Hướng dẫn sử dụng của LG CordZero A9 Advanced

6.2 · 1
PDF hướng dẫn sử dụng
 · 28 trang
Anh
hướng dẫn sử dụngLG CordZero A9 Advanced

www.lg.com

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.
MFL69883616

User's ManUal

a9
Make sure to read the "Safety Cautions" carefully before starting to use this product.
Please keep this User's Manual within easy reach of the user.
As the product is only intended for domestic use such as household cleaning, it must not be used for commercial,
experimental or industrial purposes.
Make sure to fully charge the product's battery before first use of the product after purchasing it.

Hướng dẫn sử dụng

Xem hướng dẫn sử dụng của LG CordZero A9 Advanced miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của LG CordZero A9 Advanced khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Bạn có câu hỏi nào về LG CordZero A9 Advanced không?

Bạn có câu hỏi về LG CordZero A9 Advanced và câu trả lời không có trong cẩm nang này? Đặt câu hỏi của bạn tại đây. Cung cấp mô tả rõ ràng và toàn diện về vấn đề và câu hỏi của bạn. Vấn đề và câu hỏi của bạn được mô tả càng kỹ càng thì các chủ sở hữu LG CordZero A9 Advanced khác càng dễ dàng cung cấp cho bạn câu trả lời xác đáng.

Số câu hỏi: 0

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy thông số kỹ thuật sản phẩm và thông số kỹ thuật hướng dẫn sử dụng của LG CordZero A9 Advanced.

Chung
Thương hiệu LG
Mẫu CordZero A9 Advanced
Sản phẩm Máy hút bụi
Ngôn ngữ Anh
Loại tập tin Hướng dẫn sử dụng (PDF)

Các câu hỏi thường gặp

Không thể tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của bạn trong cẩm nang? Bạn có thể tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của mình trong phần Câu hỏi thường gặp về LG CordZero A9 Advanced phía dưới.

Câu hỏi của bạn không có trong danh sách? Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Không có kết quả