Hướng dẫn sử dụng của Philips EasySpeed GC1029

Xem hướng dẫn sử dụng của Philips EasySpeed GC1029 miễn phí tại đây. Bạn đã đọc hướng dẫn sử dụng nhưng nó có giải đáp được thắc mắc của bạn không? Hãy gửi câu hỏi của bạn trên trang này cho các chủ sở hữu của Philips EasySpeed GC1029 khác.

Tørstrygning
- Sæt dampvælgeren på (tørstrygning) for at stryge uden damp. (g. 2)
Rengøring og vedligeholdelse
Rengøring
1 Sæt dampvælgeren på (tørstrygning), tag stikket ud, og lad strygejernet køle
ned. (g. 2)
2 Hæld det overskydende vand ud af vandtanken.
3 Tør eventuelle kalkpartikler og urenheder af strygesålen med en fugtig klud og lidt
ikke-ridsende (ydende) rengøringsmiddel.
Forsigtig: For at holde strygesålen glat og uden ridser skal du sørge for at undgå
kontakt med metalgenstande. Anvend aldrig skuresvampe, eddike eller andre
kemikalier til rengøring af strygesålen.
Bemærk: Skyl regelmæssigt vandtanken med vand. Tøm vandtanken, når du har
skyllet den.
Calc-Clean-funktion
VIGTIGT: For at forlænge apparatets levetid og for at bevare en god dampfunktion,
skal du anvende Calc-Clean-funktionen hver anden uge. Hvis vandet i dit område
er meget hårdt (hvis der f.eks. drysser kalkpartikler ud fra strygesålen under
strygningen), skal Calc-Clean funktionen anvendes oftere.
1 Sørg for, at stikket er taget ud af stikkontakten, og sæt dampvælgeren på t
(tørstrygning). (g. 2)
2 Fyld vand i vandtanken til MAX-markeringen. (g. 3)
Kom aldrig eddike eller andre afkalkningsmidler i vandtanken.
3 Sæt stikket i stikkontakten, og sæt temperaturvælgeren på MAX (g. 12).
4 Tag stikket ud af stikkontakten, når temperaturindikatoren slukker.
5 Hold strygejernet ind over vasken. Sæt dampvælgeren i position Calc-Clean, og
hold den. (g. 13)
6 Ryst forsigtigt strygejernet, indtil alt vand i vandtanken er blevet brugt (g. 14).
Forsigtig: Mens kalkpartikler skylles med ud, kommer der også damp og kogende vand
ud af strygesålen.
7 Indstil igen dampvælgeren på (tørstrygning). (g. 2)
Bemærk: Gentag Calc-Clean-processen, så længe der er kalkpartikler i det vand, der
sprøjtes ud.
Efter Calc-Clean-processen
1 Sæt stikket i stikkontakten. Lad strygejernet varme op, så strygesålen tørrer.
2 Tag stikket ud af stikkontakten, når temperaturindikatoren slukker.
3 Før strygejernet let hen over en klud for at fjerne vandstænk fra strygesålen.
4 Lad strygejernet køle af, før du stiller det væk.
Opbevaring
1 Tag stikket ud af stikkontakten, og indstil dampvælgeren på
(tørstrygning). (g. 2)
2 Rul netledningen op omkring den bageste del af strygejernet, og opbevar
strygejernet på højkant (g. 15).
Fejlfinding
Dette kapitel opsummerer de mest almindelige problemer, der kan forekomme ved brug
af apparatet. Har du brug for yderligere hjælp og vejledning, så besøg www.philips.com/
support for en liste af ofte stillede spørgsmål eller kontakt dit lokale Philips Kundecenter
(kontaktoplysninger ndes i “Worldwide Guarantee”-folderen).
Problem Mulig årsag Løsning
Der drypper vand ud af
strygesålen,
eller der kommer våde
pletter på stoet under
strygning.
Den indstillede temperatur
er for lav til dampstrygning.
Indstil en strygetemperatur,
som egner sig til
dampstrygning. Se tabel 1.
Du har hældt et
tilsætningsstof i
vandtanken.
Rens vandtanken, og
lad være med at komme
tilsætningsstoer i
vandtanken.
Dampskudsfunktio-
nen virker ikke ordentligt
(der siver vand ud af
strygesålen).
Du har anvendt
dampskudsfunktionen for
ofte inden for en meget
kort periode.
Vent lidt, før du bru-
ger dampskudsfunktionen
igen.
Du har anvendt
dampskudsfunktionen ved
en for lav temperatur.
Indstil en strygetemperatur,
ved hvilken
dampskudsfunktionen kan
anvendes ( 2MAX).
Der drysser små
kalkpartikler og
urenheder ud fra
strygesålen.
Hårdt vand danner
kalkaejringer inde i
strygesålen.
Brug Calc-Clean-funktionen
(se afsnittet Rengøring og
vedligeholdelse under Calc-
Clean-funktion).
Der drypper vand ud
af strygesålen, efter at
strygejernet er kølet af
eller stillet væk.
Strygejernet er stillet i
vandret position med vand
i vandtanken.
Tøm vandtanken, og sæt
dampvælgeren på tør efter
brug. Opbevar strygejernet
på højkant.
Der siver vand
ud af dækslet til
påfyldningsåbningen.
Du har overfyldt
vandtanken.
Fyld aldrig vandtanken til
op over MAX-mærket. Hæld
overskydende vand fra
vandtanken.
Når jeg sætter
dampvælgeren i
positionen turbo-
dampfunktion, springer
dampvælgeren tilbage.
Du har ikke holdt
dampvælgeren trykket
nede i positionen turbo-
dampfunktion.
Hvis du ønsker at bruge
turbo-dampfunktionen, skal
du trykke dampvælgeren
nede i positionen turbo-
dampfunktion konstant. Til
andre indstillinger for damp
er det ikke nødvendigt.
SUOMI
Yleiskuvaus (Kuva 1)
1 Spray-nokka
2 Täyttöaukon korkki
3 Höyrynvalitsin
- CALC CLEAN = kalkinpoistotoiminto
- = kuivasilitys
- ECO = optimaalinen höyryntuotto
- ; = paljon höyryä
- = turbohöyry
4 Höyrysuihkauspainike
5 Suihkutuspainike
6 Lämpötilanvalitsin
7 Lämpötilan merkkivalo (vain tietyissä malleissa: automaattisen virrankatkaisun
merkkivalo)
8 Virtajohto
9 Tyyppikilpi
10 Vesisäiliö, jossa on veden enimmäismäärän merkki
11 Pohja
yttö
Vesisäiliön täyttäminen
Huomautus: Laitteesi on suunniteltu käyttämään vesijohtovettä. Jos asut alueella,
jossa on hyvin kova vesi, kalkkia voi muodostua nopeasti. Siksi on suositeltavaa
sekoittaa 50 % tislattua vettä ja 50 % vesijohtovettä. Tämä pidentää laitteesi elinikää.
Huomautus: Älä pane vesisäiliöön hajusteita, etikkaa, kalkinpoistoaineita,
silitysaineita, kemiallisesti puhdistettua vettä tai muitakaan kemikaaleja.
1 Aseta höyrynvalitsin asentoon (kuivasilitys). (Kuva 2)
2 Täytä vesisäiliö vedellä MAX-merkkiin asti (Kuva 3).
3 Sulje täyttöaukon korkki.
Lämpötila- ja höyryasetuksen valitseminen
Taulukko 1
Kangastyyppi Lämpötila-
asetus
yryase-
tus
Lisähöy-
rysuihkaus
Suihkaus
Pellava Enintään
;,
Kyl Kyl
Puuvilla
3
;,
Kyl Kyl
Villa
2
ECO Ei Kyl
Silkki
1
Ei Ei
Tekokuidut (esimerkiksi
akryyli, nailon, poly-
amidi, polyesteri).
1
Ei Ei
1 ytä vaatteillesi sopivan lämpötila-asetuksen valinnassa apuna taulukkoa
1 (Kuva 4).
2 Aseta höyrysilitysrauta pystyasentoon ja työnnä pistoke pistorasiaan.
yrysilitysrauta alkaa kuumentua, ja lämpötilan merkkivalo syttyy (Kuva 5).
3 Kun lämpötilan merkkivalo sammuu, silitysrauta on saavuttanut asetetun
lämpötilan.
4 ytä valittuun lämpötilaan parhaiten sopivan höyryasetuksen valinnassa apuna
taulukkoa 1 (Kuva 6).
Huomautus: Jos haluat käyttää turbohöyryä , pidä höyrynvalitsinta
turbohöyryasennossa .
Varoitus: Älä aseta höyrynvalitsinta höyryasetuksen kohtaan, jos silityslämpötila on
alle 2 tai kun silitysrauta on vielä lämpenemässä (kunnes lämpötilan merkkivalo
syttyy). Muutoin silitysraudasta vuotaa vettä.
Ominaisuudet
Spray-toiminto
- Painamalla suihkutuspainiketta voit poistaa itsepintaiset laskokset ja rypyt (Kuva 7).
yrysuihkaustoiminto
- Paina höyrysuihkauspainiketta sitkeimpien ryppyjen poistamiseksi (Kuva 8).
Pystyhöyrytys
- yrysuihkausta voidaan käyttää myös pidettäessä höyrysilitysrautaa
pystyasennossa. Tämä on hyödyllinen ominaisuus poistettaessa ryppyjä ja
laskoksia esimerkiksi ripustustangossa riippuvista vaatteista tai verhoista (Kuva 9).
Automaattinen virrankatkaisu (vain tietyissä malleissa)
- Silitysraudan virta kytketään pois päältä automaattisesti, kun laite on vaaka-
asennossa eikä sitä ole liikutettu 30 sekuntiin, tai kun laite on pystyasennossa
eikä sitä ole liikutettu 8 minuuttiin. Automaattisen virrankatkaisun merkkivalo alkaa
vilkkua (Kuva 10).
- Kun haluat raudan lämpiävän uudelleen, nosta tai liikuta sitä hieman, kunnes
automaattisen virrankatkaisun merkkivalo sammuu.
ECO-höyryasetus
- Valitse ECO-höyryasetus maksimaalisen höyryntuoton ; sijaan, kun haluat säästää
energiaa tinkimättä silitystuloksesta. (Kuva 11)
Kuivasilitys
- Aseta höyrynvalitsin -asentoon (kuivasilitys), kun haluat silittää ilman
höyryä. (Kuva 2)
Puhdistus ja hoito
Puhdistaminen
1 Aseta höyrynvalitsin -asentoon (kuivasilitys), irrota virtajohto pistorasiasta ja
anna höyryraudan jäähtyä. (Kuva 2)
2 Kaada jäljelle jäänyt vesi pois vesisäiliöstä.
3 Pyyhi kalkkihiutaleet ja muut tahrat pois pohjasta kostealla liinalla ja
naarmuttamattomalla (nestemäisellä) puhdistusaineella.
Varoitus: Vältä pohjan joutumista kosketukseen metalliesineiden kanssa, jotta pohja
pysyy sileänä. Älä käytä pohjan puhdistukseen hankaustyynyä tai etikkaa tai muita
kemikaaleja.
Huomautus: Huuhtele vesisäiliö säännöllisesti juoksevalla vedellä. Tyhjennä vesisäiliö
huuhtelun jälkeen.
Calc-Clean-toiminto
TÄRKEÄÄ: Voit pidentää laitteen käyttöikää ja ylläpitää parhaan mahdollisen
suorituskyvyn käyttämällä Calc-Clean-kalkinpoistotoimintoa kahden viikon välein.
Jos paikallinen vesi on hyvin kovaa (esimerkiksi jos silityksen aikana pohjasta tulee
hiutaleita), Calc-Clean-toimintoa tulee käyttää useammin.
1 Varmista, että pistoke on irti pistorasiasta ja että höyrynvalitsin on -asennossa
(kuivasilitys). (Kuva 2)
2 Täytä vesisäiliö vedellä MAX-merkkiin asti. (Kuva 3)
Älä kaada vesisäiliöön etikkaa tai muita kalkinpoistoaineita.
3 Työnnä silitysraudan pistoke pistorasiaan ja aseta lämpötilanvalitsin MAX-
asentoon (Kuva 12).
4 Irrota pistoke pistorasiasta, kun lämpötilan merkkivalo sammuu.
5 Pidä höyrysilitysrautaa pesualtaan yläpuolella ja aseta höyrynvalitsin Calc-
Clean-asentoon. (Kuva 13)
6 Ravista varovasti höyrysilitysrautaa, kunnes säiliössä ollut vesi on kulunut
loppuun (Kuva 14).
Varoitus: Laitteen pohjasta tulee höyryä ja kiehuvaa vettä. Mahdollinen kalkki
huuhtoutuu pois.
7 Aseta höyrynvalitsin -asentoon (kuivasilitys). (Kuva 2)
Huomautus: Jos höyrysilitysraudasta tulevassa vedessä on edelleen kalkkihiukkasia,
suorita Calc-Clean-toiminto uudelleen.
Calc-Clean-toimenpiteen jälkeen
1 Työnnä silitysraudan pistoke pistorasiaan ja anna höyryraudan lämmetä, niin että
pohja kuivuu.
2 Irrota pistoke pistorasiasta, kun lämpötilan merkkivalo sammuu.
3 Liikuta höyrysilitysrautaa kankaan päällä hitaasti, jotta vesitahrat häviävät
pohjasta.
4 Anna silitysraudan jäähtyä ennen säilytystä.
Säilytys
1 Irrota höyryraudan pistoke pistorasiasta ja aseta höyrynvalitsin -asentoon
(kuivasilitys). (Kuva 2)
2 Kierrä virtajohto laitteen ympärille ja kiinnitä se johdon pidikkeellä. Säilytä
höyrysilitysrauta pystyasennossa (Kuva 15).
Vianmääritys
Tähän osaan on koottu tavallisimmat laitteen käytössä ilmenevät ongelmat. Ellet löydä
ongelmaasi ratkaisua seuraavista tiedoista, lue osoitteesta www.philips.com/support
vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin tai ota yhteys maasi asiakaspalveluun (katso
yhteystiedot kansainvälisestä takuulehtisestä).
Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu
Pohjasta valuu
vesipisaroita tai
vaatteessa näkyy
silityksen aikana märkiä
kohtia.
Valittu silityslämpötila
on liian matala
höyrysilitykseen.
Valitse höyrysilitykseen
sopiva silityslämpötila.
Katso taulukko 1.
Vesisäiliössä on muutakin
kuin vettä.
Huuhtele vesisäiliö äläkä
laita vesisäiliöön mitään
muuta kuin vettä.
yrysuihkaustoiminto
ei toimi oikein (pohjasta
valuu vettä).
Olet käyttänyt
höyrysuihkaustoimintoa
liian usein lyhyen ajan
kuluessa.
Odota hetki, ennen kuin
käytät höyrysuihkausta
uudelleen.
Olet käyttänyt
höyrysuihketoimintoa liian
alhaisessa lämpötilassa.
Valitse silityslämpötila,
jossa höyrysuihkausta
voi käyttää (2 MAX-
asentoon).
Pohjasta tulee silityksen
aikana kalkkihiutaleita ja
muita epäpuhtauksia.
Kova vesi aiheuttaa
kalkkihiutaleiden
muodostumista pohjan
sisään.
Käytä CalcClean-toimintoa
(katso Puhdistus ja hoito,
kohta CalcClean-toiminto).
Vesipisaroita valuu
pohjasta, kun höyryrauta
on jäähtynyt tai siirretty
säilytyspaikkaansa.
yrysilitysrauta on
asetettu
vaaka-asentoon, kun sen
vesisäiliössä on vielä ollut
vettä.
Tyhjennä vesisäiliö
käytön jälkeen ja
aseta höyrynvalitsin
kuivasilitysasentoon. Säilytä
rauta pystyasennossa.
Vettä vuotaa täyttöaukon
korkista.
Vesisäiliössä on liikaa
vettä.
Täytä vesisäiliö enintään
MAX-merkkiin asti. Kaada
ylimääräinen vesi pois
vesisäiliöstä.
yrynvalitsin palautuu
turbohöyryasennosta
alkuperäiseen asentoon.
Et pitänyt höyrynvalitsinta
turbohöyryasennosta.
Jos haluat käyttää
turbohöyryä, pidä
höyrynvalitsin
turbohöyryasennossa.
Tämä ei ole tarpeen muissa
höyryasetuksissa.
NORSK
Generell beskrivelse (fig. 1)
1 Spraydyse
2 Hette på påfyllingsåpning
3 Dampbryter
- CALC CLEAN = kalkrensfunksjon
- = tørr stryking
- ECO = optimal damp
- ; = maksimal damp
- = turbodamp
4 Dampstøtknapp
5 Sprayknapp
6 Temperaturbryter
7 Temperaturlampe (kun enkelte typer: med indikasjon for sikker automatisk avslåing)
8 Ledning
9 Merkeplate
10 Vannbeholder med MAX-indikator for vannivå
11 Strykesåle
Bruke apparatet
Fylle vannbeholderen
Merk: Apparatet er utviklet for å brukes med vann fra springen. Hvis du bor i et
område med veldig hardt vann, kan kalkavleiringer raskt oppstå. Derfor anbefales det
at du blander 50 % destillert vann med 50 % vann fra springen hvis du vil forlenge
levetiden til apparatet.
Merk: Ikke ha parfyme, eddik, stivelse, avkalkingsmidler, strykemidler, kjemisk
avkalket vann eller andre kjemikalier i vannbeholderen.
1 Sett dampbryteren til (tørr stryking). (g. 2)
2 Fyll vannbeholderen opp til MAX-merket (g. 3).
3 Lukk hetten på påfyllingsåpningen.
Velge temperatur- og dampinnstillinger
Tabell 1
Stotype Temperatur-
innstilling
Dampinnstil-
ling
Dampstøt Dusj
Lin MAX
;,
Ja Ja
Bomull
3
;,
Ja Ja
Ull
2
ECO Nei Ja
Silke
1
Nei Nei
Syntetiske stoer
(f.eks. akryl, nylon,
polyamid, polyester).
1
Nei Nei
1 Se tabell 1 for å sette temperaturvelgeren på riktig innstilling for plagget (g. 4).
2 Sett strykejernet i oppreist stilling, og koble det til. Temperaturlampen lyser for å
vise at strykejernet er i ferd med å varmes opp (g. 5).
3 Når temperaturlampen slukkes, har strykejernet nådd riktig temperatur.
4 Se tabell 1 for å velge en dampinnstilling som stemmer med den temperaturen du
har angitt (g. 6).
Merk: Hvis du vil bruke turbodamp må du holde dampbryteren inne i
turbodampstillingen kontinuerlig.
Forsiktig: Ikke sett dampbryteren til en dampinnstilling dersom innstilt temperatur
er under 2 eller når strykejernet fortsatt varmes opp (når temperaturlampen lyser).
Ellers kan det lekke vann fra strykejernet.
Funksjoner
Sprayfunksjon
- Trykk på sprayknappen for å fukte plagget som skal strykes. Dette hjelper til med å
fjerne vanskelige skrukker (g. 7).
Dampstøtfunksjon
- Trykk på og slipp dampstøtknappen for et kraftig dampstøt for å fjerne vanskelige
skrukker (g. 8).
Vertikal damp
- Dampstøtfunksjonen kan brukes når strykejernet holdes loddrett. Dette er nyttig for
å fjerne skrukker fra klær på henger, gardiner osv (g. 9).
Funksjon for sikker automatisk avslåing (kun bestemte modeller)
- Strykejernet slår seg av automatisk hvis det ikke har vært yttet på 30 sekunder i
horisontal stilling eller 8 minutter i vertikal stilling. Lampen for automatisk avslåing
begynner å blinke (g. 10).
- Når du vil varme opp strykejernet igjen, løfter du det opp eller beveger litt på det til
lampen for automatisk avslåing slukkes.
ECO-dampinnstilling
- Velg ECO-dampinnstillingen i stedet for maksimal dampinnstilling ; for å spare
energi, men likevel oppnå tilfredsstillende strykeresultater. (g. 11)
Tørr stryking
- Sett dampbryteren til (tørr stryking) for å stryke uten damp. (g. 2)
Rengjøring og vedlikehold
Rengjøring
1 Sett dampbryteren til (tørr stryking), ta ut kontakten til strykejernet og la det
kjøle seg ned. (g. 2)
2 Tøm ut resten av vannet i vannbeholderen.
3 Tørk kalk og andre avleiringer av strykesålen med en fuktig klut og et (ytende)
vaskemiddel uten skureeekt.
Forsiktig: Hvis du vil at strykesålen skal holde seg glatt, bør du unngå hard kontakt
med metallgjenstander. Bruk aldri skuresvamper, eddik eller andre kjemikalier til å
rengjøre strykesålen.
Merk: Skyll vannbeholderen regelmessig med vann fra springen. Tøm vannbeholderen
etter at du har skylt den.
Kalkrensfunksjon
VIKTIG: Hvis du vil forlenge levetiden til apparatet og opprettholde god dampytelse,
bør du bruke kalkrensfunksjonen én gang annenhver uke. Hvis vannet i området ditt
er veldig hardt (dvs. at det kommer kalk ut av strykesålen under strykingen), bør du
bruke kalkrensfunksjonen oftere.
1 Kontroller at apparatet ikke er koblet til, og at dampbryteren er satt til (tørr
stryking). (g. 2)
2 Fyll vannbeholderen opp til MAX-merket. (g. 3)
Ikke hell eddik eller andre avkalkingsmidler i vannbeholderen.
3 Koble til strykejernet, og sett temperaturvelgeren til MAX (g. 12).
4 Trekk ut støpselet når temperaturlampen slukkes.
5 Hold strykejernet over vasken. Skyv dampbryteren til kalkrensposisjonen og hold
den. (g. 13)
6 Rist strykejernet forsiktig til alt vannet i vannbeholderen er brukt opp (g. 14).
Forsiktig: Mens kalkrester skylles ut, kommer også damp og kokende vann ut av
strykesålen.
7 Sett dampbryteren tilbake til (tørr stryking). (g. 2)
Merk: Gjenta kalkrensprosessen hvis vannet som kommer ut av strykejernet, fortsatt
inneholder kalkpartikler.
Etter kalkrensprosessen
1 Koble til strykejernet. La strykejernet varmes opp slik at strykesålen tørker.
2 Trekk ut støpselet når temperaturlampen slukkes.
3 Beveg strykejernet forsiktig over et tøystykke for å fjerne vannekker
strykesålen.
4 La strykejernet avkjøles før du setter det bort.
Oppbevaring
1 Koble fra strykejernet, og sett dampbryteren til (tørr stryking). (g. 2)
2 Surr ledningen rundt ledningsholderen, og oppbevar strykejernet i oppreist
stilling (g. 15).
Feilsøking
Dette avsnittet gir en oppsummering av de vanligste problemene som kan oppstå med
apparatet. Hvis du ikke kan løse problemet ved hjelp av informasjonen nedenfor, kan
du gå til www.philips.com/support for å se en liste over vanlige spørsmål, eller du kan
kontakte forbrukerstøtten i landet der du bor (se i garantiheftet for kontaktinformasjon).
Problem Mulig årsak Løsning
Det drypper vann fra
strykesålen, eller våte
ekker vises på plagget
under strykingen.
Temperaturen som
er valgt, er for lav for
dampstryking.
Angi en stryketemperatur
som passer til dampstryking.
Se tabell 1.
Du har hatt
tilsetningssto i
vannbeholderen.
Skyll vannbeholderen og ikke
fyll på tilsetningsstoer.
Dampstøtfunksjonen
virker
ikke ordentlig (det lekker
vann ut av strykesålen).
Du har brukt
dampstøtfunksjonen for
ofte i løpet av kort tid.
Vent litt før du bruker
dampstøtfunksjonen igjen.
Du har brukt
dampstøtfunksjonen på
en for lav temperatur.
Velg en stryketemperatur
der dampstøtfunksjonen kan
brukes ( 2 til MAX).
Kalk og urenheter
kommer ut av strykesålen
under stryking.
Hardt vann danner kalk
inne i strykesålen.
Bruk kalkrensfunksjonen
(se avsnittet Rengjøring
og vedlikehold, under
Kalkrensfunksjon).
Det drypper vann fra
strykesålen etter at
strykejernet er blitt avkjølt
eller er blitt satt bort for
oppbevaring.
Du har satt strykejernet
i horisontal posisjon
mens det ennå var vann
i vannbeholderen.
Tøm vannbeholderen, og sett
dampbryteren til “tørr” etter
bruk. Oppbevar strykejernet i
oppreist stilling.
Det lekker vann fra hetten
på påfyllingsåpningen.
Du har fylt for mye vann
i vannbeholderen.
Ikke fyll vann over MAX-
merket. Hell overødig vann
ut av vannbeholderen.
Når jeg skyver
dampbryteren til
turbodampstillingen,
hopper dampbryteren
tilbake.
Du holdt ikke
dampbryteren i
turbodampstillingen.
Hvis du vil bruke turbodamp,
må du holde dampbryteren
i turbodampstillingen
kontinuerlig. For andre
dampinnstillinger er ikke
dette nødvendig.
SVENSKA
Allmän beskrivning (Bild 1)
1 Spraymunstycke
2 Lock till påfyllningsöppning
3 Ångvred
- CALC CLEAN = avkalkningsfunktion
- = torr strykning
- ECO = optimal ånga
- ; = maximal ånga
- = turboånga
4 Ångpuknapp
5 Sprayknapp
6 Temperaturvred
7 Temperaturlampa (endast vissa modeller: med indikator för automatisk
avstängning)
8 Nätsladd
9 Märkplåt
10 Vattentank med indikering för MAX-nivå
11 Stryksula
Använda apparaten
Fylla vattentanken
Obs! Apparaten har utformats för användning med kranvatten. Om du bor i ett
område med mycket hårt vatten kan kalkavlagringar bildas snabbt. Därför bör du
använda en blandning av 50 % destillerat vatten och 50 % kranvatten för att förlänga
apparatens livslängd.
Obs! Häll inte parfym, vinäger, stärkelse, avkalkningsmedel, strykhjälpmedel, kemiskt
avkalkat vatten eller andra kemikalier i vattentanken.
1 För ångvredet till läget (torr strykning). (Bild 2)
2 Fyll vattentanken med vatten upp till MAX-markeringen (Bild 3).
3 Stäng locket till påfyllningsöppningen.
Välja temperatur- och ånginställning
Tabell 1
Typ av material Temperaturinställning Ånginställning Ångpu Spray
Linne MAX
;,
Ja Ja
Bomull
3
;,
Ja Ja
Ull
2
ECO Nej Ja
Siden
1
Nej Nej
Syntetmaterial
(t.ex. akryl,
nylon, polyamid,
polyester).
1
Nej Nej
1 I tabell 1 nns temperaturinställningar för olika slags plagg (Bild 4).
2 Placera strykjärnet upprätt och sätt i stickkontakten i vägguttaget.
Temperaturlampan tänds för att ange att strykjärnet värms upp (Bild 5).
3 När temperaturlampan släcks har strykjärnet rätt temperatur.
4 I tabell 1 nns ånginställningar som motsvarar den temperatur som du har ställt
in (Bild 6).
Obs! Om du vill använda turboånga håller du kvar ångvredet i läget för
turboånga .
Var försiktig: För inte ångvredet till ett ångläge om den inställda temperaturen är
under 2 eller när strykjärnet värms upp (när temperaturlampan är på) eftersom det
då kan läcka vatten från strykjärnet.
Funktioner
Sprayfunktion
- Du kan använda sprayknappen för att fukta plagget som ska strykas. På så sätt kan
du ta bort envisa veck (Bild 7).
Ångpusfunktion
- Tryck på ångpusknappen och släpp den sedan för att få en kraftig ångpu som tar
bort envisa veck (Bild 8).
Vertikal ånga
- Du kan använda ångpusfunktionen när du håller strykjärnet i vertikalt läge. Det är
praktiskt när du tar bort veck från upphängda kläder, gardiner osv. (Bild 9)
Automatisk säkerhetsavstängning (endast på vissa modeller)
- Strykjärnet stängs av automatiskt om det inte har föryttats horisontellt på 30
sekunder eller vertikalt på 8 minuter. Indikatorlampan för automatisk avstängning
börjar blinka (Bild 10).
- Ta upp strykjärnet eller ytta det något när du vill värma upp det igen.
Indikatorlampan för automatisk avstängning slocknar.
ECO-ånginställning
- Välj ECO-ånginställningen istället för den maximala ånginställningen ; för att
spara energi men ändå få ett bra strykresultat. (Bild 11)
Torr strykning
- För ångvredet till (torr strykning) om du vill stryka utan ånga. (Bild 2)
Rengöring och underhåll
Rengöring
1 För ångvredet till (torr strykning), dra ut stickkontakten och låt strykjärnet
svalna. (Bild 2)
2 Häll ut kvarvarande vatten ur vattentanken.
3 Torka av agor och andra avlagringar från stryksulan med en fuktad trasa och
rengöringsmedel utan slipmedel.
Var försiktig: För att hålla stryksulan slät bör du se till att den inte utsätts för kontakt
med metallföremål. Använd aldrig skursvamp, vinäger eller andra kemikalier när du
rengör stryksulan.
Obs! Skölj vattentanken regelbundet med kranvatten. Töm vattentanken när du har
sköljt den.
Avkalkningsfunktion
VIKTIGT: För att förlänga livslängden för apparaten och att bibehålla god
ångfunktion bör du använda avkalkningsfunktionen varannan vecka. Om vattnet i ditt
bostadsområde är mycket hårt (det vill säga när det kommer agor från stryksulan
när du stryker) bör du använda avkalkningsfunktionen oftare.
1 Kontrollera att apparaten är urkopplad och att ångvredet är inställt på läget
(torr strykning). (Bild 2)
2 Fyll vattentanken med vatten upp till MAX-markeringen. (Bild 3)
Häll inte ättika eller andra avkalkningsmedel i vattentanken.
3 Sätt i strykjärnets stickkontakt i vägguttaget och för temperaturvredet till MAX-
läget (Bild 12).
4 Dra ut stickkontakten när temperaturlampan har slocknat.
5 Håll strykjärnet över vasken och ställ ångvredet i avkalkningsläget. (Bild 13)
6 Skaka försiktigt på strykjärnet tills vattentanken har tömts helt på vatten (Bild 14).
Var försiktig: Medan kalkavlagringar spolas ut kan det också komma ånga och
kokande vatten från stryksulan.
7 För tillbaka ångvredet till (torr strykning). (Bild 2)
Obs! Upprepa avkalkningsprocessen om vattnet som kommer ut ur strykjärnet
fortfarande innehåller kalkpartiklar.
Efter avkalkningen
1 Sätt i strykjärnets stickkontakt i vägguttaget. Låt strykjärnet värmas upp så att
stryksulan torkar.
2 Dra ut stickkontakten när temperaturlampan har slocknat.
3 För försiktigt strykjärnet över en tygbit för att få bort eventuella vattenäckar från
stryksulan.
4 Låt strykjärnet svalna innan du ställer undan det.
Förvaring
1 Koppla ur strykjärnet och ställ in ångvredet på läget (torr strykning). (Bild 2)
2 Linda nätsladden runt sladdhållaren och placera strykjärnet stående (Bild 15).
Felsökning
I det här kapitlet sammanfattas de vanligaste problemen som kan uppstå med
apparaten. Om du inte kan lösa problemet med hjälp av informationen nedan kan du gå
till www.philips.com/support och läsa svaren på vanliga frågor. Du kan även kontakta
kundtjänst i ditt land (se garantibroschyren för kontaktinformation).
Problem Möjlig orsak Lösning
Det droppar vatten
från stryksulan eller det
bildas våta äckar på
plagget under strykning.
Den inställda
temperaturen är för låg
för ångstrykning.
Ange en strykningstemperatur
som passar för ångstrykning.
Se tabell 1.
Du har lagt en tillsats i
vattentanken.
Skölj ur vattentanken och
häll inga mer tillsatser i
vattentanken.
Ångpusfunktionen
fungerar inte ordentligt
(det läcker vatten från
stryksulan).
Du har använt
ångpusfunktionen för
ofta under en mycket
kort period.
Vänta en stund innan du
använder ångpusfunktionen
igen.
Du har använt
ångpusfunktionen på
en temperatur som är
för låg.
Ställ in en stryktemperatur
som kan användas för
ångpusfunktionen
( 2 till MAX).
Problem Möjlig orsak Lösning
Det kommer agor och
smuts ur stryksulan vid
strykning.
Hårt vatten bildar agor
i stryksulan.
Använd avkalkningsfunktionen
(se kapitlet Rengöring
och underhåll, avsnittet
Avkalkningsfunktion).
Det droppar vatten från
stryksulan när strykjärnet
har svalnat eller ställts
undan för förvaring.
Du har placerat
strykjärnet i liggande
läge medan det
fortfarande fanns
vatten i vattentanken.
Töm vattentanken och vrid
ångvredet till läget ”dry” (torr)
efter användning. Förvara
strykjärnet stående.
Det läcker vatten
från locket till
påfyllningsöppningen.
Vattentanken är
överfylld.
Fyll inte vattentanken över
MAX-nivån. Töm tanken på
överödigt vatten.
När jag för ångvredet
till läget för turboånga
hoppar ångvredet
tillbaka.
Du höll inte kvar
ångvredet i läget för
turboånga.
Om du vill använda
turboånga måste du fortsätta
hålla ångvredet i läget för
turboånga. Det är dock inte
nödvändigt för de andra
ånginställningarna.
TIẾNG VIỆT
Mô t chung (Hnh 1)
1 Đầuphunhơinước
2 Nắpkhechâmnước
3 Nútđiềuchỉnhhơinước
- CALC CLEAN=chứcnăngCalc-Clean
- =ủikhô
- ECO=hơinướctốiưu
- ;=hơinướctốiđa
- =hơinướctăngcường
4 Nútphuntăngcườnghơinước(chỉcóởmộtsốkiểunhấtđịnh)
5 Nútphun
6 Númđiềuchỉnhnhiệtđộ
7 Đènbáonhiệtđộ(chỉcóởmộtsốkiểunhấtđịnh:cóchỉbáotựđộngtắtantoàn)
8 Dâyđiệnnguồn
9 Bảngthôngsố
10 NgănchứanướccóchỉbáomứcnướcMAX(Tốiđa)
11 Mặtđế
S dng thiết bị
Châm nưc vo ngăn cha nưc
Lưu ý: Thiết bị của bạn được thiết kế để sử dụng với nước máy. Nếu bạn sống tại khu vực có nước rất cứng
(có nhiu muối vô cơ), cặn sẽ tích tụ nhanh. Trong trường hợp này, chúng tôi khuyên bạn trộn 50% nước cất và
50% nước máy để kéo dài tuổi thọ của thiết bị.
Lưu ý: Không được cho nước hoa, giấm, chất h vi, chất ty rửa, chất phụ trợ ủi, nước hóa chất ty rửa hay
nhng hóa chất khác vào trong ngăn chứa nước.
1 Đặtnútđiềuchỉnhhơinướcởvịtrí (ủikhô).(Hnh2)
2 ChâmnướcvàongănchứanướcđếnchỉbáoMAX(Tốiđa)(Hnh3).
3 Đngnplchâmnước.
Chọn chế độ nhiệt độ v hơi nưc
Bng 1
Loạivải Càiđặtnhiệtđộ Càiđặthơi
nước
Tăngcườnghơi
nước
Phun
Lanh Tốiđa
;,
Có
Cotton
3
;,
Len
2
ECO Không
Tơla
1
Không Không
Cácloạivảitnghp(như
acrylic,ni-lông,polyamide,
polyester).
1
Không Không
Lưu ý: Như được chỉ báo ở bng trên, không sử dụng hơi nước hoặc tăng cường hơi nước ở nhiệt độ thấp, nếu
không nước nóng có thể bị rò rỉ từ bàn ủi.
1 Thamkhảobảng1đểxoaynúmđiềuchỉnhnhiệtđộđếncàiđặtthíchhợpcholoạivảicủa
bạn(Hnh4).
2 Đặtbànủidựngđứngvàcmđiệnchobànủi.Đènbáonhiệtđộbậtsángđểchobiếtbànủiđang
nnglên(Hnh5).
3 Khiđènbáonhiệtđộtt,bànủiđãđạtđếnnhiệtđộthíchhợp.
4 Thamkhảobảng1đểchọncàiđặthơinướctươngứngvớinhiệtđộbạnđãchọn(Hnh6).
Lưu ý: Để sử dụng chế độ hơi nước tăng cường , ấn và gi nút điu chỉnh hơi nước đến vị trí hơi nước tăng
cường liên tục.
Đc đim
Chc năng phun
- Bấmnútphunđểlàmẩmđồcầnủi.Làmnhưvậysẽgiúpủiphẳngnhữngnếpnhănkhóủimộtcách
dễdàng(Hnh7).
Chc năng tăng cường hơi nưc (chỉ có ở một số kiu nhất định)
- Bấmvàgiữnúttăngcườnghơinướcđểcóđưchơinướctăngcườngmạnhgiúploạibỏcácnếp
nhănkhóủi(Hnh8).
Hơi nưc thẳng đng (chỉ có ở một số kiu nhất định)
- Bạncũngcóthểsửdngchứcnănghơinướctăngcườngkhigiữbànủiởvịtrthẳngđứngđểlàm
phẳngcácnếpnhăncủaquầnáotreo,mànhcửav.v.(Hnh9).
Chc năng tự động tắt an ton (chỉ có ở một số kiu nhất định)
- Bànủitựđộngtắtnếukhôngđưcdichuyểntrong30giâyởvịtrnganghoặc8phútởvịtrđứng.
Đènbáotựđộngtắtbắtđầunhấpnháy(Hnh10).
- Đểbànủilàmnóngtrởlại,cầmbànủilênvàdichuyểnnhẹchođếnkhiđènbáotựđộngtắt.
Ci đt hơi nưc ECO
- ChọncàiđặthơinướcECOthayvcàiđặthơinướctốiđa;đểtiếtkiệmnănglưng,nhưngvẫn
đạtđưckếtquảủimongmuốn.(Hnh11)
Ủi khô
- Đặtnútđiềuchỉnhhơinướcởvịtr (ủikhô)đểủikhôngcóhơinước.(Hnh2)
Vệ sinh v bo dưỡng máy
Vệ sinh
1 Đặtnútđiềuchỉnhhơinướcởvịtrí (ủikhô),rútphíchcmcủabànủivàđểbànủinguội
xuống.(Hnh2)
2 Đổhếtphầnnướccònlạirakhỏingănchứanước.
3 Lausạchcáclớpgỉvàbibnkhỏimặtbànủibngmộtmiếngvảimvàvớimộtchttyra
(dạnglỏng)khôngctínhănmòn.
Chúý:Đểgichomặtđếđượctrơnnhn,bạnnêntránhđểvachạmmạnhvớicácđvậtbngkim
loại.Khôngbaogidngcácmiếngxốpcọra,gimhoặccáchachtkhácđểlàmsạchmặtđế.
Lưu ý: Thường xuyên rửa bnh chứa nước của bàn ủi bằng nước máy. Đổ hết nước trong ngăn chứa nước sau
khi rửa xong.
Chc năng Calc-Clean
LƯU Ý QUAN TRỌNG: Đ kéo di tuổi thọ của thiết bị v đ duy tr hiệu suất ủi hơi
cao, hy s dng chc năng Calc-Clean hai tun một ln. Nếu nưc máy ở khu vực của
bn rất cng (nghĩa l các vết bn thoát ra t mt đế trong khi ủi), hy s dng chc
năng Calc-Clean thường xuyên hơn.
1 Đảmbảorngthiếtbịđãrútphíchcmđiệnvànútđiềuchỉnhhơinướcđượcđặtởvịtrít(ủi
khô).(Hnh2)
2 ĐổnướcvàongănchứanướcđếnchỉbáoMAX(Tốiđa).(Hnh3)
Khôngđổgimhoặccácchtlàmsạchcặnkhácvàongănchứanước.
3 CmphíchđiệncủabànủivàđặtnútđiềuchỉnhnhiệtđộđếnvịtríMAX(Tốiđa)(Hnh12).
4 Rútphíchcmđiệnbànủirakhiđènbáonhiệtđộvatt.
5 Gibànủibêntrênbnra.ẤnnútđiềuchỉnhhơinướcđếnvịtríCalc-Cleanvàgi
nút.(Hnh13)
6 Nhẹnhànglcbànủichođếnkhitoànbộnướctrongngănchứanướcchảyrahết(Hnh14).
Chúý:Trongkhicặnthoátrangoài,hơinướcvànướcsôicũngthoátratmặtđế.
7 Đặtnútđiềuchỉnhhơinướctrởlạivịtrí (ủikhô).(Hnh2)
Lưu ý: Lặp lại quá trnh Calc-Clean nếu nước chy ra từ bàn ủi vn còn chứa nhiu chất cặn.
Sau quá trnh Calc-Clean
1 Cmđiệnchobànủi.Đểbànủinnglênđểmặtđếkhô.
2 Rútphíchcmđiệnbànủirakhiđènbáonhiệtđộvatt.
3 Dichuyểnbànủinhẹnhàngtrênmộtmảnhvảiđểloạibỏcácvếtốtrênmặtđế.
4 Đểbànủinguộitrướckhiđemct.
Lưu trữ sữa
1 Rútphíchcmcủabànủivàđặtnútđiềuchỉnhnhiệtđộvềvịtrí (ủikhô).(Hnh2)
2 Cuốndâyđiệnxungquanhngănbảoquảndâyđiệnvàđặtbànủidựngđứng(Hnh15).
Cách khắc phc sự cố
Chươngnàytómtắtcácsựcốthườnggặpphảivớithiếtbịnày.Nếubạnkhôngthểgiảiquyếtđưcvấn
đềsaukhithamkhảothôngtindướiđây,vuilòngtruycậpwww.philips.com/supportđểxemdanhsách
câuhỏithườnggặphoặcliênhệvớiTrungtâmChămsócKháchhàngởquốcgiabạn(xemtờbảohành
toàncầuđểbiếtchitiếtliênhệ).
Sựcố Nguyênnhâncóthể Giảipháp
Nướcrỉratừmặtđế
hoặccácvệtướtxuất
hiệntrênquầnáotrong
khiủi.
Nhiệtđộđưcđặtquá
thấpđểủihơi.
Đặtnhiệtđộủithchhpđểủihơi.Xem
bảng1.
Bạnđãchochấtphgia
vàongănchứanước.
Rửasạchngănchứanướcvàkhôngchobất
kỳchấtphgianàovàongănchứanước.
Chỉcóởmộtsốkiểu
nhấtđịnh:Chứcnăng
tăngcườnghơinướchoạt
độngkhôngđúngcách
(nướcrỉratừmặtđế).
Bạnđãsửdngchức
năngphunhơinước
tăngcườngquánhiều
lầntrongkhoảngthời
gianngắn.
Đimộtlúctrướckhisửdnglạichứcnăng
tăngcườnghơinước.
Bạnsửdngchứcnăng
tăngcườnghơinướcở
nhiệtđộquáthấp.
Đặtnhiệtđộủiởmứccóthểsửdngchức
năngtăngcườnghơinước(3đến
MAX).
Trongkhiủi,chấtgỉvà
chấtcặnthoátratừmặt
bànủi.
Nướccứngtạothànhcác
lớpgỉmỏngbênởmặt
trongcủabànủi.
SửdngchứcnăngCalc-Clean(xem
chương‘Vệsinhvàbảotr’,mc‘chứcnăng
Calc-Clean’).
Nướcrỉratừmặtbànủi
saukhibànủiđãnguội
đihoặcđãđưccấtbảo
quản.
Bànủiđưcđặtởvịtr
nmngangkhivẫncòn
nướctrongngănchứa.
Đnướcrakhỏingănchứanướcvàđặt
nútđiềuchỉnhhơinướcởvịtr‘dry’(khô)
saukhisửdng.Bảoquảnbànủiởvịtr
dựngđứng.
Nướcrỉratừnắplỗ
châmnước.
Bạnđquánhiềunước
vàongănchứanước.
Khôngđnướcvàongănchứanướcvưt
quáchỉbáoMAX(Tốiđa).Đphầnnước
thừarakhỏingănchứanước.
Khitôiấnnútđiềuchỉnh
hơinướcđếnvịtrhơi
nướctăngcường,nút
điềuchỉnhhơinướcnhảy
ngưctrởlại.
Bạnkhônggiữnútđiều
chỉnhhơinướcởvịtrhơi
nướctăngcường.
Nếubạnmuốnsửdngchếđộhơinước
tăngcường,bạnphảigiữnútđiềuchỉnhhơi
nướcởvịtrhơinướctăngcườngliêntc.
Vớicáccàiđặthơinướckhác,việcnàylà
khôngcầnthiết.
5
1
4239 000 86613
EasySpeed
GC1017-GC1029 series
User manual
2 3 4
6
7 8 9
11 12 13
14
15
10
Always there to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
Question?
Contact
Philips
Question?
Contact
Philips
Specifications are subject to change without notice
© 2015 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

Bạn có câu hỏi nào về Philips EasySpeed GC1029 không?

Đơn giản chỉ cần đặt câu hỏi của bạn về Philips EasySpeed GC1029 cho các chủ sở hữu sản phẩm khác tại đây. Mô tả rõ ràng và chi tiết về vấn đề và thắc mắc của bạn. Bạn mô tả vấn đề và thắc mắc của bạn càng chi tiết thì các chủ sở hữu khác của Philips EasySpeed GC1029 sẽ trả lời càng chính xác.

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Thương hiệu Philips
Mẫu EasySpeed GC1029
Sản phẩm Bàn ủi
[]
Ngôn ngữ Hà Lan, Anh, Tiếng Đức, Người Pháp, Người Ý, Thụy Điển, Người Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan, Tiếng Việt
Nhóm sản phẩm Các bàn ủi
Loại tập tin PDF
Tính năng
Dung lượng bình nước 0.2
Hơi nước liên tục 25
Chức năng hấp chiều đứng
Steam boost performance 100
Kiểu/Loại Bàn là Khô & Hơi nước
Chiều dài dây 1.8
Chức năng chống nhỏ giọt
Ngắt an toàn có thể lên chương trình được
Loại mặt đế Mặt đế SteamGlide
Năng lượng hơi nước biến thiên
Chức năng phun
Tự làm sạch
Màu sắc sản phẩm Blue, White
Tự động chống cặn canxi
Chức năng tăng hơi nước
Không dây
Điện
Công suất 2000
Công thái học
Dây cáp không xoắn -