Hướng dẫn sử dụng của LG 32LC4R

6.6 · 1
PDF hướng dẫn sử dụng
 · 88 trang
Anh
hướng dẫn sử dụngLG 32LC4R

LCD TV

PLASMA TV

OWNER’S MANUAL

LCD TV MODELS
26LC4R
*
32LC4R
*
37LC4R
*
42LC4R
*
32LB9R
*
42LB9R
*
PLASMA TV MODELS
42PC5R
*
42PC5RV
*
42PC7R
*
50PC5R
*
Please read this manual carefully before operating your set.
Retain it for future reference.
Record model number and serial number of the set.
Refer to the label on the back cover and quote this
information.
To your dealer when requiring service.
26LC7R*
32LC7R*
37LC7R*
42LC7R*
ENGLISH

Xem hướng dẫn sử dụng của LG 32LC4R miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của LG 32LC4R khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Bạn có câu hỏi nào về LG 32LC4R không?

Bạn có câu hỏi về LG và câu trả lời không có trong cẩm nang này? Đặt câu hỏi của bạn tại đây. Cung cấp mô tả rõ ràng và toàn diện về vấn đề và câu hỏi của bạn. Vấn đề và câu hỏi của bạn được mô tả càng kỹ càng thì các chủ sở hữu LG khác càng dễ dàng cung cấp cho bạn câu trả lời xác đáng.

Số câu hỏi: 0

Chung
LG
32LC4R
Tivi
Anh
Hướng dẫn sử dụng (PDF)

Không thể tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của bạn trong cẩm nang? Bạn có thể tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của mình trong phần Câu hỏi thường gặp về LG 32LC4R phía dưới.

Câu hỏi của bạn không có trong danh sách? Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Không có kết quả