi: 0

Chung
Kyocera
Gratina KYF39
điện thoại thông minh
Anh
Hướng dẫn sử dụng (PDF)

Không thể tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của bạn trong cẩm nang? Bạn có thể tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của mình trong phần Câu hỏi thường gặp về Kyocera Gratina KYF39 phía dưới.

Câu hỏi của bạn không có trong danh sách? Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Không có kết quả