Hướng dẫn sử dụng của Panasonic SC-PM33

(1)
 • CD ɫɬɟɪɟɨ ɫɢɫɬɟɦɚ
  SC-PM33, SC-PM3
  ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɡɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ
  ɉɪɟɞɢ ɞɚ ɢɧɫɬɚɥɢɪɚɬɟ, ɧɚɫɬɪɨɢɬɟ ɢ ɢɡɩɨɥɡɜɚɬɟ ɬɨɡɢ ɩɪɨɞɭɤɬ,
  ɦɨɥɹ, ɩɪɨɱɟɬɟɬɟ ɜɧɢɦɚɬɟɥɧɨ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɬɚ ɡɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ.
  Ɂɚɩɚɡɟɬɟ ɹ ɡɚ ɛɴɞɟɳɢ ɫɩɪɚɜɤɢ.

Bạn có câu hỏi nào về Panasonic SC-PM33 không?

manual_questions_numberofquestions 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Panasonic SC-PM33 cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Panasonic SC-PM33 sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của Panasonic SC-PM33 miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Panasonic SC-PM33 khác.

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Thương hiệu Panasonic
Mẫu SC-PM33
Sản phẩm Hệ thống Hi-Fi
Ngôn ngữ Tiếng Việt, Tiếng Đức, Người Hy Lạp
Loại tập tin PDF

Mua các sản phẩm liên quan:

  Các sản phẩm liên quan

  Hệ thống Hi-Fi Panasonic

  manual_uploadmanual_title

  manual_uploadmanual_description