Hướng dẫn sử dụng của Philips EasySpeed GC1029

(1)
 • Tørstrygning
  - Sæt dampvælgeren på (tørstrygning) for at stryge uden damp. (g. 2)
  Rengøring og vedligeholdelse
  Rengøring
  1 Sæt dampvælgeren på (tørstrygning), tag stikket ud, og lad strygejernet køle
  ned. (g. 2)
  2 Hæld det overskydende vand ud af vandtanken.
  3 Tør eventuelle kalkpartikler og urenheder af strygesålen med en fugtig klud og lidt
  ikke-ridsende (ydende) rengøringsmiddel.
  Forsigtig: For at holde strygesålen glat og uden ridser skal du sørge for at undgå
  kontakt med metalgenstande. Anvend aldrig skuresvampe, eddike eller andre
  kemikalier til rengøring af strygesålen.
  Bemærk: Skyl regelmæssigt vandtanken med vand. Tøm vandtanken, når du har
  skyllet den.
  Calc-Clean-funktion
  VIGTIGT: For at forlænge apparatets levetid og for at bevare en god dampfunktion,
  skal du anvende Calc-Clean-funktionen hver anden uge. Hvis vandet i dit område
  er meget hårdt (hvis der f.eks. drysser kalkpartikler ud fra strygesålen under
  strygningen), skal Calc-Clean funktionen anvendes oftere.
  1 Sørg for, at stikket er taget ud af stikkontakten, og sæt dampvælgeren på t
  (tørstrygning). (g. 2)
  2 Fyld vand i vandtanken til MAX-markeringen. (g. 3)
  Kom aldrig eddike eller andre afkalkningsmidler i vandtanken.
  3 Sæt stikket i stikkontakten, og sæt temperaturvælgeren på MAX (g. 12).
  4 Tag stikket ud af stikkontakten, når temperaturindikatoren slukker.
  5 Hold strygejernet ind over vasken. Sæt dampvælgeren i position Calc-Clean, og
  hold den. (g. 13)
  6 Ryst forsigtigt strygejernet, indtil alt vand i vandtanken er blevet brugt (g. 14).
  Forsigtig: Mens kalkpartikler skylles med ud, kommer der også damp og kogende vand
  ud af strygesålen.
  7 Indstil igen dampvælgeren på (tørstrygning). (g. 2)
  Bemærk: Gentag Calc-Clean-processen, så længe der er kalkpartikler i det vand, der
  sprøjtes ud.
  Efter Calc-Clean-processen
  1 Sæt stikket i stikkontakten. Lad strygejernet varme op, så strygesålen tørrer.
  2 Tag stikket ud af stikkontakten, når temperaturindikatoren slukker.
  3 Før strygejernet let hen over en klud for at fjerne vandstænk fra strygesålen.
  4 Lad strygejernet køle af, før du stiller det væk.
  Opbevaring
  1 Tag stikket ud af stikkontakten, og indstil dampvælgeren på
  (tørstrygning). (g. 2)
  2 Rul netledningen op omkring den bageste del af strygejernet, og opbevar
  strygejernet på højkant (g. 15).
  Fejlfinding
  Dette kapitel opsummerer de mest almindelige problemer, der kan forekomme ved brug
  af apparatet. Har du brug for yderligere hjælp og vejledning, så besøg www.philips.com/
  support for en liste af ofte stillede spørgsmål eller kontakt dit lokale Philips Kundecenter
  (kontaktoplysninger ndes i “Worldwide Guarantee”-folderen).
  Problem Mulig årsag Løsning
  Der drypper vand ud af
  strygesålen,
  eller der kommer våde
  pletter på stoet under
  strygning.
  Den indstillede temperatur
  er for lav til dampstrygning.
  Indstil en strygetemperatur,
  som egner sig til
  dampstrygning. Se tabel 1.
  Du har hældt et
  tilsætningsstof i
  vandtanken.
  Rens vandtanken, og
  lad være med at komme
  tilsætningsstoer i
  vandtanken.
  Dampskudsfunktio-
  nen virker ikke ordentligt
  (der siver vand ud af
  strygesålen).
  Du har anvendt
  dampskudsfunktionen for
  ofte inden for en meget
  kort periode.
  Vent lidt, før du bru-
  ger dampskudsfunktionen
  igen.
  Du har anvendt
  dampskudsfunktionen ved
  en for lav temperatur.
  Indstil en strygetemperatur,
  ved hvilken
  dampskudsfunktionen kan
  anvendes ( 2MAX).
  Der drysser små
  kalkpartikler og
  urenheder ud fra
  strygesålen.
  Hårdt vand danner
  kalkaejringer inde i
  strygesålen.
  Brug Calc-Clean-funktionen
  (se afsnittet Rengøring og
  vedligeholdelse under Calc-
  Clean-funktion).
  Der drypper vand ud
  af strygesålen, efter at
  strygejernet er kølet af
  eller stillet væk.
  Strygejernet er stillet i
  vandret position med vand
  i vandtanken.
  Tøm vandtanken, og sæt
  dampvælgeren på tør efter
  brug. Opbevar strygejernet
  på højkant.
  Der siver vand
  ud af dækslet til
  påfyldningsåbningen.
  Du har overfyldt
  vandtanken.
  Fyld aldrig vandtanken til
  op over MAX-mærket. Hæld
  overskydende vand fra
  vandtanken.
  Når jeg sætter
  dampvælgeren i
  positionen turbo-
  dampfunktion, springer
  dampvælgeren tilbage.
  Du har ikke holdt
  dampvælgeren trykket
  nede i positionen turbo-
  dampfunktion.
  Hvis du ønsker at bruge
  turbo-dampfunktionen, skal
  du trykke dampvælgeren
  nede i positionen turbo-
  dampfunktion konstant. Til
  andre indstillinger for damp
  er det ikke nødvendigt.
  SUOMI
  Yleiskuvaus (Kuva 1)
  1 Spray-nokka
  2 Täyttöaukon korkki
  3 Höyrynvalitsin
  - CALC CLEAN = kalkinpoistotoiminto
  - = kuivasilitys
  - ECO = optimaalinen höyryntuotto
  - ; = paljon höyryä
  - = turbohöyry
  4 Höyrysuihkauspainike
  5 Suihkutuspainike
  6 Lämpötilanvalitsin
  7 Lämpötilan merkkivalo (vain tietyissä malleissa: automaattisen virrankatkaisun
  merkkivalo)
  8 Virtajohto
  9 Tyyppikilpi
  10 Vesisäiliö, jossa on veden enimmäismäärän merkki
  11 Pohja
  yttö
  Vesisäiliön täyttäminen
  Huomautus: Laitteesi on suunniteltu käyttämään vesijohtovettä. Jos asut alueella,
  jossa on hyvin kova vesi, kalkkia voi muodostua nopeasti. Siksi on suositeltavaa
  sekoittaa 50 % tislattua vettä ja 50 % vesijohtovettä. Tämä pidentää laitteesi elinikää.
  Huomautus: Älä pane vesisäiliöön hajusteita, etikkaa, kalkinpoistoaineita,
  silitysaineita, kemiallisesti puhdistettua vettä tai muitakaan kemikaaleja.
  1 Aseta höyrynvalitsin asentoon (kuivasilitys). (Kuva 2)
  2 Täytä vesisäiliö vedellä MAX-merkkiin asti (Kuva 3).
  3 Sulje täyttöaukon korkki.
  Lämpötila- ja höyryasetuksen valitseminen
  Taulukko 1
  Kangastyyppi Lämpötila-
  asetus
  yryase-
  tus
  Lisähöy-
  rysuihkaus
  Suihkaus
  Pellava Enintään
  ;,
  Kyl Kyl
  Puuvilla
  3
  ;,
  Kyl Kyl
  Villa
  2
  ECO Ei Kyl
  Silkki
  1
  Ei Ei
  Tekokuidut (esimerkiksi
  akryyli, nailon, poly-
  amidi, polyesteri).
  1
  Ei Ei
  1 ytä vaatteillesi sopivan lämpötila-asetuksen valinnassa apuna taulukkoa
  1 (Kuva 4).
  2 Aseta höyrysilitysrauta pystyasentoon ja työnnä pistoke pistorasiaan.
  yrysilitysrauta alkaa kuumentua, ja lämpötilan merkkivalo syttyy (Kuva 5).
  3 Kun lämpötilan merkkivalo sammuu, silitysrauta on saavuttanut asetetun
  lämpötilan.
  4 ytä valittuun lämpötilaan parhaiten sopivan höyryasetuksen valinnassa apuna
  taulukkoa 1 (Kuva 6).
  Huomautus: Jos haluat käyttää turbohöyryä , pidä höyrynvalitsinta
  turbohöyryasennossa .
  Varoitus: Älä aseta höyrynvalitsinta höyryasetuksen kohtaan, jos silityslämpötila on
  alle 2 tai kun silitysrauta on vielä lämpenemässä (kunnes lämpötilan merkkivalo
  syttyy). Muutoin silitysraudasta vuotaa vettä.
  Ominaisuudet
  Spray-toiminto
  - Painamalla suihkutuspainiketta voit poistaa itsepintaiset laskokset ja rypyt (Kuva 7).
  yrysuihkaustoiminto
  - Paina höyrysuihkauspainiketta sitkeimpien ryppyjen poistamiseksi (Kuva 8).
  Pystyhöyrytys
  - yrysuihkausta voidaan käyttää myös pidettäessä höyrysilitysrautaa
  pystyasennossa. Tämä on hyödyllinen ominaisuus poistettaessa ryppyjä ja
  laskoksia esimerkiksi ripustustangossa riippuvista vaatteista tai verhoista (Kuva 9).
  Automaattinen virrankatkaisu (vain tietyissä malleissa)
  - Silitysraudan virta kytketään pois päältä automaattisesti, kun laite on vaaka-
  asennossa eikä sitä ole liikutettu 30 sekuntiin, tai kun laite on pystyasennossa
  eikä sitä ole liikutettu 8 minuuttiin. Automaattisen virrankatkaisun merkkivalo alkaa
  vilkkua (Kuva 10).
  - Kun haluat raudan lämpiävän uudelleen, nosta tai liikuta sitä hieman, kunnes
  automaattisen virrankatkaisun merkkivalo sammuu.
  ECO-höyryasetus
  - Valitse ECO-höyryasetus maksimaalisen höyryntuoton ; sijaan, kun haluat säästää
  energiaa tinkimättä silitystuloksesta. (Kuva 11)
  Kuivasilitys
  - Aseta höyrynvalitsin -asentoon (kuivasilitys), kun haluat silittää ilman
  höyryä. (Kuva 2)
  Puhdistus ja hoito
  Puhdistaminen
  1 Aseta höyrynvalitsin -asentoon (kuivasilitys), irrota virtajohto pistorasiasta ja
  anna höyryraudan jäähtyä. (Kuva 2)
  2 Kaada jäljelle jäänyt vesi pois vesisäiliöstä.
  3 Pyyhi kalkkihiutaleet ja muut tahrat pois pohjasta kostealla liinalla ja
  naarmuttamattomalla (nestemäisellä) puhdistusaineella.
  Varoitus: Vältä pohjan joutumista kosketukseen metalliesineiden kanssa, jotta pohja
  pysyy sileänä. Älä käytä pohjan puhdistukseen hankaustyynyä tai etikkaa tai muita
  kemikaaleja.
  Huomautus: Huuhtele vesisäiliö säännöllisesti juoksevalla vedellä. Tyhjennä vesisäiliö
  huuhtelun jälkeen.
  Calc-Clean-toiminto
  TÄRKEÄÄ: Voit pidentää laitteen käyttöikää ja ylläpitää parhaan mahdollisen
  suorituskyvyn käyttämällä Calc-Clean-kalkinpoistotoimintoa kahden viikon välein.
  Jos paikallinen vesi on hyvin kovaa (esimerkiksi jos silityksen aikana pohjasta tulee
  hiutaleita), Calc-Clean-toimintoa tulee käyttää useammin.
  1 Varmista, että pistoke on irti pistorasiasta ja että höyrynvalitsin on -asennossa
  (kuivasilitys). (Kuva 2)
  2 Täytä vesisäiliö vedellä MAX-merkkiin asti. (Kuva 3)
  Älä kaada vesisäiliöön etikkaa tai muita kalkinpoistoaineita.
  3 Työnnä silitysraudan pistoke pistorasiaan ja aseta lämpötilanvalitsin MAX-
  asentoon (Kuva 12).
  4 Irrota pistoke pistorasiasta, kun lämpötilan merkkivalo sammuu.
  5 Pidä höyrysilitysrautaa pesualtaan yläpuolella ja aseta höyrynvalitsin Calc-
  Clean-asentoon. (Kuva 13)
  6 Ravista varovasti höyrysilitysrautaa, kunnes säiliössä ollut vesi on kulunut
  loppuun (Kuva 14).
  Varoitus: Laitteen pohjasta tulee höyryä ja kiehuvaa vettä. Mahdollinen kalkki
  huuhtoutuu pois.
  7 Aseta höyrynvalitsin -asentoon (kuivasilitys). (Kuva 2)
  Huomautus: Jos höyrysilitysraudasta tulevassa vedessä on edelleen kalkkihiukkasia,
  suorita Calc-Clean-toiminto uudelleen.
  Calc-Clean-toimenpiteen jälkeen
  1 Työnnä silitysraudan pistoke pistorasiaan ja anna höyryraudan lämmetä, niin että
  pohja kuivuu.
  2 Irrota pistoke pistorasiasta, kun lämpötilan merkkivalo sammuu.
  3 Liikuta höyrysilitysrautaa kankaan päällä hitaasti, jotta vesitahrat häviävät
  pohjasta.
  4 Anna silitysraudan jäähtyä ennen säilytystä.
  Säilytys
  1 Irrota höyryraudan pistoke pistorasiasta ja aseta höyrynvalitsin -asentoon
  (kuivasilitys). (Kuva 2)
  2 Kierrä virtajohto laitteen ympärille ja kiinnitä se johdon pidikkeellä. Säilytä
  höyrysilitysrauta pystyasennossa (Kuva 15).
  Vianmääritys
  Tähän osaan on koottu tavallisimmat laitteen käytössä ilmenevät ongelmat. Ellet löydä
  ongelmaasi ratkaisua seuraavista tiedoista, lue osoitteesta www.philips.com/support
  vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin tai ota yhteys maasi asiakaspalveluun (katso
  yhteystiedot kansainvälisestä takuulehtisestä).
  Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu
  Pohjasta valuu
  vesipisaroita tai
  vaatteessa näkyy
  silityksen aikana märkiä
  kohtia.
  Valittu silityslämpötila
  on liian matala
  höyrysilitykseen.
  Valitse höyrysilitykseen
  sopiva silityslämpötila.
  Katso taulukko 1.
  Vesisäiliössä on muutakin
  kuin vettä.
  Huuhtele vesisäiliö äläkä
  laita vesisäiliöön mitään
  muuta kuin vettä.
  yrysuihkaustoiminto
  ei toimi oikein (pohjasta
  valuu vettä).
  Olet käyttänyt
  höyrysuihkaustoimintoa
  liian usein lyhyen ajan
  kuluessa.
  Odota hetki, ennen kuin
  käytät höyrysuihkausta
  uudelleen.
  Olet käyttänyt
  höyrysuihketoimintoa liian
  alhaisessa lämpötilassa.
  Valitse silityslämpötila,
  jossa höyrysuihkausta
  voi käyttää (2 MAX-
  asentoon).
  Pohjasta tulee silityksen
  aikana kalkkihiutaleita ja
  muita epäpuhtauksia.
  Kova vesi aiheuttaa
  kalkkihiutaleiden
  muodostumista pohjan
  sisään.
  Käytä CalcClean-toimintoa
  (katso Puhdistus ja hoito,
  kohta CalcClean-toiminto).
  Vesipisaroita valuu
  pohjasta, kun höyryrauta
  on jäähtynyt tai siirretty
  säilytyspaikkaansa.
  yrysilitysrauta on
  asetettu
  vaaka-asentoon, kun sen
  vesisäiliössä on vielä ollut
  vettä.
  Tyhjennä vesisäiliö
  käytön jälkeen ja
  aseta höyrynvalitsin
  kuivasilitysasentoon. Säilytä
  rauta pystyasennossa.
  Vettä vuotaa täyttöaukon
  korkista.
  Vesisäiliössä on liikaa
  vettä.
  Täytä vesisäiliö enintään
  MAX-merkkiin asti. Kaada
  ylimääräinen vesi pois
  vesisäiliöstä.
  yrynvalitsin palautuu
  turbohöyryasennosta
  alkuperäiseen asentoon.
  Et pitänyt höyrynvalitsinta
  turbohöyryasennosta.
  Jos haluat käyttää
  turbohöyryä, pidä
  höyrynvalitsin
  turbohöyryasennossa.
  Tämä ei ole tarpeen muissa
  höyryasetuksissa.
  NORSK
  Generell beskrivelse (fig. 1)
  1 Spraydyse
  2 Hette på påfyllingsåpning
  3 Dampbryter
  - CALC CLEAN = kalkrensfunksjon
  - = tørr stryking
  - ECO = optimal damp
  - ; = maksimal damp
  - = turbodamp
  4 Dampstøtknapp
  5 Sprayknapp
  6 Temperaturbryter
  7 Temperaturlampe (kun enkelte typer: med indikasjon for sikker automatisk avslåing)
  8 Ledning
  9 Merkeplate
  10 Vannbeholder med MAX-indikator for vannivå
  11 Strykesåle
  Bruke apparatet
  Fylle vannbeholderen
  Merk: Apparatet er utviklet for å brukes med vann fra springen. Hvis du bor i et
  område med veldig hardt vann, kan kalkavleiringer raskt oppstå. Derfor anbefales det
  at du blander 50 % destillert vann med 50 % vann fra springen hvis du vil forlenge
  levetiden til apparatet.
  Merk: Ikke ha parfyme, eddik, stivelse, avkalkingsmidler, strykemidler, kjemisk
  avkalket vann eller andre kjemikalier i vannbeholderen.
  1 Sett dampbryteren til (tørr stryking). (g. 2)
  2 Fyll vannbeholderen opp til MAX-merket (g. 3).
  3 Lukk hetten på påfyllingsåpningen.
  Velge temperatur- og dampinnstillinger
  Tabell 1
  Stotype Temperatur-
  innstilling
  Dampinnstil-
  ling
  Dampstøt Dusj
  Lin MAX
  ;,
  Ja Ja
  Bomull
  3
  ;,
  Ja Ja
  Ull
  2
  ECO Nei Ja
  Silke
  1
  Nei Nei
  Syntetiske stoer
  (f.eks. akryl, nylon,
  polyamid, polyester).
  1
  Nei Nei
  1 Se tabell 1 for å sette temperaturvelgeren på riktig innstilling for plagget (g. 4).
  2 Sett strykejernet i oppreist stilling, og koble det til. Temperaturlampen lyser for å
  vise at strykejernet er i ferd med å varmes opp (g. 5).
  3 Når temperaturlampen slukkes, har strykejernet nådd riktig temperatur.
  4 Se tabell 1 for å velge en dampinnstilling som stemmer med den temperaturen du
  har angitt (g. 6).
  Merk: Hvis du vil bruke turbodamp må du holde dampbryteren inne i
  turbodampstillingen kontinuerlig.
  Forsiktig: Ikke sett dampbryteren til en dampinnstilling dersom innstilt temperatur
  er under 2 eller når strykejernet fortsatt varmes opp (når temperaturlampen lyser).
  Ellers kan det lekke vann fra strykejernet.
  Funksjoner
  Sprayfunksjon
  - Trykk på sprayknappen for å fukte plagget som skal strykes. Dette hjelper til med å
  fjerne vanskelige skrukker (g. 7).
  Dampstøtfunksjon
  - Trykk på og slipp dampstøtknappen for et kraftig dampstøt for å fjerne vanskelige
  skrukker (g. 8).
  Vertikal damp
  - Dampstøtfunksjonen kan brukes når strykejernet holdes loddrett. Dette er nyttig for
  å fjerne skrukker fra klær på henger, gardiner osv (g. 9).
  Funksjon for sikker automatisk avslåing (kun bestemte modeller)
  - Strykejernet slår seg av automatisk hvis det ikke har vært yttet på 30 sekunder i
  horisontal stilling eller 8 minutter i vertikal stilling. Lampen for automatisk avslåing
  begynner å blinke (g. 10).
  - Når du vil varme opp strykejernet igjen, løfter du det opp eller beveger litt på det til
  lampen for automatisk avslåing slukkes.
  ECO-dampinnstilling
  - Velg ECO-dampinnstillingen i stedet for maksimal dampinnstilling ; for å spare
  energi, men likevel oppnå tilfredsstillende strykeresultater. (g. 11)
  Tørr stryking
  - Sett dampbryteren til (tørr stryking) for å stryke uten damp. (g. 2)
  Rengjøring og vedlikehold
  Rengjøring
  1 Sett dampbryteren til (tørr stryking), ta ut kontakten til strykejernet og la det
  kjøle seg ned. (g. 2)
  2 Tøm ut resten av vannet i vannbeholderen.
  3 Tørk kalk og andre avleiringer av strykesålen med en fuktig klut og et (ytende)
  vaskemiddel uten skureeekt.
  Forsiktig: Hvis du vil at strykesålen skal holde seg glatt, bør du unngå hard kontakt
  med metallgjenstander. Bruk aldri skuresvamper, eddik eller andre kjemikalier til å
  rengjøre strykesålen.
  Merk: Skyll vannbeholderen regelmessig med vann fra springen. Tøm vannbeholderen
  etter at du har skylt den.
  Kalkrensfunksjon
  VIKTIG: Hvis du vil forlenge levetiden til apparatet og opprettholde god dampytelse,
  bør du bruke kalkrensfunksjonen én gang annenhver uke. Hvis vannet i området ditt
  er veldig hardt (dvs. at det kommer kalk ut av strykesålen under strykingen), bør du
  bruke kalkrensfunksjonen oftere.
  1 Kontroller at apparatet ikke er koblet til, og at dampbryteren er satt til (tørr
  stryking). (g. 2)
  2 Fyll vannbeholderen opp til MAX-merket. (g. 3)
  Ikke hell eddik eller andre avkalkingsmidler i vannbeholderen.
  3 Koble til strykejernet, og sett temperaturvelgeren til MAX (g. 12).
  4 Trekk ut støpselet når temperaturlampen slukkes.
  5 Hold strykejernet over vasken. Skyv dampbryteren til kalkrensposisjonen og hold
  den. (g. 13)
  6 Rist strykejernet forsiktig til alt vannet i vannbeholderen er brukt opp (g. 14).
  Forsiktig: Mens kalkrester skylles ut, kommer også damp og kokende vann ut av
  strykesålen.
  7 Sett dampbryteren tilbake til (tørr stryking). (g. 2)
  Merk: Gjenta kalkrensprosessen hvis vannet som kommer ut av strykejernet, fortsatt
  inneholder kalkpartikler.
  Etter kalkrensprosessen
  1 Koble til strykejernet. La strykejernet varmes opp slik at strykesålen tørker.
  2 Trekk ut støpselet når temperaturlampen slukkes.
  3 Beveg strykejernet forsiktig over et tøystykke for å fjerne vannekker
  strykesålen.
  4 La strykejernet avkjøles før du setter det bort.
  Oppbevaring
  1 Koble fra strykejernet, og sett dampbryteren til (tørr stryking). (g. 2)
  2 Surr ledningen rundt ledningsholderen, og oppbevar strykejernet i oppreist
  stilling (g. 15).
  Feilsøking
  Dette avsnittet gir en oppsummering av de vanligste problemene som kan oppstå med
  apparatet. Hvis du ikke kan løse problemet ved hjelp av informasjonen nedenfor, kan
  du gå til www.philips.com/support for å se en liste over vanlige spørsmål, eller du kan
  kontakte forbrukerstøtten i landet der du bor (se i garantiheftet for kontaktinformasjon).
  Problem Mulig årsak Løsning
  Det drypper vann fra
  strykesålen, eller våte
  ekker vises på plagget
  under strykingen.
  Temperaturen som
  er valgt, er for lav for
  dampstryking.
  Angi en stryketemperatur
  som passer til dampstryking.
  Se tabell 1.
  Du har hatt
  tilsetningssto i
  vannbeholderen.
  Skyll vannbeholderen og ikke
  fyll på tilsetningsstoer.
  Dampstøtfunksjonen
  virker
  ikke ordentlig (det lekker
  vann ut av strykesålen).
  Du har brukt
  dampstøtfunksjonen for
  ofte i løpet av kort tid.
  Vent litt før du bruker
  dampstøtfunksjonen igjen.
  Du har brukt
  dampstøtfunksjonen på
  en for lav temperatur.
  Velg en stryketemperatur
  der dampstøtfunksjonen kan
  brukes ( 2 til MAX).
  Kalk og urenheter
  kommer ut av strykesålen
  under stryking.
  Hardt vann danner kalk
  inne i strykesålen.
  Bruk kalkrensfunksjonen
  (se avsnittet Rengjøring
  og vedlikehold, under
  Kalkrensfunksjon).
  Det drypper vann fra
  strykesålen etter at
  strykejernet er blitt avkjølt
  eller er blitt satt bort for
  oppbevaring.
  Du har satt strykejernet
  i horisontal posisjon
  mens det ennå var vann
  i vannbeholderen.
  Tøm vannbeholderen, og sett
  dampbryteren til “tørr” etter
  bruk. Oppbevar strykejernet i
  oppreist stilling.
  Det lekker vann fra hetten
  på påfyllingsåpningen.
  Du har fylt for mye vann
  i vannbeholderen.
  Ikke fyll vann over MAX-
  merket. Hell overødig vann
  ut av vannbeholderen.
  Når jeg skyver
  dampbryteren til
  turbodampstillingen,
  hopper dampbryteren
  tilbake.
  Du holdt ikke
  dampbryteren i
  turbodampstillingen.
  Hvis du vil bruke turbodamp,
  må du holde dampbryteren
  i turbodampstillingen
  kontinuerlig. For andre
  dampinnstillinger er ikke
  dette nødvendig.
  SVENSKA
  Allmän beskrivning (Bild 1)
  1 Spraymunstycke
  2 Lock till påfyllningsöppning
  3 Ångvred
  - CALC CLEAN = avkalkningsfunktion
  - = torr strykning
  - ECO = optimal ånga
  - ; = maximal ånga
  - = turboånga
  4 Ångpuknapp
  5 Sprayknapp
  6 Temperaturvred
  7 Temperaturlampa (endast vissa modeller: med indikator för automatisk
  avstängning)
  8 Nätsladd
  9 Märkplåt
  10 Vattentank med indikering för MAX-nivå
  11 Stryksula
  Använda apparaten
  Fylla vattentanken
  Obs! Apparaten har utformats för användning med kranvatten. Om du bor i ett
  område med mycket hårt vatten kan kalkavlagringar bildas snabbt. Därför bör du
  använda en blandning av 50 % destillerat vatten och 50 % kranvatten för att förlänga
  apparatens livslängd.
  Obs! Häll inte parfym, vinäger, stärkelse, avkalkningsmedel, strykhjälpmedel, kemiskt
  avkalkat vatten eller andra kemikalier i vattentanken.
  1 För ångvredet till läget (torr strykning). (Bild 2)
  2 Fyll vattentanken med vatten upp till MAX-markeringen (Bild 3).
  3 Stäng locket till påfyllningsöppningen.
  Välja temperatur- och ånginställning
  Tabell 1
  Typ av material Temperaturinställning Ånginställning Ångpu Spray
  Linne MAX
  ;,
  Ja Ja
  Bomull
  3
  ;,
  Ja Ja
  Ull
  2
  ECO Nej Ja
  Siden
  1
  Nej Nej
  Syntetmaterial
  (t.ex. akryl,
  nylon, polyamid,
  polyester).
  1
  Nej Nej
  1 I tabell 1 nns temperaturinställningar för olika slags plagg (Bild 4).
  2 Placera strykjärnet upprätt och sätt i stickkontakten i vägguttaget.
  Temperaturlampan tänds för att ange att strykjärnet värms upp (Bild 5).
  3 När temperaturlampan släcks har strykjärnet rätt temperatur.
  4 I tabell 1 nns ånginställningar som motsvarar den temperatur som du har ställt
  in (Bild 6).
  Obs! Om du vill använda turboånga håller du kvar ångvredet i läget för
  turboånga .
  Var försiktig: För inte ångvredet till ett ångläge om den inställda temperaturen är
  under 2 eller när strykjärnet värms upp (när temperaturlampan är på) eftersom det
  då kan läcka vatten från strykjärnet.
  Funktioner
  Sprayfunktion
  - Du kan använda sprayknappen för att fukta plagget som ska strykas. På så sätt kan
  du ta bort envisa veck (Bild 7).
  Ångpusfunktion
  - Tryck på ångpusknappen och släpp den sedan för att få en kraftig ångpu som tar
  bort envisa veck (Bild 8).
  Vertikal ånga
  - Du kan använda ångpusfunktionen när du håller strykjärnet i vertikalt läge. Det är
  praktiskt när du tar bort veck från upphängda kläder, gardiner osv. (Bild 9)
  Automatisk säkerhetsavstängning (endast på vissa modeller)
  - Strykjärnet stängs av automatiskt om det inte har föryttats horisontellt på 30
  sekunder eller vertikalt på 8 minuter. Indikatorlampan för automatisk avstängning
  börjar blinka (Bild 10).
  - Ta upp strykjärnet eller ytta det något när du vill värma upp det igen.
  Indikatorlampan för automatisk avstängning slocknar.
  ECO-ånginställning
  - Välj ECO-ånginställningen istället för den maximala ånginställningen ; för att
  spara energi men ändå få ett bra strykresultat. (Bild 11)
  Torr strykning
  - För ångvredet till (torr strykning) om du vill stryka utan ånga. (Bild 2)
  Rengöring och underhåll
  Rengöring
  1 För ångvredet till (torr strykning), dra ut stickkontakten och låt strykjärnet
  svalna. (Bild 2)
  2 Häll ut kvarvarande vatten ur vattentanken.
  3 Torka av agor och andra avlagringar från stryksulan med en fuktad trasa och
  rengöringsmedel utan slipmedel.
  Var försiktig: För att hålla stryksulan slät bör du se till att den inte utsätts för kontakt
  med metallföremål. Använd aldrig skursvamp, vinäger eller andra kemikalier när du
  rengör stryksulan.
  Obs! Skölj vattentanken regelbundet med kranvatten. Töm vattentanken när du har
  sköljt den.
  Avkalkningsfunktion
  VIKTIGT: För att förlänga livslängden för apparaten och att bibehålla god
  ångfunktion bör du använda avkalkningsfunktionen varannan vecka. Om vattnet i ditt
  bostadsområde är mycket hårt (det vill säga när det kommer agor från stryksulan
  när du stryker) bör du använda avkalkningsfunktionen oftare.
  1 Kontrollera att apparaten är urkopplad och att ångvredet är inställt på läget
  (torr strykning). (Bild 2)
  2 Fyll vattentanken med vatten upp till MAX-markeringen. (Bild 3)
  Häll inte ättika eller andra avkalkningsmedel i vattentanken.
  3 Sätt i strykjärnets stickkontakt i vägguttaget och för temperaturvredet till MAX-
  läget (Bild 12).
  4 Dra ut stickkontakten när temperaturlampan har slocknat.
  5 Håll strykjärnet över vasken och ställ ångvredet i avkalkningsläget. (Bild 13)
  6 Skaka försiktigt på strykjärnet tills vattentanken har tömts helt på vatten (Bild 14).
  Var försiktig: Medan kalkavlagringar spolas ut kan det också komma ånga och
  kokande vatten från stryksulan.
  7 För tillbaka ångvredet till (torr strykning). (Bild 2)
  Obs! Upprepa avkalkningsprocessen om vattnet som kommer ut ur strykjärnet
  fortfarande innehåller kalkpartiklar.
  Efter avkalkningen
  1 Sätt i strykjärnets stickkontakt i vägguttaget. Låt strykjärnet värmas upp så att
  stryksulan torkar.
  2 Dra ut stickkontakten när temperaturlampan har slocknat.
  3 För försiktigt strykjärnet över en tygbit för att få bort eventuella vattenäckar från
  stryksulan.
  4 Låt strykjärnet svalna innan du ställer undan det.
  Förvaring
  1 Koppla ur strykjärnet och ställ in ångvredet på läget (torr strykning). (Bild 2)
  2 Linda nätsladden runt sladdhållaren och placera strykjärnet stående (Bild 15).
  Felsökning
  I det här kapitlet sammanfattas de vanligaste problemen som kan uppstå med
  apparaten. Om du inte kan lösa problemet med hjälp av informationen nedan kan du gå
  till www.philips.com/support och läsa svaren på vanliga frågor. Du kan även kontakta
  kundtjänst i ditt land (se garantibroschyren för kontaktinformation).
  Problem Möjlig orsak Lösning
  Det droppar vatten
  från stryksulan eller det
  bildas våta äckar på
  plagget under strykning.
  Den inställda
  temperaturen är för låg
  för ångstrykning.
  Ange en strykningstemperatur
  som passar för ångstrykning.
  Se tabell 1.
  Du har lagt en tillsats i
  vattentanken.
  Skölj ur vattentanken och
  häll inga mer tillsatser i
  vattentanken.
  Ångpusfunktionen
  fungerar inte ordentligt
  (det läcker vatten från
  stryksulan).
  Du har använt
  ångpusfunktionen för
  ofta under en mycket
  kort period.
  Vänta en stund innan du
  använder ångpusfunktionen
  igen.
  Du har använt
  ångpusfunktionen på
  en temperatur som är
  för låg.
  Ställ in en stryktemperatur
  som kan användas för
  ångpusfunktionen
  ( 2 till MAX).
  Problem Möjlig orsak Lösning
  Det kommer agor och
  smuts ur stryksulan vid
  strykning.
  Hårt vatten bildar agor
  i stryksulan.
  Använd avkalkningsfunktionen
  (se kapitlet Rengöring
  och underhåll, avsnittet
  Avkalkningsfunktion).
  Det droppar vatten från
  stryksulan när strykjärnet
  har svalnat eller ställts
  undan för förvaring.
  Du har placerat
  strykjärnet i liggande
  läge medan det
  fortfarande fanns
  vatten i vattentanken.
  Töm vattentanken och vrid
  ångvredet till läget ”dry” (torr)
  efter användning. Förvara
  strykjärnet stående.
  Det läcker vatten
  från locket till
  påfyllningsöppningen.
  Vattentanken är
  överfylld.
  Fyll inte vattentanken över
  MAX-nivån. Töm tanken på
  överödigt vatten.
  När jag för ångvredet
  till läget för turboånga
  hoppar ångvredet
  tillbaka.
  Du höll inte kvar
  ångvredet i läget för
  turboånga.
  Om du vill använda
  turboånga måste du fortsätta
  hålla ångvredet i läget för
  turboånga. Det är dock inte
  nödvändigt för de andra
  ånginställningarna.
  TIẾNG VIỆT
  Mô t chung (Hnh 1)
  1 Đầuphunhơinước
  2 Nắpkhechâmnước
  3 Nútđiềuchỉnhhơinước
  - CALC CLEAN=chứcnăngCalc-Clean
  - =ủikhô
  - ECO=hơinướctốiưu
  - ;=hơinướctốiđa
  - =hơinướctăngcường
  4 Nútphuntăngcườnghơinước(chỉcóởmộtsốkiểunhấtđịnh)
  5 Nútphun
  6 Númđiềuchỉnhnhiệtđộ
  7 Đènbáonhiệtđộ(chỉcóởmộtsốkiểunhấtđịnh:cóchỉbáotựđộngtắtantoàn)
  8 Dâyđiệnnguồn
  9 Bảngthôngsố
  10 NgănchứanướccóchỉbáomứcnướcMAX(Tốiđa)
  11 Mặtđế
  S dng thiết bị
  Châm nưc vo ngăn cha nưc
  Lưu ý: Thiết bị của bạn được thiết kế để sử dụng với nước máy. Nếu bạn sống tại khu vực có nước rất cứng
  (có nhiu muối vô cơ), cặn sẽ tích tụ nhanh. Trong trường hợp này, chúng tôi khuyên bạn trộn 50% nước cất và
  50% nước máy để kéo dài tuổi thọ của thiết bị.
  Lưu ý: Không được cho nước hoa, giấm, chất h vi, chất ty rửa, chất phụ trợ ủi, nước hóa chất ty rửa hay
  nhng hóa chất khác vào trong ngăn chứa nước.
  1 Đặtnútđiềuchỉnhhơinướcởvịtrí (ủikhô).(Hnh2)
  2 ChâmnướcvàongănchứanướcđếnchỉbáoMAX(Tốiđa)(Hnh3).
  3 Đngnplchâmnước.
  Chọn chế độ nhiệt độ v hơi nưc
  Bng 1
  Loạivải Càiđặtnhiệtđộ Càiđặthơi
  nước
  Tăngcườnghơi
  nước
  Phun
  Lanh Tốiđa
  ;,
  Có
  Cotton
  3
  ;,
  Len
  2
  ECO Không
  Tơla
  1
  Không Không
  Cácloạivảitnghp(như
  acrylic,ni-lông,polyamide,
  polyester).
  1
  Không Không
  Lưu ý: Như được chỉ báo ở bng trên, không sử dụng hơi nước hoặc tăng cường hơi nước ở nhiệt độ thấp, nếu
  không nước nóng có thể bị rò rỉ từ bàn ủi.
  1 Thamkhảobảng1đểxoaynúmđiềuchỉnhnhiệtđộđếncàiđặtthíchhợpcholoạivảicủa
  bạn(Hnh4).
  2 Đặtbànủidựngđứngvàcmđiệnchobànủi.Đènbáonhiệtđộbậtsángđểchobiếtbànủiđang
  nnglên(Hnh5).
  3 Khiđènbáonhiệtđộtt,bànủiđãđạtđếnnhiệtđộthíchhợp.
  4 Thamkhảobảng1đểchọncàiđặthơinướctươngứngvớinhiệtđộbạnđãchọn(Hnh6).
  Lưu ý: Để sử dụng chế độ hơi nước tăng cường , ấn và gi nút điu chỉnh hơi nước đến vị trí hơi nước tăng
  cường liên tục.
  Đc đim
  Chc năng phun
  - Bấmnútphunđểlàmẩmđồcầnủi.Làmnhưvậysẽgiúpủiphẳngnhữngnếpnhănkhóủimộtcách
  dễdàng(Hnh7).
  Chc năng tăng cường hơi nưc (chỉ có ở một số kiu nhất định)
  - Bấmvàgiữnúttăngcườnghơinướcđểcóđưchơinướctăngcườngmạnhgiúploạibỏcácnếp
  nhănkhóủi(Hnh8).
  Hơi nưc thẳng đng (chỉ có ở một số kiu nhất định)
  - Bạncũngcóthểsửdngchứcnănghơinướctăngcườngkhigiữbànủiởvịtrthẳngđứngđểlàm
  phẳngcácnếpnhăncủaquầnáotreo,mànhcửav.v.(Hnh9).
  Chc năng tự động tắt an ton (chỉ có ở một số kiu nhất định)
  - Bànủitựđộngtắtnếukhôngđưcdichuyểntrong30giâyởvịtrnganghoặc8phútởvịtrđứng.
  Đènbáotựđộngtắtbắtđầunhấpnháy(Hnh10).
  - Đểbànủilàmnóngtrởlại,cầmbànủilênvàdichuyểnnhẹchođếnkhiđènbáotựđộngtắt.
  Ci đt hơi nưc ECO
  - ChọncàiđặthơinướcECOthayvcàiđặthơinướctốiđa;đểtiếtkiệmnănglưng,nhưngvẫn
  đạtđưckếtquảủimongmuốn.(Hnh11)
  Ủi khô
  - Đặtnútđiềuchỉnhhơinướcởvịtr (ủikhô)đểủikhôngcóhơinước.(Hnh2)
  Vệ sinh v bo dưỡng máy
  Vệ sinh
  1 Đặtnútđiềuchỉnhhơinướcởvịtrí (ủikhô),rútphíchcmcủabànủivàđểbànủinguội
  xuống.(Hnh2)
  2 Đổhếtphầnnướccònlạirakhỏingănchứanước.
  3 Lausạchcáclớpgỉvàbibnkhỏimặtbànủibngmộtmiếngvảimvàvớimộtchttyra
  (dạnglỏng)khôngctínhănmòn.
  Chúý:Đểgichomặtđếđượctrơnnhn,bạnnêntránhđểvachạmmạnhvớicácđvậtbngkim
  loại.Khôngbaogidngcácmiếngxốpcọra,gimhoặccáchachtkhácđểlàmsạchmặtđế.
  Lưu ý: Thường xuyên rửa bnh chứa nước của bàn ủi bằng nước máy. Đổ hết nước trong ngăn chứa nước sau
  khi rửa xong.
  Chc năng Calc-Clean
  LƯU Ý QUAN TRỌNG: Đ kéo di tuổi thọ của thiết bị v đ duy tr hiệu suất ủi hơi
  cao, hy s dng chc năng Calc-Clean hai tun một ln. Nếu nưc máy ở khu vực của
  bn rất cng (nghĩa l các vết bn thoát ra t mt đế trong khi ủi), hy s dng chc
  năng Calc-Clean thường xuyên hơn.
  1 Đảmbảorngthiếtbịđãrútphíchcmđiệnvànútđiềuchỉnhhơinướcđượcđặtởvịtrít(ủi
  khô).(Hnh2)
  2 ĐổnướcvàongănchứanướcđếnchỉbáoMAX(Tốiđa).(Hnh3)
  Khôngđổgimhoặccácchtlàmsạchcặnkhácvàongănchứanước.
  3 CmphíchđiệncủabànủivàđặtnútđiềuchỉnhnhiệtđộđếnvịtríMAX(Tốiđa)(Hnh12).
  4 Rútphíchcmđiệnbànủirakhiđènbáonhiệtđộvatt.
  5 Gibànủibêntrênbnra.ẤnnútđiềuchỉnhhơinướcđếnvịtríCalc-Cleanvàgi
  nút.(Hnh13)
  6 Nhẹnhànglcbànủichođếnkhitoànbộnướctrongngănchứanướcchảyrahết(Hnh14).
  Chúý:Trongkhicặnthoátrangoài,hơinướcvànướcsôicũngthoátratmặtđế.
  7 Đặtnútđiềuchỉnhhơinướctrởlạivịtrí (ủikhô).(Hnh2)
  Lưu ý: Lặp lại quá trnh Calc-Clean nếu nước chy ra từ bàn ủi vn còn chứa nhiu chất cặn.
  Sau quá trnh Calc-Clean
  1 Cmđiệnchobànủi.Đểbànủinnglênđểmặtđếkhô.
  2 Rútphíchcmđiệnbànủirakhiđènbáonhiệtđộvatt.
  3 Dichuyểnbànủinhẹnhàngtrênmộtmảnhvảiđểloạibỏcácvếtốtrênmặtđế.
  4 Đểbànủinguộitrướckhiđemct.
  Lưu trữ sữa
  1 Rútphíchcmcủabànủivàđặtnútđiềuchỉnhnhiệtđộvềvịtrí (ủikhô).(Hnh2)
  2 Cuốndâyđiệnxungquanhngănbảoquảndâyđiệnvàđặtbànủidựngđứng(Hnh15).
  Cách khắc phc sự cố
  Chươngnàytómtắtcácsựcốthườnggặpphảivớithiếtbịnày.Nếubạnkhôngthểgiảiquyếtđưcvấn
  đềsaukhithamkhảothôngtindướiđây,vuilòngtruycậpwww.philips.com/supportđểxemdanhsách
  câuhỏithườnggặphoặcliênhệvớiTrungtâmChămsócKháchhàngởquốcgiabạn(xemtờbảohành
  toàncầuđểbiếtchitiếtliênhệ).
  Sựcố Nguyênnhâncóthể Giảipháp
  Nướcrỉratừmặtđế
  hoặccácvệtướtxuất
  hiệntrênquầnáotrong
  khiủi.
  Nhiệtđộđưcđặtquá
  thấpđểủihơi.
  Đặtnhiệtđộủithchhpđểủihơi.Xem
  bảng1.
  Bạnđãchochấtphgia
  vàongănchứanước.
  Rửasạchngănchứanướcvàkhôngchobất
  kỳchấtphgianàovàongănchứanước.
  Chỉcóởmộtsốkiểu
  nhấtđịnh:Chứcnăng
  tăngcườnghơinướchoạt
  độngkhôngđúngcách
  (nướcrỉratừmặtđế).
  Bạnđãsửdngchức
  năngphunhơinước
  tăngcườngquánhiều
  lầntrongkhoảngthời
  gianngắn.
  Đimộtlúctrướckhisửdnglạichứcnăng
  tăngcườnghơinước.
  Bạnsửdngchứcnăng
  tăngcườnghơinướcở
  nhiệtđộquáthấp.
  Đặtnhiệtđộủiởmứccóthểsửdngchức
  năngtăngcườnghơinước(3đến
  MAX).
  Trongkhiủi,chấtgỉvà
  chấtcặnthoátratừmặt
  bànủi.
  Nướccứngtạothànhcác
  lớpgỉmỏngbênởmặt
  trongcủabànủi.
  SửdngchứcnăngCalc-Clean(xem
  chương‘Vệsinhvàbảotr’,mc‘chứcnăng
  Calc-Clean’).
  Nướcrỉratừmặtbànủi
  saukhibànủiđãnguội
  đihoặcđãđưccấtbảo
  quản.
  Bànủiđưcđặtởvịtr
  nmngangkhivẫncòn
  nướctrongngănchứa.
  Đnướcrakhỏingănchứanướcvàđặt
  nútđiềuchỉnhhơinướcởvịtr‘dry’(khô)
  saukhisửdng.Bảoquảnbànủiởvịtr
  dựngđứng.
  Nướcrỉratừnắplỗ
  châmnước.
  Bạnđquánhiềunước
  vàongănchứanước.
  Khôngđnướcvàongănchứanướcvưt
  quáchỉbáoMAX(Tốiđa).Đphầnnước
  thừarakhỏingănchứanước.
  Khitôiấnnútđiềuchỉnh
  hơinướcđếnvịtrhơi
  nướctăngcường,nút
  điềuchỉnhhơinướcnhảy
  ngưctrởlại.
  Bạnkhônggiữnútđiều
  chỉnhhơinướcởvịtrhơi
  nướctăngcường.
  Nếubạnmuốnsửdngchếđộhơinước
  tăngcường,bạnphảigiữnútđiềuchỉnhhơi
  nướcởvịtrhơinướctăngcườngliêntc.
  Vớicáccàiđặthơinướckhác,việcnàylà
  khôngcầnthiết.
  5
  1
  4239 000 86613
  EasySpeed
  GC1017-GC1029 series
  User manual
  2 3 4
  6
  7 8 9
  11 12 13
  14
  15
  10
  Always there to help you
  Register your product and get support at
  www.philips.com/welcome
  Question?
  Contact
  Philips
  Question?
  Contact
  Philips
  Specifications are subject to change without notice
  © 2015 Koninklijke Philips N.V.
  All rights reserved.

Bạn có câu hỏi nào về Philips EasySpeed GC1029 không?

Số câu hỏi: 0

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Philips EasySpeed GC1029 cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Philips EasySpeed GC1029 sẽ trả lời càng chính xác.

Xem hướng dẫn sử dụng của Philips EasySpeed GC1029 miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Philips EasySpeed GC1029 khác. Đặt câu hỏi của bạn tại đây

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Thương hiệu Philips
Mẫu EasySpeed GC1029
Sản phẩm Bàn ủi
Ngôn ngữ Tiếng Việt, Hà Lan, Anh, Tiếng Đức, Người Pháp, Người Ý, Thụy Điển, Người Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan
Loại tập tin PDF
Tính năng
Dung lượng bình nước 0.2
Hơi nước liên tục 25
Chức năng hấp chiều đứng
Steam boost performance 100
Kiểu/Loại Bàn là Khô & Hơi nước
Chiều dài dây 1.8
Chức năng chống nhỏ giọt
Ngắt an toàn có thể lên chương trình được
Loại mặt đế Mặt đế SteamGlide
Năng lượng hơi nước biến thiên
Chức năng phun
Tự làm sạch
Màu sắc sản phẩm Blue, White
Tự động chống cặn canxi
Chức năng tăng hơi nước
Không dây
Điện
Công suất 2000
Công thái học
Dây cáp không xoắn -

Các sản phẩm liên quan

Bàn ủi Philips

hướngdẫnsửdụng.vn

Tìm hướng dẫn sử dụng? hướngdẫnsửdụng.vn đảm bảo là bạn sẽ tìm thấy hướng dẫn sử dụng ngay lập tức. Cơ sở dữ liệu của chúng tôi chứa nhiều hơn 1 triệu hướng dẫn sử dụng định dạng PDF của trên 10.000 nhãn hiệu. Chúng tôi thêm các hướng dẫn sử dụng mới nhất mỗi ngày để bạn luôn tìm thấy sản phẩm mà bạn đang tìm kiếm. Rất đơn giản: chỉ cần nhập tên nhãn hiệu và loại sản phẩm vào thanh tìm kiếm là bạn có thể xem hướng dẫn sử dụng trực tuyến miễn phí ngay lập tức.

hướngdẫnsửdụng.vn

© Bản quyền thuộc về 2020 hướngdẫnsửdụng.vn.