Hướng dẫn sử dụng của Philips BG2024 Plus

Trên trang này, bạn tìm hướng dẫn sử dụng của Philips BG2024 Plus. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trong hướng dẫn vận hành này trước khi sử dụng sản phẩm. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về của bạn mà không có trong hướng dẫn sử dụng, vui lòng chia sẻ câu hỏi của bạn trong phần khắc phục sự cố ở phía dưới của trang này.

Thương hiệu
Philips
Mẫu
BG2024 Plus
Sản phẩm
8710103594949
Ngôn ngữ
Phổ Cập
Loại tập tin
PDF
Website
http://www.philips.com/global
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
Usage information
BG2038, BG2036, BG2028, BG2026, BG2025, BG2024
4222_002_8246_1_Booklet_FC_A7_v2.indd 1 3/1/12 3:30 PM

Bạn có câu hỏi nào về Philips BG2024 Plus không?

Nếu bạn có thắc mắc về Philips BG2024 Plus, đừng ngại hỏi. Hãy mô tả rõ ràng vấn đề của bạn. Nhờ đó, những người dùng khác có thể cung cấp cho bạn câu trả lời chính xác.

Mua các sản phẩm liên quan: