Hướng dẫn sử dụng của Nissan Juke (2014)

(1)
 • ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  ΠΡΙΝ Ο∆ΗΓΗΣΕΤΕ ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ !!
  Ακολουθείτε πάντα τους παρακάτω σηµαντικούς κανόνες για να εξασφαλίσετε
  άνετη και ασφαλή οδήγηση για σας και τους συνεπιβάτες σας!
  ΠΟΤΕ µην οδηγείτε κάτω από την επήρεια αλκοόλ ή φαρµάκων.
  ΠΑΝΤΑ ακολουθείτε τα όρια ταχύτητας της περιοχής όπου βρίσκεστε και
  µην οδηγείτε ποτέ πολύ γρήγορα.
  ΠΑΝΤΑ να χρησιµοποιείτε τις ζώνες ασφαλείας και κατάλληλα παιδικά
  καθίσµατα. Τα παιδιά κάτω των δεκατριών ετών θα πρέπει να κάθονται
  στα πίσω καθίσµατα.
  Πρέπει ΠΑΝΤΑ να δίνετε σε όλους τους επιβάτες του αυτοκινήτου πληρο-
  φορίες σχετικά µε την σωστή χρήση των συστηµάτων ασφαλείας του οχή-
  µατος.
  ∆ιαβάζετε ΠΑΝΤΑ το παρόν Βιβλίο Οδηγιών χρήσεως για σηµαντικές πλη-
  ροφορίες που αφορούν την ασφάλεια.
  ∆ΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
  Το βιβλίο αυτό περιλαµβάνει πληροφορίες για όλα τα εξαρτήµατα βασικού ή
  προαιρετικού εξοπλισµού για το µοντέλο αυτό. Για τον λόγο αυτό, ενδεχοµένως
  να βρείτε περιγραφή χρήσεως εξαρτηµάτων τα οποία δεν υπάρχουν στο δικό
  σας αυτοκίνητο.
  Όλες οι πληροφορίες, προδιαγραφές και εικόνες σε αυτό το βιβλίο είναι σε ισχύ
  την στιγµή της εκτύπωσής του. Η Nissan διατηρεί το δικαίωµα να αλλάξει τις
  προδιαγραφές ή τον σχεδιασµό οποιαδήποτε στιγµή χωρίς ειδοποίηση και χω-
  ρίς άλλη υποχρέωση.
  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ
  Το αυτοκίνητο αυτό δεν πρέπει να τροποποιηθεί. Οποιαδήποτε τροποποίηση
  µπορεί να επηρεάσει την απόδοσή, την ασφάλεια και τον χρόνο ζωής του ενώ
  µπορεί ακόµη και να έρχεται σε αντίθεση µε κανονισµούς του Κράτους. Επιπλέ-
  ον, ζηµιά ή προβλήµατα απόδοσης που οφείλονται σε τροποποίηση του αυτοκι-
  νήτου µπορεί να µην καλυφθούν από τις εγγυήσεις της NISSAN.
  ΠΡΩΤΑ ∆ΙΑΒΑΣΤΕ – ΕΠΕΙΤΑ Ο∆ΗΓΕΙΣΤΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
  Πριν οδηγήσετε το αυτοκίνητό σας, παρακαλούµε να διαβάσετε προσεκτικά το
  Βιβλίο Οδηγιών που έχετε στα χέρια σας. Με αυτόν τον τρόπο θα εξοικειωθείτε
  µε τους ελέγχους και τις εργασίες που απαιτούνται για την συντήρηση του αυ-
  τοκινήτου σας και που θα σας βοηθήσουν να το οδηγήσετε µε ασφάλεια.
  Στο βιβλίο αυτό, χρησιµοποιούνται τα ακόλουθα σύµβολα και λέξεις:
  ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
  Υποδεικνύει την ύπαρξη ενός κινδύνου που θα µπορούσε να προκαλέσει
  θάνατο ή σοβαρό τραυµατισµό. Για να αποφύγετε ή να µειώσετε τον κίνδυνο,
  οι διαδικασίες που περιγράφονται θα πρέπει να ακολουθούνται µε ακρίβεια.
  ΠΡΟΣΟΧΗ
  Υποδεικνύει την ύπαρξη ενός κινδύνου που θα µπορούσε να προκαλέσει µι-
  κρό ή µέτριο τραυµατισµό ή ζηµιά στο αυτοκίνητό σας. Για να αποφύγετε ή
  να µειώσετε τον κίνδυνο, οι διαδικασίες που περιγράφονται θα πρέπει να
  ακολουθούνται µε ακρίβεια.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ
  ∆ίνονται πρόσθετες χρήσιµες πληροφορίες.
  Πρόλογος
  Καλώς ήλθατε στην ολοένα αυξανόµενη οικογένεια των κατόχων αυτοκινήτων NISSAN. Σας παραδίδουµε το αυτοκίνητο αυτό, σίγουροι για την ποιότητά του. Έχει
  κατασκευαστεί σύµφωνα µε την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και κάτω από τον πιο αυστηρό ποιοτικό έλεγχο.
  Το βιβλίο αυτό ετοιµάστηκε για να σας βοηθήσει να καταλάβετε την λειτουργία του αυτοκινήτου σας και τον τρόπο συντήρησής του, ώστε να χαρείτε πολλά χιλιό-
  µετρα ευχάριστης οδήγησης. Πριν οδηγήσετε το αυτοκίνητό σας, σας παρακαλούµε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το βιβλίο.
  Ένα ξεχωριστό βιβλίο, η Εγγύηση Αυτοκινήτου, σας εξηγεί λεπτοµερώς τι καλύπτεται από την εγγύηση του αυτοκινήτου σας.
  Το Εξουσιοδοτηµένο ∆ίκτυο της NISSAN γνωρίζει το αυτοκίνητό σας καλύτερα από κάθε άλλον. Όταν χρειάζεται κάποια συντήρηση ή εάν εσείς θέλετε να µάθετε κάτι
  σχετικά µε την χρήση του αυτοκινήτου σας, το Εξουσιοδοτηµένο ∆ίκτυο της NISSAN θα χαρεί πολύ να σας βοηθήσει µε τις εκτεταµένες πηγές που σας είναι διαθέσιµες.
  1

Bạn có câu hỏi nào về Nissan Juke (2014) không?

Số câu hỏi: 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Nissan Juke (2014) cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Nissan Juke (2014) sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của Nissan Juke (2014) miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Nissan Juke (2014) khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Chung
Thương hiệu Nissan
Mẫu Juke (2014)
Sản phẩm Xe hơi
Ngôn ngữ Tiếng Việt, Tiếng Đức, Người Hy Lạp, Anh, Người Pháp, Rumani
Loại tập tin PDF