Hướng dẫn sử dụng của LG CP40NG10

(1)
  • Số lượng trang: 4
  • Loại tập tin: PDF
• Please pay attention to handling Electrostatic
Sensitive Devices, you may use anti-static
products such as wrist straps, heel straps, mats
to protect your body from electrostatic.
• Make sure you have a personal computer with
one or two open USB ports before connecting
the drive to your computer.
• Power for all other devices should be turn off
before attaching the cables.
Connect the drive to the computer as shown in
figure.
1 Connect the USB 2.0 (Y type) cable to
the drive.
2 Connect the other end of the USB 2.0
cable to your computer.
3 The drive may get its power from the PC
USB power. All systems may not meet
USB power requirements and full
performance may not be achieved.
In this case, connect to the USB power
cable.
When the computer is ready, confirm that the
drive is detected. And then, insert the supplied
software CD into the drive and install the
software.
Please do not connect the USB cables by any means other than specified above.
Using the wrong type of cable with this drive can cause it to malfunction.
• The appliance is not intended for use by young children or infirm persons without supervision.
Young Children should be supervised to ensure that they do not play with appliance.
• If the appliance is supplied from a cord extension set or an electrical portable outlet device, the cord
extension set on electrical portable outlet device must be positioned so that it is not subject to splashing
or ingress of moisture.

Installation

NOTES

Connecting to computer

Hardware Installation

NOTES
USB Power cable
1
2
3

Bạn có câu hỏi nào về LG CP40NG10 không?

Số câu hỏi: 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về LG CP40NG10 cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của LG CP40NG10 sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của LG CP40NG10 miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của LG CP40NG10 khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Chung
Thương hiệu LG
Mẫu CP40NG10
Sản phẩm Phụ kiện máy tính
Ngôn ngữ Anh
Loại tập tin PDF
Tốc độ ghi
Tốc độ ghi DVD-R 6 x
Tốc độ ghi DVD+R 6 x
Tốc độ ghi DVD-RW 6 x
Tốc độ ghi DVD+RW 8 x
Tốc độ ghi CD-R 24 x
Tốc độ ghi CD-RW 24 x
Tốc độ đọc
Tốc độ đọc DVD+R 8 x
Tốc độ đọc DVD-R 8 x
Tốc độ đọc DVD-RW 8 x
Tốc độ đọc DVD+RW 8 x
Tốc độ đọc CD-R 24 x
Tốc độ đọc CD-RW 24 x
Tốc độ đọc BD-ROM 6 x
Tốc độ đọc BD-R 6 x
Tốc độ đọc BD-RE 6 x
Tốc độ đọc DVD-ROM 8 x
Tốc độ đọc CD-ROM 24 x
Hiệu suất
Thiết bị ổ, kich cỡ bộ đệm 2 MB
Giao diện USB 2.0
Thiết kế
Nội bộ Không
Trọng lượng & Kích thước
Chiều rộng 160 mm
Độ dày 153 mm
Chiều cao 22 mm
Trọng lượng 380 g
Các đặc điểm khác
Các hệ thống vận hành tương thích Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Mac OS
Thời gian truy cập
Thời gian truy cập ngẫu nhiên trung bình ổ CD-ROM 160 ms
Thời gian truy cập ngẫu nhiên trung bình ổ BD-ROM 200 ms
Thời gian truy cập DVD-RAM 200 ms
hiển thị thêm

Các câu hỏi thường gặp

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy những câu hỏi thường gặp nhất về LG CP40NG10.

Câu hỏi của bạn không có trong danh sách? Đặt câu hỏi của bạn tại đây