Hướng dẫn sử dụng của Numatic Charles CVC-370

(1)
 • CVC370-2
  WV370-2
  WVT370-2
  WV470-2
  CVC370-2
  WV370-2
  WV470-2
  WVT370-2
  WVT470-2
  CVC370-2
  WV370-2
  DATA... DATA... DATA... DATA... DATA...
  WV470-2
  NVM-2BH
  604016
  NVM-3AH
  604018
  Motor Airflow Suction
  Capacity Dry Capacity Wet
  1200W 40 litres/sec 2500mm 15 litres 9 litres
  1200W 40 litres/sec 2500mm 15 litres 9 litres
  1200W 40 litres/sec 2500mm 27 litres 20 litres
  CVC370-2
  WV370-2
  WV470-2
  CVC370-2
  WV370-2
  WV470-2
  Range Weight Dimensions
  Sound Pressure
  26.8m 7.1Kgs 355 x 355 x 510mm
  26.8m 7.1Kgs 355 x 355 x 510mm
  26.8m 9.6Kgs 358 x 450 x 710mm
  Numatic International Limited, Chard, Somerset, TA20 2GB
  Telephone: +44 (0)1460 68600 Fax: +44 (0)1460 68458
  Distributed by:
  Kit A21A
  Kit A11
  www.numatic.co.uk ©Numatic International Limited 2009
  233243/0409B
  73-77 dB (A)
  (IEC 60704-2-1)

Bạn có câu hỏi nào về Numatic Charles CVC-370 không?

manual_questions_numberofquestions 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Numatic Charles CVC-370 cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Numatic Charles CVC-370 sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của khác. manual_question_cta

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Thương hiệu Numatic
Mẫu Charles CVC-370
Sản phẩm Máy hút bụi
5028965244432
Ngôn ngữ Phổ Cập, Người Pháp
Loại tập tin PDF

Các sản phẩm liên quan

Máy hút bụi Numatic