Hướng dẫn sử dụng của LaCie 12big Rack Fibre 8

(1)
  • Số lượng trang: 87
  • Loại tập tin: PDF

LaCie 12big Rack Fibre 8 Table of Contents

User Manual page 1

Table of Contents

1. System Overview ......................................................................................................... 7
1.1. LaCie 12big Rack Fibre 8 Enclosure ............................................................................................... 7
1.2. 12big Rack Fibre Expansion Enclosure ............................................................................................ 8
1.3. Enclosure Chassis ......................................................................................................................... 9
1.3.1. Bay Identification ............................................................................................................ 10
1.3.2. Enclosure Drive Slots ....................................................................................................... 10
1.3.3. Operator’s Panel ............................................................................................................ 10
1.3.3.1. Audible Alarms ................................................................................................. 10
1.3.3.2. Mute Button ..................................................................................................... 10
1.3.4. Visible Alarms - OPS LEDs ............................................................................................... 11
1.4. The Plug-in Modules ................................................................................................................... 12
1.4.1. Power Cooling Module ................................................................................................... 12
1.4.2. LaCie 12big Rack Fibre 8 RAID Controller Module ............................................................ 14
1.4.2.1. Battery Module ................................................................................................. 17
1.4.2.2. Fibre Channel Interface ..................................................................................... 17
1.4.2.3. StoreView Management Software ....................................................................... 18
1.4.3. Disk I/O Module ............................................................................................................ 18
1.4.4. Blank I/O Modules ......................................................................................................... 19
1.4.5. Drive Carrier Module ...................................................................................................... 20
1.4.5.1. Drive Status Indicators ....................................................................................... 21
1.4.5.2. Anti-tamper Locks ............................................................................................. 21
1.4.5.3. MUX Transition Cards ....................................................................................... 22
1.4.5.4. Dummy Carrier Modules ................................................................................... 22
2. Getting Started .......................................................................................................... 23
2.1. Introduction ................................................................................................................................ 23
2.2. Planning Your Installation ............................................................................................................ 23
2.2.1. Enclosure Drive Slot Number Convention ......................................................................... 24
2.2.2. Drive Location Rules ....................................................................................................... 24
2.2.3. Drive Start ...................................................................................................................... 24
2.3. Enclosure Installation Procedures.................................................................................................. 25
2.3.1. Preparation of Site and Host Server .................................................................................. 25
2.3.2. Unpacking the Storage System ......................................................................................... 25
2.3.3. Rack Installation Procedure.............................................................................................. 26
2.3.3.1. Rack Installation Pre-Requisites .......................................................................... 26
2.3.3.2. Rack Mounting Rail Kit ...................................................................................... 27
2.3.3.3. Installation Procedure........................................................................................ 27
2.4. Module Removal & Installation ..................................................................................................... 30
2.4.1. Power Cooling Module ................................................................................................... 30
2.4.1.1. Removing the Power Cooling Module (PCM) ....................................................... 30
2.4.1.2. Installing the Power Cooling Module .................................................................. 31
2.4.2. Drive Carrier Module ...................................................................................................... 31
2.4.2.1. Removing the Drive Carrier Module .................................................................. 31
2.4.2.2. Installing a Drive Carrier Module ...................................................................... 32
2.4.2.3. Engaging the Anti-tamper Locks ......................................................................... 33
2.4.3. RAID Controller Module .................................................................................................. 33
2.4.3.1. Removing the RAID Controller Module ............................................................... 34
2.4.3.2. Installing the RAID Controller Module ................................................................ 34
2.4.4. Disk I/O Module ............................................................................................................ 35
2.4.4.1. Removing the Disk I/O Module .......................................................................... 35

Bạn có câu hỏi nào về LaCie 12big Rack Fibre 8 không?

Số câu hỏi: 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về LaCie 12big Rack Fibre 8 cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của LaCie 12big Rack Fibre 8 sẽ trả lời càng chính xác.

Mục lục

Xem hướng dẫn sử dụng của LaCie 12big Rack Fibre 8 miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của LaCie 12big Rack Fibre 8 khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Chung
Thương hiệu LaCie
Mẫu 12big Rack Fibre 8
Sản phẩm Phụ kiện máy tính
Ngôn ngữ Anh
Loại tập tin PDF
Dung lượng
Dung lượng ổ lưu trữ 12000 GB
Thiết bị ổ, kich cỡ bộ đệm - MB
Thiết kế
Nội bộ Không
Các đặc điểm khác
Các hệ thống vận hành tương thích Windows Server 2003 (IA32, EM64T, IA64)\nRedHat Linux AS4/EL5 (IA32, EM64T, IA64)\nSuSE Linux 9/10 (IA32, EM64T, IA64)\nMac OS X 10.4
Trọng lượng & Kích thước
Trọng lượng 27000 g
Độ dày 576.8 mm
Chiều cao 87.9 mm
Chiều rộng 443 mm
Điện
Tiêu thụ năng lượng 300 W
Điều kiện hoạt động
Nhiệt độ cho phép khi vận hành (T-T) 5 - 40 °C
Nhiệt độ lưu trữ (T-T) 1 - 50 °C
Độ ẩm tương đối để vận hành (H-H) 8 - 80 phần trăm
Độ cao vận hành (so với mực nước biển) 0 - 12192 m
hiển thị thêm

Các câu hỏi thường gặp

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy những câu hỏi thường gặp nhất về LaCie 12big Rack Fibre 8.

Câu hỏi của bạn không có trong danh sách? Đặt câu hỏi của bạn tại đây