Hướng dẫn sử dụng của Panasonic MC-CG304

(1)
 • Operating Instructions
  Hướng dẫn Sử dụng
  Petunjuk Pengoperasian
  Vacuum Cleaner (household)
  Máy Hút Bụi (sử dụng trong gia đình)
  Penghisap Debu (rumah tangga)
  MC-CG300 Series
  MC-CG304
  MC-CG302
  MC-CG303
  MC-CG301
  MC-CG300
  Model No.
  Kiểu Máy
  No Model
  Thank you for purchasing the Panasonic product. Before
  use, please read this operating instruction completely in
  order to use this product properly and ensure its lasting
  operation. After reading this manual store it safely.
  Cám ơn quý khách đã mua sản phẩm Panasonic. Trước khi
  dùng, xin hãy đọc hết các hướng dẫn để sử dụng sản phẩm
  đúng quy cách và kéo dài tuổi thọ của máy. Xin cất giữ sổ
  này cẩn thận sau khi đọc.
  Terima kasih atas pembelian produk Panasonic. Sebelum
  menggunakannya, silahkan membaca petunjuk pemakaian
  ini sampai tuntas supaya bisa menggunakan produk secara
  benar dan menjamin keawetan pemakaian. Setelah selesai
  dibaca, simpanlah petunjuk pemakaian ini dengan baik.
  Before using / Trước khi dùng
  Sebelum menggunakan
  How to operate / Cách vận hành
  Cara mengoperasikan
  When required / Khi cần
  Kapan dibutuhkan
  IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS FOR THE USER
  CÁC HƯỚNG DẪN QUAN TRỌNG VỀ AN TOÀN CHO NGƯỜI SỬ DỤNG
  PETUNJUK PENTING TENTANG KEAMANAN BAGI PENGGUNA
  PARTS IDENTIFICATION
  TÊN BỘ PHẬN
  NAMA BAGIAN-BAGIAN
  VACUUM CLEANER ACCESSORIES
  PHỤ KIỆN MÁY HÚT BỤI
  AKSESORI PENGHISAP DEBU
  ................................... 2
  ...................................................................................... 5
  .................................................................. 7
  HOW TO OPERATE YOUR VACUUM CLEANER
  CÁCH VẬN HÀNH MÁY HÚT BỤI
  MENGOPERASIKAN PENGHISAP DEBU ANDA
  HOW TO STORE YOUR VACUUM CLEANER
  BẢO QUẢN MÁY HÚT BỤI
  MENYIMPAN PENGHISAP DEBU ANDA
  HOW TO REPLACE YOUR DUST BAG
  CÁCH THAY TÚI BỤI
  MENGGANTIKAN KANTUNG DEBU
  ............................................... 10
  .................................................... 11
  .............................................................. 12
  MAINTENANCE
  BẢO TRÌ MÁY HÚT BỤI
  MEMELIHARA PENGHISAP DEBU ANDA
  BEFORE REQUESTING SERVICE
  TRƯỚC KHI YÊU CẦU DỊCH VỤ BẢO HÀNH
  SEBELUM MEMINTA LAYANAN PERBAIKAN
  SPECIFICATIONS
  THÔNG SỐ KỸ THUẬT
  SPESIFIKASI
  ................................................................................................... 14
  ..................................................................... 16
  ................................................................................................ 18
  V01ZAR60B
  A0810-6Printed in Malaysia
  © Panasonic Corporation 2010
  Produsen:
  Panasonic Manufacturing Malaysia Berhad
  (6100-K)
  No.3, Jalan Sesiku 15/2, Shah Alam Industrial Site,
  40200 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.
  (http://panasonic.net)
  Diimpor oleh:
  PT. Panasonic Gobel Indonesia
  Jl. Dewi Sartika No.14 (CawangⅡ).
  Jakarta 13630. Indonesia
  Telp.(021) 8090108, Fax.(021) 8004368
  Produksi Malaysia
  Depdag No. : I.31.PGI 3.00501.0711

Bạn có câu hỏi nào về Panasonic MC-CG304 không?

Số câu hỏi: 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Panasonic MC-CG304 cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Panasonic MC-CG304 sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của Panasonic MC-CG304 miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Panasonic MC-CG304 khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Thương hiệu Panasonic
Mẫu MC-CG304
Sản phẩm Máy hút bụi
Ngôn ngữ Tiếng Việt, Anh, Indonesia
Loại tập tin PDF

Các sản phẩm liên quan

Máy hút bụi Panasonic