Hướng dẫn sử dụng của Panasonic SC-AK220

(1)
 • CD Stereo System
  Operating Instructions
  Model No. SC-AK220
  Before connecting, operating or adjusting this product, please read these
  instructions completely.
  Please keep this manual for future reference.
  PL
  : For areas using power supply of 120 V.
  GCP
  : For areas using power supply of
  110/127/220-230/240 V.
  Table of contents
  IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS ................................. 3
  Supplied accessories ............................................................ 3
  The remote control ................................................................ 3
  Set-up ..................................................................................... 4
  Front panel controls .............................................................. 5
  Disc information .................................................................... 6
  CDs ......................................................................................... 6
  Basic play ............................................................................. 7
  Track skip play ..................................................................... 7
  Album skip play .................................................................... 7
  CD display............................................................................ 7
  Starting play from a specific track ........................................ 7
  Repeat play .......................................................................... 8
  To listen to specific CDs and tracks
  (CD Play Mode function) ................................................... 8
  Program play ........................................................................ 8
  Marking a track .................................................................... 9
  INTRO function (Album scan) .............................................. 9
  Title search function ............................................................. 9
  Radio .................................................................................... 10
  Cassettes .............................................................................. 11
  Sound quality/sound field ................................................... 12
  Other functions .................................................................... 12
  Auto-off function ................................................................. 12
  Setting the time .................................................................. 12
  Optional antenna connections ............................................ 13
  External unit connections ................................................... 13
  Using an external unit ........................................................ 13
  Using headphones (not included) ....................................... 13
  Turning the demo function on/off ........................................ 13
  Convenient functions .......................................................... 13
  Timers................................................................................... 14
  Troubleshooting guide ........................................................ 15
  Maintenance ......................................................................... 15
  Specifications ...................................................................... 16
  GCPPL
  En Sp
  RQT7533-1M
  G0104KW1024

Bạn có câu hỏi nào về Panasonic SC-AK220 không?

manual_questions_numberofquestions 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Panasonic SC-AK220 cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Panasonic SC-AK220 sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của khác. manual_question_cta

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Thương hiệu Panasonic
Mẫu SC-AK220
Sản phẩm Hệ thống Hi-Fi
Ngôn ngữ Anh, Người Tây Ban Nha
Loại tập tin PDF

Các sản phẩm liên quan

Hệ thống Hi-Fi Panasonic