Hướng dẫn sử dụng của Numatic Charles CVC-370

Xem hướng dẫn sử dụng của Numatic Charles CVC-370 miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Numatic Charles CVC-370 khác.

CVC370-2
WV370-2
WVT370-2
WV470-2
CVC370-2
WV370-2
WV470-2
WVT370-2
WVT470-2
CVC370-2
WV370-2
DATA... DATA... DATA... DATA... DATA...
WV470-2
NVM-2BH
604016
NVM-3AH
604018
Motor Airflow Suction
Capacity Dry Capacity Wet
1200W 40 litres/sec 2500mm 15 litres 9 litres
1200W 40 litres/sec 2500mm 15 litres 9 litres
1200W 40 litres/sec 2500mm 27 litres 20 litres
CVC370-2
WV370-2
WV470-2
CVC370-2
WV370-2
WV470-2
Range Weight Dimensions
Sound Pressure
26.8m 7.1Kgs 355 x 355 x 510mm
26.8m 7.1Kgs 355 x 355 x 510mm
26.8m 9.6Kgs 358 x 450 x 710mm
Numatic International Limited, Chard, Somerset, TA20 2GB
Telephone: +44 (0)1460 68600 Fax: +44 (0)1460 68458
Distributed by:
Kit A21A
Kit A11
www.numatic.co.uk ©Numatic International Limited 2009
233243/0409B
73-77 dB (A)
(IEC 60704-2-1)

Bạn có câu hỏi nào về Numatic Charles CVC-370 không?

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Numatic Charles CVC-370 cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Numatic Charles CVC-370 sẽ trả lời càng chính xác.