Hướng dẫn sử dụng của Mackie ProFX8

8 · 15
PDF hướng dẫn sử dụng
 · 33 trang
Anh
hướng dẫn sử dụngMackie ProFX8

ProFX8 and ProFX12

OWNER’S MANUAL

Professional Mic/Line Mixers with FX and USB I/O

MAIN
RIGHT
(BALANCED)
MAIN
LEFT
USB
(BALANCED)
8K4K2K1K500250125
15
15
10
10
5
5
0
15
15
10
10
5
5
0
TAPE
IN
ST RETURN MAIN OUT PHONESFOOTSWITCHPHONES
TAPE
OUT
L
R
L
(UNBALANCED)
R
STEREO GRAPHIC EQFX SEND
MID
2.5kHz
MID
2.5kHz
MID
2.5kHz
MID
2.5kHz
MID
2.5kHz
80Hz
LOW
U
+15-15
U
+15-15
U
+15-15
LINE IN 4
INSERT
RL
LOW CUT
100 Hz
U
GAIN
M
I
C
G
A
I
N
U
+50
-20dB
+30dB
4
12kHz
HI
MID
2.5kHz
80Hz
LOW
U
+15-15
U
+15-15
U
+15-15
12kHz
HI
MID
2.5kHz
80Hz
LOW
U
+15-15
U
+15-15
U
+15-15
12kHz
HI
MID
2.5kHz
80Hz
LOW
U
+15-15
U
+15-15
U
+15-15
12kHz
HI
PAN
AUX
U
+15
OO
MON
FX
U
+15
OO
RL
PAN
AUX
U
+15
OO
MON
FX
U
+15
OO
RL
PAN
AUX
U
+15
OO
MON
FX
U
+15
OO
RL
PAN
AUX
U
+15
OO
MON
FX
U
+15
OO
80Hz
LOW
U
+15-15
U
+15-15
U
+15-15
RL
LOW CUT
100 Hz
12kHz
HI
PAN
AUX
U
+15
OO
MON
FX
U
+15
OO
80Hz
LOW
U
+15-15
U
+15-15
U
+15-15
BAL /
UNBAL
(MONO) (MONO) (MONO) (MONO)
LINE IN 7
LINE IN 8
BAL /
UNBAL
LINE IN 9
RL
LOW CUT
100 Hz
GAIN

7/85/6

12kHz
HI
PAN
AUX
U
+15
OO
MON
FX
U
+15
OO
80Hz
LOW
U
+15-15
U
+15-15
U
+15-15
RL
M
I
C
G
A
I
N
U +50
GAIN
M
I
C
G
A
I
N
U +50
9/10
12kHz
HI
LEVEL
SET
LEVEL
SET
LEVEL
SET
LOW CUT
100 Hz
U
GAIN
M
I
C
G
A
I
N
U
+50
-20dB
+30dB
LEVEL
SET
LEVEL
SET
LEVEL
SET
LOW CUT
100 Hz
U
GAIN
M
I
C
G
A
I
N
U
+50
-20dB
+30dB
LOW CUT
100 Hz
U
GAIN
M
I
C
G
A
I
N
U
+50
-20dB
+30dB
PAN
AUX
U
+15
OO
MON
FX
U
+15
OO
GAIN

MIC MIC MIC MIC MIC MIC

80Hz
LOW
U
+15-15
U
+15-15
U
+15-15
U
+20-20
GAIN
U
+20-20
RL

11/12 ST RTN FX RTN

EQEQEQEQ EQ EQ EQ EQ
12kHz
HI
PAN
AUX
U
+15
OO
MON
FX
U
+15
OO
U
+15
FX TO MONFX MASTER
U
+15
OO
OO
dB
30
20
10
10

OO

40
50
5
5
U
60
dB
30
20
10
10

OO

40
50
5
5
U
60
dB
30
20
10
10

OO

40
50
5
5
U
60
dB
30
20
10
10

OO

40
50
5
5
U
60
dB
30
20
10
10

OO

40
50
5
5
U
60
dB
30
20
10
10

OO

40
50
5
5
U
60
dB
30
20
10
10

OO

40
50
5
5
U
60
dB
30
20
10
10

OO

40
50
5
5
U
60
dB
30
20
10
10

OO

40
50
5
5
U
60
dB
30
20
10
10

OO

40
50
5
5
U
60
dB
30
20
10
10

OO

40
50
5
5
U
60
dB
30
20
10
10

OO

40
50
5
5
U
60
L
R
(MONO)
LINE IN 5
LINE IN 6
BAL /
UNBAL
L
R
LINE IN 10
BAL /
UNBAL
L
R
LINE IN 11
LINE IN 12
BAL /
UNBAL
L
R
BAL /
UNBAL
L
R
BAL /
UNBAL
L
R
MON SEND
BAL /
UNBAL
BAL /
UNBAL
PRESETS
FX PRESETS
01 BRIGHT ROOM
02 WARM LOUNGE
03 SMALL STAGE
04 WARM THEATER
05 WARM HALL
06 CONCERT HALL
13 DELAY 1 (300ms)
14 DELAY 2 (380ms)
15 DELAY 3 (480ms)
16 REVERB + DLY (250ms)
07 PLATE REVERB
08 CATHEDRAL
09 CHORUS
10 CHORUS + REV
11 DOUBLER
12 TAPE SLAP
MON
MAIN
4
LINE IN 3
INSERT
3
BAL /
UNBAL
3
LINE IN 2
INSERT
2
BAL /
UNBAL
BAL /
UNBAL
2
LINE/HI-Z IN 1
INSERT
1 5/6 7/8 9/10 11/12
POWER
ON
0dB=0dBu
MAIN

METERS

OL
4
6
3
10
15
7
10
20
30
0
2
BREAK
(MUTES ALL CHANNELS)
PHANTOM
POWER
POWER
OO
+10
U
TAPE LEVEL
OO
+20
U
USB THRU

LINE

HI-Z
OO
MAX
1
OL OL OL OL OL OL OL OL OL
OL

MAIN MIX

MON

EQ IN

BYPASS

RLINPUT LEVEL
USB
MUTE
MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE
MUTE
48V

Xem hướng dẫn sử dụng của Mackie ProFX8 miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Mackie ProFX8 khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Bạn có câu hỏi nào về Mackie ProFX8 không?

Bạn có câu hỏi về Mackie và câu trả lời không có trong cẩm nang này? Đặt câu hỏi của bạn tại đây. Cung cấp mô tả rõ ràng và toàn diện về vấn đề và câu hỏi của bạn. Vấn đề và câu hỏi của bạn được mô tả càng kỹ càng thì các chủ sở hữu Mackie khác càng dễ dàng cung cấp cho bạn câu trả lời xác đáng.

Số câu hỏi: 0

Ngồi lại và tận hưởng hình ảnh và hình ảnh trong như pha lê với chất lượng sống động của 2 triệu pixel. Độ phân giải 192...
Chung
Mackie
ProFX8 | 0032929-01
Thiết bị trộn âm thanh
663961025125, 0663961025125
Anh
Hướng dẫn sử dụng (PDF)
Âm thanh
Số lượng kênh8 kênh
Xử lý âm thanh kỹ thuật số32 bit
Màn hình
Màn hình hiển thị
Màn hình cảm ứngKhông
Chi tiết kỹ thuật
Bộ tạo âm thanh DJKhông
Màu sắc sản phẩmMàu đen
Khả năng quay videoKhông
Cổng USB
Trọng lượng & Kích thước
Chiều rộng290 mm
Độ dày91 mm
Chiều cao357 mm
Trọng lượng3200 g
Chiều rộng của kiện hàng394 mm
Chiều sâu của kiện hàng445 mm
Chiều cao của kiện hàng178 mm
Trọng lượng thùng hàng4300 g
Các yêu cầu dành cho hệ thống
Hỗ trợ hệ điều hành Window
Hỗ trợ hệ điều hành Mac
Bộ xử lý tối thiểuPentium 4
Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (RAM) tối thiểu512 MB
hiển thị thêm

Không thể tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của bạn trong cẩm nang? Bạn có thể tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của mình trong phần Câu hỏi thường gặp về Mackie ProFX8 phía dưới.

Câu hỏi của bạn không có trong danh sách? Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Không có kết quả