Hướng dẫn sử dụng của Panasonic SC-HT928

Xem hướng dẫn sử dụng của Panasonic SC-HT928 miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Panasonic SC-HT928 khác.

GD
RQT7439-2Z
사용 설명
DVD 시어터 사운드 시스
모델 번호 : SC-HT928
제품을 연결 , 조작 또는 조정하기 전에 설명서를 읽어
주시기 바랍니다 .
설명서는 추후 참조할 있도록 보관해 두시기 바랍니
.
지역 번호
지역 번호 3 또는 ALL”이 포함된 라벨이 부착된 DVD 비디오
재생할 있습니다 .
:
3 ALL
3
5
2
7439-2Z_p01-02.fm 1 ページ 2004年4月27日 火曜日 午後4時19

Bạn có câu hỏi nào về Panasonic SC-HT928 không?

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Panasonic SC-HT928 cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Panasonic SC-HT928 sẽ trả lời càng chính xác.