Hướng dẫn sử dụng của Panasonic TH-65PHD7WK

Trên trang này, bạn tìm hướng dẫn sử dụng của Panasonic TH-65PHD7WK. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trong hướng dẫn vận hành này trước khi sử dụng sản phẩm. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về của bạn mà không có trong hướng dẫn sử dụng, vui lòng chia sẻ câu hỏi của bạn trong phần khắc phục sự cố ở phía dưới của trang này.

Thương hiệu
Panasonic
Mẫu
TH-65PHD7WK
Sản phẩm
Ngôn ngữ
Đánh Bóng, Tiếng Việt
Loại tập tin
PDF
Website
http://www.panasonic.com/
PLASMA DISPLAY
TQBC0940
 
    
TH-65PHD7W  
            
      

®
TH-65PHD7W (1-19) 04.12.1, 5:00 PM1

Bạn có câu hỏi nào về Panasonic TH-65PHD7WK không?

Nếu bạn có thắc mắc về Panasonic TH-65PHD7WK, đừng ngại hỏi. Hãy mô tả rõ ràng vấn đề của bạn. Nhờ đó, những người dùng khác có thể cung cấp cho bạn câu trả lời chính xác.

Mua các sản phẩm liên quan: