Hướng dẫn sử dụng của Panasonic SC-HT878

Trên trang này, bạn tìm hướng dẫn sử dụng của Panasonic SC-HT878. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trong hướng dẫn vận hành này trước khi sử dụng sản phẩm. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về của bạn mà không có trong hướng dẫn sử dụng, vui lòng chia sẻ câu hỏi của bạn trong phần khắc phục sự cố ở phía dưới của trang này.

Thương hiệu
Panasonic
Mẫu
SC-HT878
Sản phẩm
Ngôn ngữ
Anh, Người Pháp, Slovak, Trung Quốc, Croatia, Tiếng Việt
Loại tập tin
PDF
Website
http://www.panasonic.com/
GD
RQT7432-Z
사용 설명서
DVD 시어터 사운드 시스템
모델 번호 : SC-HT878
제품을 연결 , 조작 또는 조정하기 전에 설명서를 읽어
주시기 바랍니다 .
설명서는 추후 참조할 있도록 보관해 두시기 바랍니
.
지역 번호
지역 번호 3 또는 ALL”이 포함된 라벨이 부착된 DVD 비디오
재생할 있습니다 .
:
3 ALL
3
5
2
Kor.book 1 ページ 2004年3月23日 火曜日 午後6時43分

Bạn có câu hỏi nào về Panasonic SC-HT878 không?

Nếu bạn có thắc mắc về Panasonic SC-HT878, đừng ngại hỏi. Hãy mô tả rõ ràng vấn đề của bạn. Nhờ đó, những người dùng khác có thể cung cấp cho bạn câu trả lời chính xác.

Mua các sản phẩm liên quan: