Hướng dẫn sử dụng của Panasonic MC-CG304

Xem hướng dẫn sử dụng của Panasonic MC-CG304 miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Panasonic MC-CG304 khác.

Operating Instructions
Hướng dẫn Sử dụng
Petunjuk Pengoperasian
Vacuum Cleaner (household)
Máy Hút Bụi (sử dụng trong gia đình)
Penghisap Debu (rumah tangga)
MC-CG300 Series
MC-CG304
MC-CG302
MC-CG303
MC-CG301
MC-CG300
Model No.
Kiểu Máy
No Model
Thank you for purchasing the Panasonic product. Before
use, please read this operating instruction completely in
order to use this product properly and ensure its lasting
operation. After reading this manual store it safely.
Cám ơn quý khách đã mua sản phẩm Panasonic. Trước khi
dùng, xin hãy đọc hết các hướng dẫn để sử dụng sản phẩm
đúng quy cách và kéo dài tuổi thọ của máy. Xin cất giữ sổ
này cẩn thận sau khi đọc.
Terima kasih atas pembelian produk Panasonic. Sebelum
menggunakannya, silahkan membaca petunjuk pemakaian
ini sampai tuntas supaya bisa menggunakan produk secara
benar dan menjamin keawetan pemakaian. Setelah selesai
dibaca, simpanlah petunjuk pemakaian ini dengan baik.
Before using / Trước khi dùng
Sebelum menggunakan
How to operate / Cách vận hành
Cara mengoperasikan
When required / Khi cần
Kapan dibutuhkan
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS FOR THE USER
CÁC HƯỚNG DẪN QUAN TRỌNG VỀ AN TOÀN CHO NGƯỜI SỬ DỤNG
PETUNJUK PENTING TENTANG KEAMANAN BAGI PENGGUNA
PARTS IDENTIFICATION
TÊN BỘ PHẬN
NAMA BAGIAN-BAGIAN
VACUUM CLEANER ACCESSORIES
PHỤ KIỆN MÁY HÚT BỤI
AKSESORI PENGHISAP DEBU
................................... 2
...................................................................................... 5
.................................................................. 7
HOW TO OPERATE YOUR VACUUM CLEANER
CÁCH VẬN HÀNH MÁY HÚT BỤI
MENGOPERASIKAN PENGHISAP DEBU ANDA
HOW TO STORE YOUR VACUUM CLEANER
BẢO QUẢN MÁY HÚT BỤI
MENYIMPAN PENGHISAP DEBU ANDA
HOW TO REPLACE YOUR DUST BAG
CÁCH THAY TÚI BỤI
MENGGANTIKAN KANTUNG DEBU
............................................... 10
.................................................... 11
.............................................................. 12
MAINTENANCE
BẢO TRÌ MÁY HÚT BỤI
MEMELIHARA PENGHISAP DEBU ANDA
BEFORE REQUESTING SERVICE
TRƯỚC KHI YÊU CẦU DỊCH VỤ BẢO HÀNH
SEBELUM MEMINTA LAYANAN PERBAIKAN
SPECIFICATIONS
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
SPESIFIKASI
................................................................................................... 14
..................................................................... 16
................................................................................................ 18
V01ZAR60B
A0810-6Printed in Malaysia
© Panasonic Corporation 2010
Produsen:
Panasonic Manufacturing Malaysia Berhad
(6100-K)
No.3, Jalan Sesiku 15/2, Shah Alam Industrial Site,
40200 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.
(http://panasonic.net)
Diimpor oleh:
PT. Panasonic Gobel Indonesia
Jl. Dewi Sartika No.14 (CawangⅡ).
Jakarta 13630. Indonesia
Telp.(021) 8090108, Fax.(021) 8004368
Produksi Malaysia
Depdag No. : I.31.PGI 3.00501.0711

Bạn có câu hỏi nào về Panasonic MC-CG304 không?

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Panasonic MC-CG304 cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Panasonic MC-CG304 sẽ trả lời càng chính xác.