Hướng dẫn sử dụng của Panasonic SC-DP1

Trên trang này, bạn tìm hướng dẫn sử dụng của Panasonic SC-DP1. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trong hướng dẫn vận hành này trước khi sử dụng sản phẩm. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về của bạn mà không có trong hướng dẫn sử dụng, vui lòng chia sẻ câu hỏi của bạn trong phần khắc phục sự cố ở phía dưới của trang này.

Thương hiệu
Panasonic
Mẫu
SC-DP1
Sản phẩm
Ngôn ngữ
Anh, Người Pháp, Na Uy, Rumani, Tiếng Việt
Loại tập tin
PDF
Website
http://www.panasonic.com/
DVD 스테레오 시스템
사용 설명서
모델 번호
SC-DP1
Í
PHONES
UPDOWN
AC IN
VOLUME DVD/CD
/
//
I
-
DEMO
OPEN/CLOSE
ADVANCED
SURROUND
Í
본 기기에 적용되는 지역번호
DVD 플레이어와 DVD 비디오는 판매되는 지역
에 따라 각기 다른 지역코드가 할당됩니다.
본 기기의 지역코드는 "
3
"입니다.
지역코드가 "
3
" 또는 "
ALL
"이라고 표시된 DVD
비디오의 경우에만 본 기기로 재생할 수 있습
니다.
예:
제품을 연결, 작동 또는 조정하기 전에 설명서를
읽어 주십시오.
본 사용설명서는 소중히 보관하여 주십시 .
3
ALL
3
6
2
RQT6822-3Z
GD
6822Ko-p01.fm Page 1 Monday, December 8, 2003 2:46 PM

Bạn có câu hỏi nào về Panasonic SC-DP1 không?

Nếu bạn có thắc mắc về Panasonic SC-DP1, đừng ngại hỏi. Hãy mô tả rõ ràng vấn đề của bạn. Nhờ đó, những người dùng khác có thể cung cấp cho bạn câu trả lời chính xác.

Mua các sản phẩm liên quan:

Các sản phẩm liên quan: