Hướng dẫn sử dụng của Panasonic DVD-S325

Trên trang này, bạn tìm hướng dẫn sử dụng của Panasonic DVD-S325. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trong hướng dẫn vận hành này trước khi sử dụng sản phẩm. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về của bạn mà không có trong hướng dẫn sử dụng, vui lòng chia sẻ câu hỏi của bạn trong phần khắc phục sự cố ở phía dưới của trang này.

Thương hiệu
Panasonic
Mẫu
DVD-S325
Sản phẩm
Ngôn ngữ
Anh, Người Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Tiếng Ả Rập, Tiếng Việt
Loại tập tin
PDF
Website
http://www.panasonic.com/


 

RQTC0098-A








2.......................................................................................................
2..........................................................................................
3.............................................................. 
4......................................................................... 

8............................................................................................. 
10.....................................................................................
 
10.....

11.....................................  
12............................................................................... 
13..............................................................................
14................................................................................... 
14.....................................................................................
15.....................................................
15.................................. 
16.................................................................................... 

5.....................................................................
6.......................................................................
7......................................................................................


18........................................................... 
19.....................................................................................
20................................................................................
22 ....................................................................................................... 
22 .................................................................................................... 
...........................................................................................
 
2
ALL
2
4
1

Bạn có câu hỏi nào về Panasonic DVD-S325 không?

Nếu bạn có thắc mắc về Panasonic DVD-S325, đừng ngại hỏi. Hãy mô tả rõ ràng vấn đề của bạn. Nhờ đó, những người dùng khác có thể cung cấp cho bạn câu trả lời chính xác.

Mua các sản phẩm liên quan: