Hướng dẫn sử dụng của Numatic CT370-2

Xem hướng dẫn sử dụng của Numatic CT370-2 miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Numatic CT370-2 khác.

www.numatic.co.uk
© Numatic International Limited 2009 233237/0109A
Numatic International Limited, Chard, Somerset, TA20 2GB
Tel: 01460 68600 Fax: 01460 68458
GVE370-2
1200W 40L/sec 2500mm 15L 9L
CT370-2
6L 26.8m 8.8Kg
355 x 355 78.7dB (A)
x 510mm
(IEC 60704-2-1)
604016
Kit A26A
Kit A40A
Kit A43
GVE370-2
CT370-2
NVM-2BH
80
recycled
paper

Bạn có câu hỏi nào về Numatic CT370-2 không?

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Numatic CT370-2 cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Numatic CT370-2 sẽ trả lời càng chính xác.