Hướng dẫn sử dụng của Midas M32R

7.9 · 13
PDF hướng dẫn sử dụng
 · 68 trang
Anh
hướng dẫn sử dụngMidas M32R

User Manual

DIGITAL RACK MIXER M32R

Digital Console for Live and Studio with 40 Input Channels,
16 Midas PRO Microphone Preampliers and 25 Mix Buses

Xem hướng dẫn sử dụng của Midas M32R miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Midas M32R khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Bạn có câu hỏi nào về Midas M32R không?

Bạn có câu hỏi về Midas và câu trả lời không có trong cẩm nang này? Đặt câu hỏi của bạn tại đây. Cung cấp mô tả rõ ràng và toàn diện về vấn đề và câu hỏi của bạn. Vấn đề và câu hỏi của bạn được mô tả càng kỹ càng thì các chủ sở hữu Midas khác càng dễ dàng cung cấp cho bạn câu trả lời xác đáng.

Số câu hỏi: 0

Chung
Midas
M32R | 748252148445
Thiết bị trộn âm thanh
Anh
Hướng dẫn sử dụng (PDF), Hướng dẫn nhanh (PDF), Bảng dữ liệu (PDF)

Không thể tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của bạn trong cẩm nang? Bạn có thể tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của mình trong phần Câu hỏi thường gặp về Midas M32R phía dưới.

Câu hỏi của bạn không có trong danh sách? Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Không có kết quả