Hướng dẫn sử dụng của LG LH-T2020X

(1)
 • DVD-êÖëàÇÖê
  àçëíêìäñàü èé
  ùäëèãìÄíÄñàà
  åéÑÖãú : LH-T2020X
  LH-T2020X
  SH22SF-S, SH22SF-W
  é·flÁ‡ÚÂθÌÓ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÔÓ˜ËÚ‡ÈÚ ‰‡ÌÌÛ˛
  ËÌÒÚÛÍˆË˛ ÔÂ‰ ÚÂÏ, Í‡Í ‚Íβ˜‡Ú¸ ÂÒË‚Â,
  ÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl ËÏ ËÎË Ì‡ÒÚ‡Ë‚‡Ú¸ „Ó.
  àÌÚÂÌÂÚ ‡‰ÂÒ; http://ua.lge.com
  àÌÙÓχˆËÓÌ̇fl ÒÎÛÊ·‡ LG; (380-44) 490-7777,
  8-800-303-0000
  HT202SF-A5_JA8ULLX_RUS_1139

Bạn có câu hỏi nào về LG LH-T2020X không?

Số câu hỏi: 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về LG LH-T2020X cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của LG LH-T2020X sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của LG LH-T2020X miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của LG LH-T2020X khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Chung
Thương hiệu LG
Mẫu LH-T2020X
Sản phẩm Rạp chiếu phim tại nhà
Ngôn ngữ -
Loại tập tin PDF