Hướng dẫn sử dụng của Panasonic Lumix DMC-ZS5

Trên trang này, bạn tìm hướng dẫn sử dụng của Panasonic Lumix DMC-ZS5. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trong hướng dẫn vận hành này trước khi sử dụng sản phẩm. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về của bạn mà không có trong hướng dẫn sử dụng, vui lòng chia sẻ câu hỏi của bạn trong phần khắc phục sự cố ở phía dưới của trang này.

Thương hiệu
Panasonic
Mẫu
Lumix DMC-ZS5
Sản phẩm
Ngôn ngữ
Anh, Người Đan Mạch, Đánh Bóng, Na Uy, Tiếng Ả Rập, Tiếng Việt
Loại tập tin
PDF
Website
http://www.panasonic.com/
ﻞﻴﻐﺸﺘﻟﺍ ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺗ
ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟﺍ ﺕﺍﺰﻴﻤﻤﻠﻟ
ﺔﻴﻤﻗﺮﻟﺍ ﺍﺮﻴﻣﺎﻜﻟﺍ
ﻢﻗﺭ ﻞﻳﺩﻮﻣDMC-TZ10/DMC-ZS7
DMC-TZ8/DMC-ZS5
.ﻞﻣﺎﻜﻟﺎﺑ ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﺓﺀﺍﺮﻗ ﺀﺎﺟﺮﻟﺍ ،ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﻻﺍ ﻞﺒﻗ
VQT2R50

Bạn có câu hỏi nào về Panasonic Lumix DMC-ZS5 không?

Nếu bạn có thắc mắc về Panasonic Lumix DMC-ZS5, đừng ngại hỏi. Hãy mô tả rõ ràng vấn đề của bạn. Nhờ đó, những người dùng khác có thể cung cấp cho bạn câu trả lời chính xác.

Mua các sản phẩm liên quan:

Các sản phẩm liên quan: