Hướng dẫn sử dụng của LG J10DX

(1)
 • é·Á‡ÚÂθÌÓ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÔÓ˜ËÚ‡ÈÚ ‰‡ÌÌÛ˛ ËÌÒÚÛÍˆË˛ Ô‰
  ÚÂÏ, Í‡Í ‚Íβ˜‡Ú¸ ÂÒË‚Â, ÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Ò ËÏ ËÎË Ì‡Òڇ˂‡Ú¸
  „Ó.
  àÌÚÂÌÂÚ ‡‰ÂÒ; http://ua.lge.com
  àÌÙÓχˆËÓÌ̇ ÒÎÛÊ·‡ LG; (380-44) 490-7777,
  8-800-303-0000
  J10D-X_JA8ULLK_RUS_1055
  ëËÒÚÂχ ‰Óχ¯Ì„Ó
  ÍËÌÓÚ‡ڇ 2.1CH
  êìäéÇéÑëíÇé èéãúáéÇÄíÖãü
  åéÑÖãú: J10DX
  ÄÍÛÒÚ˘ÂÒÍË ÒËÒÚÂÏ˚: J10D-SF/J10D-SA
  USB

Bạn có câu hỏi nào về LG J10DX không?

Số câu hỏi: 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về LG J10DX cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của LG J10DX sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của LG J10DX miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của LG J10DX khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Chung
Thương hiệu LG
Mẫu J10DX
Sản phẩm Rạp chiếu phim tại nhà
Ngôn ngữ -
Loại tập tin PDF