Hướng dẫn sử dụng của Philips Avance Collection HR3655

(3)
 • OFF
  1
  2
  1 2
  a
  b
  c
  d
  e
  j
  k
  l
  g
  i
  h
  f
  3
  3
  OFF
  8
  45
  7
  9
  10
  ON
  ON
  6
  1 3
  456
  2
  789
  4
  o
  OFF
  5
  1 3
  456
  2
  789
  MIN · · · · · · · · · MAX
  6
  ON
  7
  (MAX)
  (MAX)
  2000 ml
  2000 ml MAX
  MAX
  MAX
  MAX
  MAX
  MAX
  MAX
  MAX
  MAX
  2000 ml
  1250 ml
  2000 ml
  2000 ml
  1800 ml
  1800 ml
  1800 ml
  1250 ml
  1800 ml
  1800 ml
  60 sec
  60 sec
  35-45 sec
  35-45 sec
  35-45 sec
  35-45 sec
  1 min
  200 g
  80 g
  1 min
  200 ml
  1 min
  1 min
  MAX 8 sec
  300 ml200 g
  200 g
  250 ml
  8 x 8 x
  60 sec
  6 x
  60 sec
  MIN · · · · · · · · · MAX
  m
  n
  <80 °C
  OFF
  1
  2
  1 2
  a
  b
  c
  d
  e
  j
  k
  l
  g
  i
  h
  f
  3
  3
  OFF
  8
  45
  7
  9
  10
  ON
  ON
  6
  1 3
  456
  2
  789
  4
  o
  OFF
  5
  1 3
  456
  2
  789
  MIN · · · · · · · · · MAX
  6
  ON
  7
  (MAX)
  (MAX)
  2000 ml
  2000 ml MAX
  MAX
  MAX
  MAX
  MAX
  MAX
  MAX
  MAX
  MAX
  2000 ml
  1250 ml
  2000 ml
  2000 ml
  1800 ml
  1800 ml
  1800 ml
  1250 ml
  1800 ml
  1800 ml
  60 sec
  60 sec
  35-45 sec
  35-45 sec
  35-45 sec
  35-45 sec
  1 min
  200 g
  80 g
  1 min
  200 ml
  1 min
  1 min
  MAX 8 sec
  300 ml200 g
  200 g
  250 ml
  8 x 8 x
  60 sec
  6 x
  60 sec
  MIN · · · · · · · · · MAX
  m
  n
  <80 °C
  © 2018 Koninklijke Philips N.V.
  All rights reserved.
  4240 002 03227
  EN User manual 7
  ZH-CN 用户手册 13
  IN Buku Petunjuk Pengguna 17
  MS-MY Manual pengguna 23
  ZH-TW 使用手冊 29
  TH คู่มือผู้ใช้ 33
  VI Hướng dẫn sử dụng 38
  KO 사용 설명서 43
  PT-BR Manual do utilizador 48
  62 AR
  58 FA
  HR3651, HR3652,
  HR3653, HR3655,
  HR3656, HR3657,
  HR3658, HR3663,
  HR3664
  MAX
  最大
  MIN
  最小
  ON
  OFF
  P
  瞬间加速
  发布日期
  2018-02-1
  保留备用
  0005

Bạn có câu hỏi nào về Philips Avance Collection HR3655 không?

manual_questions_numberofquestions 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Philips Avance Collection HR3655 cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Philips Avance Collection HR3655 sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của khác. manual_question_cta

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Thương hiệu Philips
Mẫu Avance Collection HR3655
Sản phẩm Máy xay sinh tố
8710103803102, 8710103803119, 8710103803140, 8710103806318, 8710103806325, 8710103808916, 8710103808923
Ngôn ngữ Tiếng Việt, Trung Quốc, Tiếng Ả Rập
Loại tập tin PDF
Điện
Tiêu thụ năng lượng 1400
Công suất 1400
Điện áp AC đầu vào 200 - 230
Thiết kế
Nước xuất xứ Trung Quốc
Kiểu/Loại Máy xay đặt bàn
Màu sắc sản phẩm Black, Metallic
Các bộ phận của đĩa không thấm nước
Dễ làm sạch
Bảo quản dây
Chỉ thị điốt phát quang (LED) Công suất
Bát có thể tháo rời -
Tính năng
Dung lượng hiệu quả 1.8
Chất liệu
Hũ vật liệu Thủy tinh
Vật liệu vỏ bọc Kim loại
Hiệu suất
Sức chứa của bát 2
Tốc độ quay (tối đa) 35000
Tốc độ biến thiên
Số lượng tốc độ 4
Chức năng xung
Tự động tắt máy
Loại màn hình LED
Màn hình tích hợp
Nghiền đá
Kiểu kiểm soát Buttons, Rotary

Các sản phẩm liên quan

Máy xay sinh tố Philips