Hướng dẫn sử dụng của NEC NP09CM

(1)
  • Số lượng trang: 16
  • Loại tập tin: PDF
Portable Projector

NP09CM Ceiling Mount Unit

Installation and Adjustment Manual

Thank you for your purchase of the NEC portable projector ceiling mount unit.
Please read this installation and adjustment manual carefully to ensure proper use.
Special skills are required for the installation of the portable projector.
This work should never be performed by the customer.

To the Dealer and the Installer

For the safety of the customer, we ask that the installation work be started
after careful attention is paid to the strength of the mounting location to be
sure it will withstand the weight of the portable projector and mounting
hardware.
Printed in Japan
NP09CM-0801K-01

CONTENTS

Heed the Following ....................................................................................2
Preparation ..................................................................................................4
List of Packaged Parts ......................................................................................4
Required Tools...................................................................................................4
Names of the Parts ............................................................................................4
Dimensions ........................................................................................................5
Guide to Screen Size and Projector Mounting Position..........................6
Screen Size and Projection Distance
(NP200/NP100)
....................................6
Screen Size Conversion Table
(NP200/NP100)
...............................................7
Mounting the Projector...............................................................................8
Replacing the Lamp ..................................................................................11
Adjustment of the Projection Angle ........................................................12
Distortion Adjustment .....................................................................................12
Fine Adjustment...............................................................................................14
Specifications............................................................................................14
PRINTED WITH
SOY INK
TM
Printed on recycled paper.
NP09CM_E 08.2.15 5:37 PM ページ 1

Bạn có câu hỏi nào về NEC NP09CM không?

Số câu hỏi: 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về NEC NP09CM cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của NEC NP09CM sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của NEC NP09CM miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của NEC NP09CM khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Chung
Thương hiệu NEC
Mẫu NP09CM
Sản phẩm Phụ kiện máy chiếu
5028695606050
Ngôn ngữ Anh
Loại tập tin PDF
Tính năng
Màu sắc sản phẩm Màu xám
hiển thị thêm

Các câu hỏi thường gặp

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy những câu hỏi thường gặp nhất về NEC NP09CM.

Câu hỏi của bạn không có trong danh sách? Đặt câu hỏi của bạn tại đây