Hướng dẫn sử dụng của Philips BG2036

 • Register your product and get support at
  www.philips.com/welcome
  Usage information
  BG2038, BG2036, BG2028, BG2026, BG2025, BG2024
  4222_002_8246_1_Booklet_FC_A7_v2.indd 1 3/1/12 3:30 PM

Bạn có câu hỏi nào về Philips BG2036 không?

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Philips BG2036 cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Philips BG2036 sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của Philips BG2036 miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Philips BG2036 khác.

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Thương hiệu Philips
Mẫu BG2036
Sản phẩm Phòng vệ sinh
4051168537613, 75020029423, 8710103580751, 8710103594789, 8710103594963, 8710103621058
Ngôn ngữ Phổ Cập
Loại tập tin PDF
Chi tiết kỹ thuật
Số lượng các đoạn cắt -
- 2
Bề rộng máy cắt 32
Điện
Có thế sạc được
Thời gian vận hành 50

Mua các sản phẩm liên quan:

  Các sản phẩm liên quan

   Phòng vệ sinh Philips