Hướng dẫn sử dụng của LG GH22NS70

(1)
  • Số lượng trang: 13
  • Loại tập tin: PDF

To enjoy fully all the features and functions of your product,

please read this owner’s manual carefully and completely.

OWNER’S MANUAL

Super Multi DVD Rewriter

GH22
English Deutsch
Français Italiano Español
Português

Bạn có câu hỏi nào về LG GH22NS70 không?

Số câu hỏi: 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về LG GH22NS70 cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của LG GH22NS70 sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của LG GH22NS70 miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của LG GH22NS70 khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Chung
Thương hiệu LG
Mẫu GH22NS70
Sản phẩm Phụ kiện máy tính
8808992164494
Ngôn ngữ Anh
Loại tập tin PDF
Tốc độ ghi
Tốc độ ghi CD 48 x
Tốc độ ghi lại CD - x
Tốc độ ghi DVD+R 22 x
Tốc độ ghi DVD-R 22 x
Tốc độ ghi DVD-R9 12 x
Tốc độ ghi DVD+RW 8 x
Tốc độ ghi DVD-RW 6 x
Tốc độ ghi CD-R 48 x
Tốc độ ghi CD-RW 32 x
Tốc độ ghi DVD-RAM 12 x
Tốc độ đọc
Tốc độ đọc CD 48 x
Tốc độ đọc DVD+R 22 x
Tốc độ đọc DVD-R 22 x
Thiết kế
Nội bộ
Màu sắc sản phẩm Màu đen
Hiệu suất
Giao diện SATA
hiển thị thêm

Các câu hỏi thường gặp

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy những câu hỏi thường gặp nhất về LG GH22NS70.

Câu hỏi của bạn không có trong danh sách? Đặt câu hỏi của bạn tại đây