Hướng dẫn sử dụng của Panasonic Lumix DMC-ZS3

(1)
 • Dolby AVCHD Lite ،VIERA Link ،HDMI ـﺑ ﺔﺻﺎﺨﻟﺍ ﺕﺎﻣﻼﻌﻟﺍﻭ ﺕﺎﺣﻭﺮﺸﻟﺍ ﺔﻓﺎﻛ
  .ﻂﻘﻓ DMC-ZS3/DMC-TZ7 ﺺﺨﺗ
  VQT2C13-1
  ﻞﻴﻐﺸﺘﻟﺍ ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺗ
  ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟﺍ ﺕﺍﺰﻴﻤﻤﻠﻟ
  ﺔﻴﻤﻗﺮﻟﺍ ﺍﺮﻴﻣﺎﻜﻟﺍ
  ﻢﻗﺭ ﻞﻳﺩﻮﻣDMC-ZS3/DMC-TZ7
  DMC-ZS1/DMC-TZ6
  .ﻞﻣﺎﻜﻟﺎﺑ ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﺓﺀﺍﺮﻗ ﺀﺎﺟﺮﻟﺍ ،ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﻻﺍ ﻞﺒﻗ

Bạn có câu hỏi nào về Panasonic Lumix DMC-ZS3 không?

Số câu hỏi: 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Panasonic Lumix DMC-ZS3 cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Panasonic Lumix DMC-ZS3 sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của Panasonic Lumix DMC-ZS3 miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Panasonic Lumix DMC-ZS3 khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Chung
Thương hiệu Panasonic
Mẫu Lumix DMC-ZS3
Sản phẩm Máy ảnh kỹ thuật số
Ngôn ngữ Tiếng Việt, Tiếng Ả Rập, Người Đan Mạch, Anh, Đánh Bóng
Loại tập tin PDF